12 november 2004

’Geen Brusselse discriminatie in Vlaamse zorgverzekering’

 

Vandaag werd Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) aan de tand gevoeld over problemen met de Vlaamse Zorgverzekering in Brussel. Samen met de Vlaamse regering wil zij de Zorgverzekering aantrekkelijker maken in Brussel.

Als tweetalig gebied bekleedt Brussel een specifieke plaats in de Vlaamse Zorgverzekering. Anders dan in de rest van Vlaanderen is de Vlaamse zorgverzekering niet verplicht. Toch waren er begin dit jaar al 51 151 Brusselaars aangesloten. Niet slecht, maar het kan beter. Erger is dat 6000 verzekerden in 2003 hun aansluiting niet hebben hernieuwd. Staatssecretaris Grouwels pleegde daarover overleg met haar Vlaamse collega.

Te weinig Vlaamse voorzieningen

Anders dan aanvankelijk kenbaar gemaakt zullen Brusselse niet-betalers zich kunnen regulariseren op dezelfde wijze als de inwoners van het Vlaams Gewest. Binnenkort zullen zij daarover een brief ontvangen van hun verzekeringsinstelling.

Grouwels overlegt met de Vlaamse regering ook over de ’onvolkomen toepasbaarheid van de zorgverzekering in Brussel’. Die verklaart mee waarom wat Brusselaars zich niet aansluiten of zelfs afhaken. In de eerste plaats stelt zich het probleem van het gebrek aan erkende Vlaamse voorzieningen in de Brusselse thuis- en residentiële zorg. Aan dat probleem heeft de Vlaamse regering gedeeltelijk een mouw gepast door ook bicommunautaire (in principe ’tweetalige’) voorzieningen te erkennen. Helaas verkiezen 15 van de 19 Brusselse OCMWs vooralsnog van die mogelijkheid geen gebruik te maken.

De kar niet voor het paard spannen

Bovendien zijn er nog tal van andere discriminaties en moeilijkheden die Brusselaars ondervinden, die maken dat de zorgverzekering onvoldoende succes heeft. Een zon drempel is dat Brusselse verzekerden gebruik moeten maken van professionele thuiszorg alvorens ze kunnen genieten van tegemoetkoming voor de mantelzorg. Dat is een discriminatie ten opzichte van de verzekerden elders in Vlaanderen. Grouwels heeft van de Vlaams minister voor Welzijn Inge Vervotte (CD&V) het principieel akkoord bekomen om deze ongelijkheid weg te werken. De concrete uitwerking volgt binnenkort.

’We mogen de kar niet voor het paard spannen’, zegt Grouwels. ’Pas als de discriminaties en drempels zijn weggewerkt zal ik een nieuwe informatiecampagne voeren om meer Brusselaars warm te maken voor de Zorgverzekering’.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter