25 maart 2005

’Gezondheidszorg met de N van Nederlands’

 

Vandaag licht Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Gezondheid, haar beleidsnota toe in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Daarin staan haar visie en prioriteiten op het vlak van het gezondheidsbeleid voor de volgende vier jaar.

’De Nederlandstalige gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen en uiteraard in de eerste plaats voor de Brusselse Vlamingen, die er steeds in hun eigen taal terecht moeten kunnen.’ Zo staat het letterlijk in de beleidsnota.

Nieuw beleid

Vele maatregelen en initiatieven moeten dat mee helpen realiseren. Grouwels zet voort wat goed is, maar maakt ook ’nieuw beleid’.

Grouwels wil met een bekendmakingscampagne het Nederlandstalige zorgaanbod in Brussel, alsook de goede kwaliteit ervan, in de kijker plaatsen. Hierbij wordt gedacht aan het aanbrengen van een logo aan de gezondheidsvoorzieningen. Naar het voorbeeld van ’de N van Nederlands’ aan onze Nederlandstalige scholen.

Extra ondersteuning voor de eerstelijnszorg betekent meer aandacht voor mantelzorg en thuiszorg en voor de centrale rol van de huisarts. Grouwels: ’Samen met de vijf nieuw op te richten huisartsenwachtposten, waarvan er één sterk Nederlandstalig zal worden verankerd (Terranova) moet dit de overconsumptie van de spoeddiensten tegengaan’.

De tekorten aan verzorgend personeel zijn al lang een pijnpunt. Acties om Nederlandstalig personeel aan te trekken en te behouden worden (verder) ondersteund. Grouwels: ’Het aanbod van Nederlandse taallessen die functioneel zijn afgestemd op het beroep van zorgverstrekker zal worden verhoogd, o.a. via het Huis van het Nederlands’.

Vlaanderen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is maar een partner in het Brusselse gezondheidsbeleid. Ook de Vlaamse Gemeenschap heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. Grouwels: ’Vlaanderen heeft de jongste decennia zwaar geïnvesteerd in Brussel op het vlak van cultuur en onderwijs. Nu is het tijd voor een inhaalbeweging op het vlak van gezondheid.’

Het collegelid dringt daarom bij de Vlaamse regering aan op (verdere) stappen in de uitbouw van het Vlaamse gezondheidsnetwerk. Grouwels: ’Daarbij moeten alle noden en mogelijkheden op hun haalbaarheid worden onderzocht’.

Op korte termijn zal er duidelijkheid moeten komen over de realisatie van het virtuele zorgnetwerk (Zorg.net). Grouwels: ’Dit is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap. Ik zal hiervoor blijven ijveren’.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter