8 juli 2016

“Het is niet omdat de Waalse regering een verkeerde keuze maakt dat we in Brussel dezelfde fout moeten herhalen”

 

CD&V-fractie spreekt steun uit voor CETA-handelsakkoord tussen EU en Canada   

“Meer dan ooit is de CD&V-fractie overtuigd van het belang van het CETA-handelsakkoord tussen EU en Canada. Het is dan ook belangrijk dat dit belangrijke handelsakkoord snel wordt geratificeerd. Het is niet omdat de Waalse regering een verkeerde keuze maakt, dat wij als Brusselaars deze fout moeten herhalen. Politieke spelletjes zijn hier niet op hun plaats. Temeer omdat de partijen die in de vorige regeerperiode op federaal vlak nog aan de macht waren, dit akkoord tot voor kort steeds volmondig steunden. We hebben dan ook de indruk dat enkele partijen hier vooral federale oppositie voeren. De CD&V-fractie hoopt dat België, en Brussel als Europese hoofdstad in het bijzonder, geen gezichtsverlies zullen lijden ten aanzien van de Canadese bondgenoten. Het CETA-akkoord niet ondertekenen komt neer op het bouwen van muren in plaats van bruggen te slaan.” Aan het woord zijn de Brusselse CD&V-parlementsleden Brigitte Grouwels en Paul Delva, die het CETA-vrijhandelsakkoord verdedigden. De CD&V-fractie stemde dan ook tegen het voorstel van resolutie van bepaalde Brusselse meerderheidspartijen waarin wordt opgeroepen om de geconsolideerde tekst van het CETA-handelsakkoord niet te ratificeren.

De CD&V-fractie ziet belangrijke voordelen in het CETA-handelsverdrag. Het gaat immers om een ambitieus en evenwichtig akkoord met een belangrijke handelspartner. Het bevat vele bepalingen die het handelsverkeer vergemakkelijken en voor een nieuwe economische dynamiek zullen zorgen: 

    • CETA biedt belangrijke voordelen voor zowel Europese consumenten als voor bedrijven door het afschaffen of verminderen van invoerrechten op een hele reeks goederen.  Europese exportbedrijven, waaronder vele KMO’s, worden gespaard van naar schatting 470 miljoen euro aan invoerrechten op industriële producten, en van zo’n 45 miljoen euro op landbouwproducten. Het is dan ook niet toevallig dat ook ondernemersorganisatie Unizo het bijzonder belangrijk vindt dat dit akkoord ondertekend wordt.

    • CETA houdt geen verandering in van de Europese productstandaarden, want ingevoerde producten uit Canada moeten blijven voldoen aan de Europese normen.

    • Europese bedrijven die financiële of telecommunicatiediensten aanbieden krijgen voortaan vrije markttoegang in Canada. Dit geldt niet enkel op het federale (Canadese) niveau, maar voortaan ook (en dit voor de eerste keer) op het provinciale niveau in Canada. 

Relaties met Canada

Brigitte Grouwels en Paul Delva halen nog aan dat dit handelsakkoord ver boven de commerciële relaties en belangen met Canada gaat. “Het versterkt eveneens de relaties met Canada, één van onze trouwste en oudste bondgenoten”, stellen ze. “Het is een land waarmee we fundamentele waarden, wortels en uitdagingen delen. Het is een land dat arbeidsregels respecteert, waar vrije vakbonden functioneren, waar de vrije markt een grotere sociale correctie krijgt, een sociaal land, een land dat duurzame ontwikkeling belangrijk vindt en waar wij graag naar kijken om goede praktijken mee uit te wisselen.”

De CD&V-fractie hoopt dan ook dat dit handelsakkoord geanalyseerd en beoordeeld wordt op basis van haar inhoud en verdiensten. “Naar ons aanvoelen is dit handelsverdrag  een grote stap vooruit, evenwichtig en van groot economisch belang voor ons land en voor Brussel in het bijzonder”, aldus Grouwels en Delva. “Wij  pleiten er daarom voor dat het CETA-verdrag snel wordt geratificeerd, ook door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is meteen de reden waarom de CD&V-fractie tegen het voorstel van resolutie stemt dat oproept om het CETA-verdrag te boycotten.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter