30 januari 2014

500.000 euro extra voor Brusselse Winteropvang

 

Op voorstel van minister Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, beiden GGC-Collegelid belast met bijstand aan personen, heeft het Verenigd College van de GGC vandaag beslist om een bijkomend bedrag van 500.000 euro vrij te maken voor de opvang van Brusselse daklozen in het kader van de zogenaamde Winteropvang 2013-2014. Met een deel van dit extra budget worden meteen 50 extra opvangplaatsen gerealiseerd in een gebouw van Belgacom in Elsene.

Op voorstel van minister Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, beiden GGC-Collegelid belast met bijstand aan personen, heeft het Verenigd College van de GGC vandaag beslist om een bijkomend bedrag van 500.000 euro vrij te maken voor de opvang van Brusselse daklozen in het kader van de zogenaamde Winteropvang 2013-2014. Met een deel van dit extra budget worden meteen 50 extra opvangplaatsen gerealiseerd in een gebouw van Belgacom in Elsene.

Naast deze 50 extra plaatsen stemde het GGC-College ook in met een verdere uitbreiding van de Winteropvang. Aan het overkoepelende ‘Coördinatiecomité Winterhulp’ wordt daarom gevraagd om concrete voorstellen uit te werken om deze extra GGC-middelen op een snelle en doeltreffende manier in te zetten.

 Na deze beslissing van het GGC-College verhoogt het totale GGC-budget voor de  winterse opvang van daklozen tot 1,920 miljoen euro. Dit bedrag van 500.000 euro komt immers bovenop de eerdere GGC-subsidies voor de nachtelijke winteropvang (1,1 miljoen euro), de dagopvang (300.000 euro) en de nachtelijke opvang van daklozen met een hond (20.000 euro).

Dankzij dit half miljoen euro extra wordt het mogelijk om, indien nodig, op korte termijn zo’n 200 bijkomende opvangplaatsen te creëren in zowel de dag- als de nachtopvang. De capaciteit van de GGC-Winteropvang verhoogt van 400 tot 600 plaatsen. Daarnaast biedt ook het federale niveau 350 opvangplaatsen in Brussel aan. In totaal wordt de totale opvangcapaciteit op korte termijn dus verhoogd tot 950 plaatsen. 

Tot slot vragen de GGC-Collegeleden Grouwels en Huytebroeck nog dat de bevoegde federale staatssecretaris Maggie De Block verder haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor de opvang van uitgeprocedeerde daklozen in Brussel.

"De voorbije dagen was er terecht veel te doen over de opvang van daklozen in Brussel", stellen beide ministers. "Het is inderdaad onze plicht om voldoende opvang te voorzien voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Daarom neemt de GGC onmiddellijk de nodige maatregelen om extra daklozen op te vangen."

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter