17 januari 2013

Bijkomende subsidie van 250.000 euro voor Winteropvang in Brussel

 

De nood aan opvang op het terrein is dit jaar bijzonder groot. Door het stijgend aantal mensen die in het kader van de Winteropvang wensen opgenomen te worden, zullen, naast de 400 plaatsen voorzien in de conventie ondertekend met Samu Social, 150 nieuwe plaatsen worden geopend. De GGC voorziet dus 550 plaatsen (400 + 150) en het federale niveau beschikt over 350 plaatsen. De totale opvangcapaciteit bedraagt bijgevolg 900 plaatsen voor de daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De situatie op het terrein toont aan dat de extreme armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgt. Bovendien is de evolutie van de profielen van de daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onrustwekkend. Het gaat niet langer alleen om geïsoleerde, dakloze mannen, maar ook om steeds meer vrouwen, jongeren en gezinnen. Als we bij deze winterse temperaturen dringend een antwoord willen bieden, is het onontbeerlijk dat we de wortels van het kwaad aanpakken : de problemen omtrent huisvesting, opleiding, tewerkstelling, enzovoort. Het is ook belangrijk dat deze mensen, in samenwerking met de verenigingen en opvangtehuizen, maximaal worden betrokken in projecten voor hun re-integratie in de maatschappij .

“Bij dergelijke temparturen is er geen sprake van ook maar iemand op straat te laten slapen”, verklaren Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck. “Deze bijkomende financiering zal een uitbreiding van de Winteropvang mogelijk maken.”

Ter herinnering : in 2004-2005 waren er 45 beschikbare plaatsen. Het bedrag, dat dit jaar zou kunnen oplopen tot 1.250.000 euro, is bovendien een aanzienlijk bedrag. In de winter 2004-2005 werd bijvoorbeeld slechts 92.000 euro vrijgemaakt. Het bedrag en het aantal plaatsen voor de Winteropvang zijn dus meer dan vertienvoudigd op 8 jaar tijd.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter