9 november 2004

Brigitte Grouwels: ’Brusselse haven cruciaal voor jobs en leefmilieu’

 

Staatssecretaris Brigitte Grouwels stelt straks haar beleidsplan voor de Brusselse haven voor. Daarin staan de acties die zij de komende jaren zal ondernemen opdat de haven een nog belangrijkere rol zal spelen op het vlak van economie, tewerkstelling, mobiliteit en leefmilieu.

Om nieuwe bedrijven aan te trekken, moeten er in de eerste plaats nieuwe bedrijfsterreinen worden vrijgemaakt. De sanering van de ex-Carcoke-site (12ha) is bezig en loopt dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen zeer vlot. Op initiatief van Brigitte Grouwels is daarvoor een begeleidingscomité opgericht. Daarnaast stelt de Brusselse regering, in het kader van het "pakt voor de economie", 1 miljoen euro ter beschikking voor de sanering van andere historisch vervuilde terreinen in het havengebied. Ten slotte wil de Regering ook in de zone Schaarbeek-Vorming terreinen verwerven om er nieuwe logistieke bedrijven te kunnen huisvesten.

Het Gewest zal ook de nodige middelen uittrekken om de verbeteringswerken aan de spoorverbinding van de containerterminal in de haven via cofinanciering versneld te kunnen laten uitvoeren door de NMBS.

Om de zware financiële last die het baggeren van het kanaal met zich meebrengt te verminderen moet er een eigen slibverwerkingscentrale worden gebouwd. Momenteel moet het (vervuilde) slib nog uitgevoerd worden naar de andere Gewesten. Een eerste mogelijkheid is de inplanting van de nieuwe centrale op de gesaneerde ex-Carcoke-site. Op voorstel van Brigitte Grouwels wordt evenwel ook een alternatieve locatie onderzocht. Dat zou vele jaren tijdswinst betekenen, want de ex-Carcoke-site zijn pas in 2008 volledig gesaneerd.

Het distributiecentrum TIR op de Havenlaan moet snel gemoderniseerd en uitgebreid worden. Brigitte Grouwels wil dit dossier, dat reeds ver gevorderd is en waarvoor zal samengewerkt worden met een partner uit de privésector, zo snel mogelijk aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorleggen.

Naast de inspanningen op het vlak van economie, tewerkstelling, mobiliteit en milieu wil Brigitte Grouwels ook sterk investeren in projecten die het kanaal en de havenzone beter moeten integreren in het drukke stadsweefsel waarvan zij deel uitmaakt. Ook de recreatie op het kanaal zal meer ontwikkeld worden.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter