20 januari 2006

Brigitte Grouwels pakt Brusselse ’kafka’ aan

 

Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) heeft een meerjarenplan klaar voor de administratie vereenvoudiging in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In 2006 wil ze alvast werk maken van vijf belangrijke thema’s. Hiermee beoogt ze de vermindering van de administratieve lasten zowel voor de ambtenaren als voor de burgers. Een cel ’administratieve vereenvoudiging en e-governement’ moet dit in goede banen leiden.

De vijf krachtlijnen van de beoogde vereenvoudiging kunnen als volgt worden benoemd:

  • Een overzicht! Vandaag bestaan er veel en diverse aanvraagformulieren bij de verschillende diensten van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De cel administratieve vereenvoudiging en e-governement zal een inventaris opmaken van het aantal en het soort bestaande en/of overlappende formulieren.
  • Hou het simpel en leesbaar! Er zal nagegaan worden hoe de opmaak van de formulieren kan worden vereenvoudigd worden en de leesbaarheid ervan gevoelig kan worden verbeterd. Hiertoe zal een huisstijl worden vooropgesteld voor alle formulieren.
  • Nooit 2x hetzelfde! Grouwels wil nog een stap verder gaan en geen informatie meer laten opvragen aan de burger die al bekend is bij één van de overheden (federaal, Vlaanderen, Wallonië) door aansluiting bij bestaande kruispuntbanken en databases.
  • Wat is nuttig voor mij? Welke premies en tegemoetkomingen bestaan er voor de burger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Een dergelijke inventaris bestaat al voor de Brusselse bedrijven, maar nog niet voor de burgers. De cel administratieve vereenvoudiging en e-Governement moet dit duidelijk en overzichtelijk maken.
  • Snel en eenvoudig! Moeten de gevraagde documenten nog aangetekend verstuurd worden aan de Brusselse administratie? In meer gevallen dan nodig wordt dit nog altijd gevraagd. Kan dit niet afgeschaft worden, want onnodig belastend voor de wisselwerking tussen burger en bestuur? Ook de behandelingstermijn van dossiers moet in de tijd worden beperkt. De burger heeft recht op een snelle behandeling van zijn of haar dossier of aanvraag.

Zo wil staatsecretaris Brigitte Grouwels de Brusselse ’kafka’ aanpakken met een concreet actieplan, dat reeds in de loop van 2006 van start zal gaan.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter