28 oktober 2016

Brigitte Grouwels & Paul Delva: “Geen geschipper meer, CETA-verdrag nu zo snel mogelijk ratificeren”

 


CD&V-fractie in Brussels parlement opgelucht over intra-Belgisch akkoord  

“De witte rook van gisteren rond het CETA-akkoord heeft ons gerustgesteld”, lieten de Brusselse CD&V-parlementsleden Brigitte Grouwels en Paul Delva vandaag weten in het Brussels parlement. “Voor de CD&V-fractie hoefde dit intra-Belgisch compromis niet. Maar baat het niet, dan schaadt het ook niet. En dus zullen we dit compromis steunen. Het komt er nu op aan om niet langer te schipperen en het CETA-verdrag zo snel mogelijk te ratificeren in de diverse parlementen.”

“Canada is met voorsprong het meest Europese land op het Amerikaanse continent”, aldus Brigitte Grouwels en Paul Delva. “De Canadese overheid vertrouwt ook sterk op de regulerende rol van de overheid en op sterke en efficiënte overheidsdiensten. Canada kan dus gerust beschouwd worden als een gelijkgestemd land.”

Gebrekkige besluitvorming

De CD&V-fractieleden hebben grote vragen bij de huidige besluitvorming met betrekking tot de goedkeuring van internationale handelsverdragen zoals CETA.  Brigitte Grouwels & Paul Delva: “We kunnen de huidige situatie vergelijken met een situatie waarbij de provincieraad verplicht is om alle gemeenten te betrekken vooraleer iets goedgekeurd kan worden! Gevolg is dat het zeer moeilijk wordt om tot beslissingen te komen die door iedereen gedragen worden. Waarom geven we in de toekomst niet het vertrouwen aan onze Europese parlementsleden om handelsakkoorden zoals CETA goed te keuren? De deelstaatregeringen kunnen dan alsnog hun zeg doen via de nationale overlegorganen en via interkabinettenwerkgroepen.”

Voorbeeldfunctie

De CD&V-fractie wijst  voorts nog op de voorbeeldfunctie van dit CETA-verdrag. “Dit CETA-akkoord zal inspirerend werken voor toekomstige verdragen, zoals TTIP”, stellen Brigitte Grouwels en Paul Delva. “Dankzij dit CETA-akkoord kan Europa de toon blijven zetten in handelsrelaties op wereldvlak. Dankzij akkoorden zoals het CETA-verdrag kunnen we onze Europese inzichten, waarden en normen laten doorwegen in internationale handelsrelaties. Akkoorden zoals het CETA-verdrag zijn feitelijk de beste waarborg voor het behoud van Europese waarden én vormen de beste dam tegen uitwassen van het kapitalisme.”

Mogelijkheden

De CD&V-fractie haalt ook de grote economische voordelen van handelsakkoorden aan. Brigitte Grouwels en Paul Delva: “Neem het vroeger afgesloten handelsverdrag met Zuid-Korea. Vijf jaar na de inwerkingtreding bleek de export vanuit ons land naar Zuid-Korea met liefst 55 procent gestegen. Dat is een belangrijke stijging met vele nieuwe jobs tot gevolg.“

De CD&V-fractie pleit er daarom voor dat de Brusselse regering aan de federale regering haar fiat geeft om het CETA-verdrag te ondertekenen. Ook dringt de CD&V-fractie aan op een snelle ratificatie van dit verdrag door het Brussels parlement. 

 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter