11 oktober 2013

Brigitte Grouwels zoekt evenementenboot voor haven van Brussel

 

De Brusselse regering heeft zich gisteren principieel akkoord verklaard met de komst van een evenementenboot in de Haven van Brussel. Bevoegd minister Brigitte Grouwels gaat nu samen met de Haven van Brussel de markt bevragen.  Via die  marktbevraging wordt gezocht naar een privépartner om eerst een project uit te werken en vervolgens de boot uit te baten. Deze evenementenboot zou ter hoogte van het Becodok aangemeerd worden. In deze boot worden activiteiten georganiseerd voor het grote publiek, het hele jaar door. In eerste instantie wordt dan gedacht aan horecafaciliteiten, een zwembad, een schaatspiste, enzovoort. Minister Brigitte Grouwels : “De evenementenboot moet uitgroeien tot een heuse publiekstrekker én een belangrijke bijdrage leveren aan de citymarketing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

De lancering voor een projectoproep kadert in de opwaardering van het Becodok en haar omgeving. In deze zone zijn vele projecten lopende : er worden nieuwe woningen gebouwen, er komt een gewestelijk park op de Materialenkade, enzovoort.

De heropleving van dit deel van de stad moet gepaard gaan met een divers aanbod van recreatieve activiteiten. Vandaar de idee om ook activiteiten te organiseren op het water zelf. Voorbeelden uit steden in België en het buitenland tonen aan dat het concept van een dergelijke evenementenboot tot een groot succes kan uitgroeien.

Er moet evenwel rekening gehouden worden met een aantal criteria die van belang zijn, zoals onder meer de bevaarbaarheid van het kanaal in de beide richtingen, de stabiliteit, veiligheid, een gunstig prijsbeleid, maar ook met de creatie van nieuwe jobs en een degelijk businessplan. 

Deze en andere criteria zullen opgenomen worden in de marktbevraging die in de loop van de volgende maanden gelanceerd zal worden.

Minister Brigitte Grouwels : "Deze evenementenboot beantwoordt aan een recreatieve nood in onze hoofdstad. Tegelijk levert hij onmiskenbaar een bijdrage tot de internationale citymarketing van het Hoofdstedelijk Gewest. Ten slotte, maar niet het minst, draagt de evenementenboot ook bij tot de economische herontwikkeling van een deel van de Kanaalzone dat vandaag geconfronteerd wordt met een hoge jeugd)werkloosheid."

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter