27 oktober 2017

"Brussel staat elke dag stil, het Brussels beleid niet"

 

De Brusselse politieke impasse van de afgelopen maanden  heeft voor nodeloze vertraging gezorgd. Daar heeft het politieke landschap niets aan, maar vooral: de Brusselaar is er de dupe van”, aldus Delva en Grouwels.  Wat de discussie rond de kinderbijslag betreft, blijft CD&V pleiten voor een voldoende hoog basisbedrag dat voor elk kind gelijk is, natuurlijk aangevuld met sociale correcties.


Ons Gewest is een bruisende metropool, waarin mensen hun leven opbouwen, maar waarin ook dagelijks 375.000 (!) wagens rijden. Het evenwicht vinden tussen het pendelverkeer en de levenskwaliteit wordt de moeilijkste oefening. Onze mobiliteit staat onder grote druk en het thema is terecht hot. Onze fractie verwacht dat de Regering verder blijf werken aan van een stad die naar de toekomst kijkt vanuit de verschillende vervoersmodi: openbaar vervoer, fietsers en de zwakke weggebruiker en de wagen. De lage-emissiezone zal een van de belangrijkste realisaties voor het politieke jaar zijn en we verwachten hiervoor communicatie van topniveau. Onze luchtkwaliteit moet prioritair zijn.

Inzake de ontwikkeling van nieuwe wijken vraagt CD&V de nodige aandacht voor de toekomst van het oude gedeelte van de Noordwijk, dat – buiten de kantooruren – wat verlaten en verloederd bij ligt. "Er moet gewerkt worden aan een gemengde stadswijk", aldus Brigitte Grouwels en Paul Delva, "net daarom pleit de CD&V-fractie al langer voor een toekomstgericht Masterplan voor het gebied."

De taalwetgeving in bestuurszaken bij de lokale besturen wordt onvoldoende nageleefd.  Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat de (statutaire) leidinggevende functies bij de gemeenten en OCMW’s lang niet altijd 50/50 verdeeld worden tussen Nederlandstaligen en Franstaligen.  Controle en handhaving zijn hier essentieel.

Met dank aan Bianca Debaets zijn ondertussen drie van de zes politiezones aangesloten op het gewestelijk videobeveiligingsplatform. We vragen uitdrukkelijk aan de minister-president om zijn volledige politieke gewicht in de schaal te werpen zodat in het komende werkjaar alle politiezones zijn aangesloten op dit platform.

Wat de kinderbijslag betreft ligt voor ons de klemtoon op een goede verstandhouding met de andere deelstaten, die hier al stappen in zetten. CD&V is voorstander van een voldoende hoog basisbedrag dat voor elk kind gelijk is, met ruimte voor individuele sociale correcties. Voor de CD&V-fractie blijft het voorts essentieel dat de drempels naar werk worden weggewerkt voor jonge ouders. Een job is en blijft immers de beste remedie tegen (kinder)armoede.


Paul Delva, Fractievoorzitter CD&V
Brigitte Grouwels, Fractielid CD&V
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter