20 mei 2019

Brussels Bastards (CD&V-kandidaten van 60+) stellen hun prioriteiten voor

 

"Onze ervaring voor alle generaties"Onder de noemer van de 'Brussels Bastards' nemen 15 Brusselse CD&V-kandidaten van 60+ deel aan de verkiezingen van zondag 26 mei. Het initiatief komt van Brigitte Grouwels, Brussels parlementslid en lijstduwer voor de gewestlijst. "Typisch voor Senioren is dat we verder kijken dan de eigen generatie", legt Brigitte Grouwels uit. "We zijn ook veel bezig met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Als Bastards willen we daarom graag onze ruime ervaring ten dienste stellen van alle generaties. We willen komen tot een Brussel waar je jong kan zijn en oud kan worden."

 

Naast initiatiefneemster Brigitte Grouwels zelf behoren nog 14 andere CD&V-kandidaten tot de ‘Brussels Bastards’: Sabine de Bethune (lijsttrekster Kamer uit Elsene), Hugo Weckx (oud-minister en ‘nestor’ onder de Bastards uit Brussel-Stad), Michel Goethals (voorzitter CD&V-Senioren en OCMW-raadslid uit Evere), Carine Cackebeke (OCMW-raadslid uit Sint-Agatha-Berchem), Georges De Smul (gemeenteraadslid uit Sint-Lambrechts-Woluwe), Ingrid Haelvoet (voorzitter gemeenteraad in Evere), Lieve Lippens (OCMW-raadslid uit Sint-Lambrechts-Woluwe), Martine Motteux-Abeloos (voorzitter CD&V in Sint-Gillis), Marina Dehing (schepen in Ganshoren), Myriam Hendrickx (Molenbeek), Gertie Lindemans (Brussel-Stad), Steven Lindemans (Brussel-Stad), Jacques Penez (Etterbeek), Agnès Vanden Bremt (schepen in Sint-Agatha-Berchem). Samen hebben de Bastards 36 kinderen en 51 kleinkinderen.

 

Programma


Voorts presenteren de Bastards eveneens hun programma. Het betreft een 10- punten-programma voor 'een Brussel waar je jong kan zijn en oud kan worden':

1. De zorg voor Brusselse senioren moet laagdrempelig en buurtgericht zijn. De 19 lokale dienstencentra (LDC's) vormen hierin cruciale ankerpunten. De komende jaren moeten deze LDC's verder worden uitgebreid en uitgebouwd.

2. Een senioreninspecteur in elke politiezone. Brusselse senioren kunnen in hun wijk bij deze inspecteur terecht voor vragen, problemen of om een luisterend oor.

3. Een minister bevoegd voor Eenzaamheid. In de volgende Brusselse regering moet een minister zetelen die bevoegd is voor de coördinatie van alle initiatieven tegen eenzaamheid (een problematiek die bestaat bij jong en oud). Ook moet in de komende regeerperiode bijzondere aandacht gaan naar het Eenzaamheidsplan dat samen met hogeschool Odisee werd ontwikkeld. In dit plan werd een methodiek ontwikkeld om vereenzaming preventief aan te pakken.

4. Een stad op maat van mensen die moeilijk te been zijn: aangepast vervoer voor deze mensen; goede, vlakke en effen voetpaden; voldoende rustplekken in straten en op pleinen; extra lokale dienstencentra in meer Brusselse wijken; enzovoort.

5. Jong en minder jong versterken elkaar. Intergenerationele samenwerking wordt volop gestimuleerd: wijkgrootouders, wijkateliers waar jongeren vaardigheden leren van oudere, ervaren vakmensen (waaronder gepensioneerden), enzovoort.

6. Een goed uitgebouwde, betaalbare en toegankelijke basismobiliteit. Er moet werk worden gemaakt van 1 seniorenabonnement voor alle vervoersmaatschappijen in Brussel (MIVB, NMBS, TEC en de Lijn). Momenteel moeten de Brusselse senioren nog voor elke vervoersmaatschappij een apart abonnement kopen.

7. Zorg op maat voor elke Brusselse senior. Ook ouderen met een migratieachtergrond hebben dezelfde noden en behoeften als andere senioren. Toch vinden ze moeilijker de weg naar thuiszorg en dienstverlening. Extra aandacht voor deze groep is dan ook aangewezen.

8. Voor senioren die niet langer thuis kunnen blijven wonen, moeten er voldoende betaalbare en Nederlandstalige rusthuizen zijn waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen van de senior. Voldoende gekwalificeerd en tweetalig personeel, dat instaat voor een goede (tand)verzorging van de senior, vormt een absolute must.

9. Een Pensioengarantie van 1.500 euro voor alle senioren. Deze Pensioengarantie bestaat uit een combinatie van het wettelijk pensioen en een veralgemening van het aanvullend pensioen via de werkgever. Ook moeten de pensioenen automatisch worden gekoppeld aan de welvaart. 

10. Extra waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Een voldoende groot zorgbudget moet worden vrijgemaakt om de kosten van mantelzorgers te dekken. Ook moet tijdskrediet flexibeler worden, zodat het ook toegankelijker wordt voor mantelzorgers.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter