4 juni 2012

Brussels informatiesalon ‘Mijn geheugen laat me in de steek’ lokt 200 bezoekers

 

De tweede editie van het informatiesalon ‘Mijn geheugen laat me in de steek’ werd opnieuw een groot succes met zo’n 200 aanwezigen. Een 40-tal Brusselse organisaties was op zaterdag 2 juni in Square Brussels aanwezig met een infostand ten behoeve van mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. In een informeel kader konden de aanwezigen er nuttige informatie inwinnen en ervaringen uitwisselen met professionele zorgverstrekkers en lotgenoten. Ook aanwezig op het Informatiesalon waren Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, de GGC-Collegeleden bevoegd voor Bijstand aan Personen. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om het Dementieplan voor het Gewest voor te stellen.

Wanneer plots geheugenproblemen opduiken, worden mensen geconfronteerd met psychische en fysische problemen, een sociaal isolement, enzovoort. Maar ook voor de directe naasten is het samenleven met mensen met geheugenproblemen niet altijd evident.

Een correcte en objectieve informatieverstrekking is daarom van cruciaal belang. Een geïnformeerd iemand kan nu eenmaal meer aan. Met dit doel voor ogen werd dit jaar in samenwerking met het platform ‘Geestelijke Gezondheid Ouderen’ opnieuw een informatiesalon georganiseerd ten voordele van mensen met geheugenproblemen en voor hun mantelzorgers.

Naast informatieverstrekking wordt met dit Salon ook het taboe rond dementie en geheugenproblemen verder doorbroken. “Dankzij het salon zetten we een stap verder in de richting van het herkenbaar en bespreekbaar maken van geheugenproblemen. Er wordt als het ware een extra stukje muur gesloopt, het taboe wordt doorbroken. Dit is een belangrijk signaal naar de buitenwereld toe”, verduidelijkt Brigitte Grouwels, GGC-Collegelid bevoegd voor Bijstand aan Personen.

Dementieplan

Zowel Brigitte Grouwels als Evelyne Huytebroeck tekenden present op dit Informatiesalon. Ze kondigden de lancering aan van een Dementieplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “De gesprekken werden opgestart met alle betrokkenen. Dit plan komt immers tot stand in samenwerking met alle beleidsniveaus, die in ons Gewest  bevoegd zijn voor deze complexe materie. We houden steeds één doelstelling voor ogen: hoe kunnen we door samenwerking op verschillende beleidsniveaus de kwaliteit van de hulpverlening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog verder verhogen? Voor een grootstad zoals Brussel is dit echt een noodzaak, aangezien mensen hier relatief snel en ongemerkt geïsoleerd geraken”, stellen beide ministers.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter