5 december 2013

Brusselse Regering herbevestigt inwerkingtreding parkeerbeleidsplan vanaf begin 2014

 

Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, heeft de Brusselse ministerraad vandaag herbevestigd dat het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan vanaf 1 januari 2014 stapsgewijs in werking treedt.  De 19 Brusselse gemeenten zullen starten met de opmaak van zogenaamde gemeentelijke Parkeeractieplannen. Vanaf 1 januari 2014 is er ook een gewestelijk kader voor de parkeerreglementen.Maar de Brusselse Regering heeft ook oog voor de praktische problemen waar een aantal gemeenten op het terrein mee kampen. Daarom heeft de ministerraad ingestemd met een aantal overgangsmaatregelen én zal het Gewest extra ondersteuning bieden aan de gemeenten.   

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan harmoniseert de parkeerregels in het hele gewest. Het zorgt zo voor een faire en gelijke behandeling van alle parkeerders in het Gewest. Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan biedt een verplicht kader dat de 19 Brusselse gemeenten op hun grondgebied moeten uitvoeren via de opmaak van gemeentelijke parkeeractieplannen.

De uitvoeringsbesluiten van de parkeerordonnantie treden op 1 januari 2014 gradueel in werking. Vanaf dan dienen de gemeenten te starten met de opmaak van gemeentelijke parkeeractieplannen. Tegen eind 2014 dienen de gemeenten eigen Gemeentelijke Parkeeractieplannen op te stellen en door de gewestregering te laten goedkeuren.

Overgangsmaatregelen

De afgelopen dagen gaven een aantal gemeenten signalen dat ze onvoldoende voorbereid waren op alle aspecten van de inwerkingtreding van het gewestelijk kader. Op een vergadering van 28 november met de burgemeesters beloofde minister Grouwels daarom extra ondersteuning te bieden. Gemeente per gemeente wordt bekeken wat de moeilijkheden op het terrein zijn.

Voorts stemde de minister in met een aantal overgangsmaatregelen. Vandaag formaliseerde de Brusselse ministerraad deze overgangsmaatregelen.

Concreet dienen de 19 Brusselse gemeenten hun gemeentelijke parkeerreglementen te hebben aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad:

- De gereglementeerde en voorbehouden zones, de tarieven, de retributies (geen belastingen meer) en de uurregeling dienen conform te zijn aan de bepalingen van  het Gewestelijk kader.  In principe dient deze afstemming in te gaan vanaf1 januari 2014. Maar via een gemotiveerde aanvraag kunnen gemeenten deze termijn verlengen, zodat ze tot 1 september 2014 de tijd hebben om de overgang te organiseren.

- De soorten vrijstellingskaarten die toegekend kunnen worden, de modaliteiten ervan en de bijhorende tarieven moeten afgestemd worden op het gewestelijk plan. De nieuwe vrijstellingskaarten die een gemeente uitreikt, moeten in beginsel  conform de nieuwe gewestelijke regels zijn. Gemeenten kunnen er niettemin voor opteren om voor nieuwe vrijstellingskaarten de bestaande regels te handhaven tot uiterlijk 31 december 2014.  Ook bestaande vrijstellingskaarten kunnen geldig blijven tot uiterlijk 31 december 2014.

- Wat de indeling van Brussel in zogenaamde parkeersectoren betreft, blijft de huidige sectorindeling ook na 1 januari 2014 van kracht. Deze parkeersectoren zijn onder meer bepalend voor de reikwijdte van de nieuwe bewonerskaarten. De huidige sectorindeling blijft gelden tot op het moment dat het Gewestelijk Parkeeragentschap de parkeersectoren voor het ganse Brusselse grondgebied vastlegt.

Minister Brigitte Grouwels : "Ik ben opgetogen dat het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan vanaf begin 2014 in werking kan treden. Anderzijds toont de Brusselse Regering begrip voor de praktische problemen waar een aantal gemeenten nog mee kampen. Ik heb de afgelopen dagen heel wat constructieve contacten gehad met de Brusselse gemeenten. Ik ben ervan overtuigd dat we nu kunnen komen tot een echte alliantie tussen het gewest en de gemeenten op het vlak van parkeren.”

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter