27 april 2016

Brusselse Regering plant aanleg tijdelijk park in Vandenpeereboomstraat in Molenbeek

 

Parlementslid Brigitte Grouwels reageert tevreden : "'Het Stort van Molenbeek' kan uitgroeien tot groene long in de stad"

De Brusselse Regering plant de aanleg van een tijdelijk park naast de Alphonse Vandenpeereboomstraat in Molenbeek. Dit ‘overgangspark’ komt er in afwachting van de aanleg van een nieuwe openbare ruimte van 5 ha. Dat antwoordde minister-president Rudi Vervoort deze voormiddag op een mondelinge vraag van Brigitte Grouwels in de commissie territoriale ontwikkeling van het Brussels parlement. De braakliggende site aan de Vandenpeereboomstraat, dat deel uitmaakt van de terreinen van het Weststation, ligt er al jarenlang verwaarloosd bij. De site kreeg dan ook al de weinig benijdenswaardige bijnaam 'Het Stort van Molenbeek': elke dag halen de gemeentelijke netheidsdiensten er immers 1 ton zwerfafval op, vooral bouwafval. Brigitte Grouwels reageert alvast dan ook tevreden op de plannen van de Brusselse Regering:  “Het is een goede zaak dat deze stadskanker op korte termijn wordt aangepakt via een tijdelijk park. De buurt zal hierbij nauw betrokken worden. Zo’n parkje zal de buurt ook een totaal ander uitzicht geven.”

De site naast de Alphonse Vandenpeereboomstraat in Molenbeek maakt deel uit van de site van het Weststation. Deze terreinen van het Weststation kennen een complexe eigendomsstructuur: ze behoren gedeeltelijk toe aan Infrabel, deels aan de NMBS en deels aan het Gewest.

Langs de Alphonse Vandenpeereboomstraat ligt momenteel een braakliggend terrein, waar massaal wordt gesluikstort. In de volksmond staat dit terrein bekend als 'Het Stort van Molenbeek'. Elke dag halen de gemeentelijke netheidsdiensten er liefst 1 ton zwerfafval op.

Nieuw element

Daar zou verandering in moeten komen. De Brusselse Regering plant immers al langer een volledig nieuwe wijk rond het Weststation. De site beschikt over een bouwpotentieel van 90.000 m², waarop woningen, voorzieningen en kantoren moeten komen. Daarnaast wordt op de site ook een openbare ruimte van 5 ha ontwikkeld.

Hoe de definitieve inrichting van de site er precies zal uitzien, hangt af van een richtschema voor de site van het Weststation. Minister-president Vervoort liet vandaag weten dat dit richtschema medio 2017 klaar moet zijn.

Het ganse dossier van de wijk rond het Weststation kan in een stroomversnelling komen. De huidige grondeigenaars NMBS en Infrabel hebben immers aangegeven dat ze de gronden willen verkopen.  “Onlangs hebben we vernomen dat de NMBS de intentie heeft om haar gronden te verkopen”, aldus Rudi Vervoort. “Infrabel van zijn kant had al eerder aangekondigd dat ze het gedeelte van de gronden, waarvan het spoor geen gebruik maakt, wou verkopen. Dit nieuwe element geeft een nieuwe dimensie aan het project.”

Tijdelijk parkje

In afwachting van de definitieve aanleg van een groot park van 5 ha plant het Gewest de aanleg van een tijdelijk park op de braakliggende site naast de Alphonse Vandenpeereboomstraat. “Het idee om op deze plaats een overgangsoplossing uit te werken, wordt bestudeerd”, bevestigde Vervoort vandaag in het parlement.

De exacte locatie van dit ‘overgangsparkje’ ligt wel nog niet vast. Een doorslaggevend element hierin wordt de bodemverontreiniging, zo liet Vervoort weten. “De resultaten van de bodemstudies, die binnenkort van start gaan, zullen een cruciale rol spelen in de keuze van de exacte locatie van het tijdelijk parkje”, aldus de minister-president.

Van zodra deze gegevens bekend zijn, gaat het Gewest met de gemeente en de buurt in overleg over de verdere inrichting van het parkje. Minister-president Rudi Vervoort kon dan ook nog niet meegeven wanneer dit tijdelijk parkje er precies zal komen. 

Brigitte Grouwels reageert tevreden op deze nieuwe ontwikkelingen. "Dat verwaarloosde terrein is nu nog een echte stadskanker voor de buurt, maar heeft alles om uit te groeien tot een aangename leefomgeving. Een parkje zal de buurt meteen een ander uitzicht geven. Bovendien zou ook de sociale controle vergroten, waardoor de drempel aanzienlijk verhoogt om nog te sluikstorten", besluit ze.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter