18 november 2013

Brusselse Winteropvang gaat woensdag van start

 

Deze voormiddag hadden Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, de GGC-Collegeleden belast met bijstand aan personen, een constructief overleg met het OCMW van de Stad Brussel en Samusocial over de organisatie van de Brusselse Winteropvang. De diverse partijen bereikten een principieel akkoord om de Winteropvang vanaf woensdag 20 november te laten starten. Nog tot en met eind maart kunnen Brusselse daklozen er elke nacht terecht in de Winteropvang voor een warm bed, een maaltijd en sanitaire voorzieningen.

Net zoals de voorbije jaren werd daklozenorganisatie vzw Samusocial ook dit jaar belast met de organisatie van de Winteropvang 2013-2014 voor daklozen.  Voor de derde maal in de geschiedenis van de Winteropvang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de samenwerking tussen het Verenigd College van de GGC en de operator Samusocial geregeld via een conventie. Ook het OCMW van de Stad Brussel, dat eigenaar is van het gebouw waar de Winteropvang plaatsvindt, ondertekent mee deze Conventie.

In deze conventie worden de engagementen van alle partijen opgenomen wat betreft de omschrijving van het doelpubliek, de onthaalopdrachten, de informatieverstrekking, het netwerk en de financiering van de opvang.

400 opvangplaatsen

Het totaal bedrag voor de organisatie van maximum 400 plaatsen van 15 november 2013 tot 31 maart 2014 bedraagt 1,1 miljoen euro. Deze 400 opvangplaatsen bevinden zich allen in een gebouw in de Koningsstraat dat eigendom is van het OCMW van de Stad Brussel.

Het bedrag van 1,1 miljoen euro voor 400 opvangplaatsen is een aanzienlijk bedrag. Ter vergelijking : in de winter 2004-2005 werd slechts 92.000 euro vrijgemaakt voor 45 opvangplaatsen.  Het bedrag en het aantal opvangplaatsen voor de Winteropvang zijn dus zowat vertienvoudigd op bijna 10 jaar tijd.

Momenteel worden in de gebouwen van het OCMW van de Stad Brussel ook mensen uit het GESU-klooster tijdelijk opgevangen. Maar zoals eerder afgesproken met de gemeente Sint-Joost wordt voor deze mensen een definitieve oplossing uitgewerkt.

Belang van dagopvang

Naast de nachtelijke Winteropvang steunt de GGC ook het dagopvangproject ‘Winter 86.400' met een subsidie van 300.000 euro. Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende organisaties actief op het vlak van hulp aan thuislozen in Brussel. Ze streven naar een versterking van de psychosociale steun aan thuislozen tijdens de Winteropvang. Concreet gaat het dan om: de uitbreiding van de openingsuren van sommige dagcentra, de versterking van het aanbod van douches en mogelijkheid tot rusten overdag, bijkomende psychosociale steun aan thuislozen en de versterking van het straathoekwerk.

Hoofddoel van dit project is de rehabilitatie van thuislozen op lange termijn. De ministers Grouwels en Huytebroeck hebben dan ook bewust gekozen om de dagopvang verder te versterken.

Daklozen met hond

Een ander project dat komende winter wordt voortgezet, is de nachtelijke opvang van daklozen met een hond. In samenwerking met de ‘Stichting Prins Laurent’, ‘Hoeksteen vzw’ en ‘Bij Ons/Chez Nous’ kunnen daklozen, die elders niet terecht kunnen, via dit project toch rekenen op opvang. Honden zijn immers niet toegelaten in de reguliere Winteropvang. Vlabij het Centraal Station worden daarom een aantal containers geplaatst die de nachtelijke opvang van 16 daklozen met een hond mogelijk maken.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter