Blog

Brussel heeft baat bij een eigen toekomstplan 4 juni 2012

 
Wallonië heeft zijn Marshallplan, Vlaanderen heeft het toekomstproject ‘Vlaanderen in Actie’. En Brussel? De grote uitdagingen waar Brussel mee geconfronteerd wordt, maken dat ook Brussel ongetwijfeld baat zou hebben bij een eigen toekomstplan. Dat verklaarde Vlaams minister-president Kris Peeters tijdens een voor de Brusselse Vlamingen hartverwarmende toespraak. Vlaanderen wil alvast zijn bijdrage tot dit plan leveren. Lees meer
 
 

Afschuw 1 juni 2012

 
"Famile niet ingelicht over vrijlating dader", stond vandaag te lezen in de kranten. Dit bericht slaat op het feit dat de familie van de onlangs overleden MIVB-supervisor vooraf niet werd ingelicht over de voorlopige vrijlating van de dader. Lees meer
 
 

Respect en hoffelijkheid in het openbaar vervoer 25 mei 2012

 
Op vrijdag 25 mei heb ik met veel plezier een prijs uitgereikt voor een fotowedstrijd met als thema "Hoffelijkheid" in het openbaar vervoer. Deze wedstrijd kadert in de organisatie van een sensibiliseringscampagne "Sluw op weg", een initiatief van de MIVB en PromoJeunes vzw.  Lees meer
 
 

(Geen) Symptoombestrijding 7 mei 2012

 
Afgelopen weekend liet Brussels minister-president Charles Picqué een ballonnetje op. In zijn toespraak naar aanleiding van het Irisfeest pleitte Picqué voor een samenwerkingsakkoord voor de aanwerving van federale ambtenaren, zodat een minimumaantal jobs naar Brusselaars gaat. Federaal staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert, schoot dit idee van Picqué meteen af. Als Brussels minister kan ik Bogaert enkel maar bijtreden. Met quotaregels doen we in dit geval enkel maar aan symptoombestrijding, zonder ook maar iets te doen aan het onderliggende probleem van de gebrekkige schoolse opleiding van vele Brusselaars.  Lees meer
 
 

Brutopia: een nieuwe en warme plek in Vorst 23 april 2012

 
Vrijdag 20 april ll. woonde ik de eerstesteenlegging bij van het lokaal dienstencentrum en co-housing project Brutopia in Vorst bij. De initiatiefnemers mogen terecht fier zijn. Ik ben dan ook bijzonder blij dat ik als VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin mee het fysieke fundament kon leggen van het Nederlandstalig lokaal dienstencentrum Utopia en het co-housing project  Brutopia in Vorst. Lees meer
 
 

Brussel is te belangrijk voor politieke spelletjes 11 april 2012

 
Ook na de zesde staatshervorming blijft Brussel een specifieke positie bekleden in ons institutionele landschap. Als hoofdstad en ontmoetingsplaats tussen de twee grote Gemeenschappen blijft Brussel het bindmiddel bij uitstek in ons land. Een sterke band tussen Vlaanderen en Brussel is daarbij van ‘kapitaal’ belang. Om die band te versterken, werken de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse GemeenschapsCommissie (VGC) aan een actieplan. Dat plan is niet gediend met politieke spelletjes. Lees meer
 
 

Nederlands in de kinderopvang 29 maart 2012

 
Het Vlaams parlement heeft woensdag in plenaire zitting het ontwerpdecreet op de kinderopvang goedgekeurd. Als Vlaams-Brusselse politica ben ik erg blij met het nieuwe decreet. Via twee belangrijke amendementen wordt het Nederlandstalig karakter van de opvang in Brussel gevoelig aangescherpt.  Bij Franstalige politici zorgt dat -volledig onterecht- voor zure oprispingen. Lees meer
 
 

Behoeften van Brusselse senioren 21 maart 2012

 
De Vrije Universiteit Brussel (VUB) voert momenteel een grootscheepse studie naar de behoeften van Brusselse senioren op het vlak van huisvesting en diensten. Deze studie komt er op vraag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Vlaamse Overheid en de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof). Concreet heeft de studie betrekking op de behoeften aan structuren voor het thuis opvangen en huisvesten van senioren. Denk maar aan de noden op het vlak van rusthuizen, diensten van thuiszorg en dagopvang. Deze gezamenlijke opdracht is wat mij betreft een voorbeeld van goede samenwerking tussen meerdere regeringen in het belang van de Brusselse senioren. Als GGC-Collegelid bevoegd voor Bijstand aan Personen kijk ik dan ook uit naar de bevindingen van deze studie, die in september bekend zullen zijn. De resultaten zijn immers richtinggevend voor het verdere beleid op het vlak van seniorenvoorzieningen in Brussel. Brigitte GROUWELS GGC-Collegelid bevoegd voor Bijstand aan Personen Brussels minister Lees meer
 
 

Europa beseft steeds meer het belang van de binnenvaart voor de stedelijke ontwikkeling 20 maart 2012

 
Vorige week sloot ik een tweedaags bezoek aan Wenen af. Ik hield er een toespraak op de grootste Binnenhavenconferentie van het jaar, Barge to Business 2012, waar ik de rol van de binnenhavens in de last mile benadrukte. Als we de kosten van de logistieke keten bekijken, bestaande uit transport, opslag en handling, dan vormt de last mile de hoogste kost per verkoopseenheid die kan oplopen tot 75% van de transportkosten.  Lees meer
 
 

Verbaal geweld tegen vrouwen 14 maart 2012

 
"Vechtersbazen, gaybashers en winkeldieven zullen in Brussel sneller bestraft worden", zo viel deze week in de krant te lezen. Het nieuws sloeg op het feit dat de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) fors uitbreidt. Daardoor kunnen de stadsbesturen van Brussel-Stad en Elsene binnenkort zelf boetes opleggen voor bedreigingen, beledigingen, slagen en verwondingen en gewone diefstallen. Deze misdrijven kunnen daardoor sneller bestraft worden, aangezien de rechter zich niet langer moet uitspreken. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Blog
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter