Persberichten

Nieuwe logo van Brussel 25 september 2015

 
Ik ruimde deze week mijn stapel zomerkranten op. Mijn oog viel daarbij op de erg originele afkorting van Brussel in een recente advertentie in La Dernière Heure. Lees meer
 
 

Toekomst Brusselse Media 24 september 2015

 
In mijn tussenkomst voor de beleidsverklaring van de VGC was ik kritisch voor het feit dat in de beleidsverklaring met geen woord gerept werd over de toekomst van de Vlaams-Brusselse media. Nochtans zou tegen 15 oktober een concreet plan voor de toekomst van de Vlaams-Brusselse media uitgewerkt worden. Namens CD&V benadrukte ik vandaag nogmaals dat het moet gaan om een breed gedragen hervormingsplan dat inzet op zowel diepgravende journalistiek als op meer bereik. Collegelid Pascal Smet repliceerde dat er binnenkort meer nieuws volgt over deze plannen, maar dat deze media intern nog bezig zijn met het uitwerken van de hervormingsplannen. Niettemin zal ik dit thema, net als de andere beleidsthema’s, met een kritisch oog blijven opvolgen! ‪#‎vgc‬ ‪#‎brussel‬ Lees meer
 
 

Nederlandstalige huisartsenwachtpost Terranova 23 september 2015

 
Brigitte Grouwels interpelleerde de GGC-Collegeleden bevoegd voor ‪#‎Gezondheid‬ over de toekomst van de Nederlandstalige huisartsenwachtpost ‪#‎Terranova‬. Terranova is de enige Nederlandstalige wachtpost in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Lees meer
 
 

Schrappen van autotunnel onder het Meiserplein 21 september 2015

 
Brigitte Grouwels heeft, net als haar partijgenoot Paul Delva, heel wat vragen bij de plotse beslissing van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet om de autotunnel onder het Meiserplein te schrappen. Lees meer
 
 

Nieuw fietspad in de Britse Tweedelegerlaan in Vorst 23 september 2015

 
Brigitte Grouwels is trots op het nieuwe prachtige fietspad in de Britse Tweedelegerlaan in Vorst. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt er meteen meer dan 2 kilometer aan afgescheiden en comfortabele fietspaden bij. Als minister van Openbare Werken startte ik dit project destijds op. Het was een van de grootste fietsinfrastructuurprojecten van de voorbije regeerperiode. Lees meer
 
 

Metropolitane Gemeenschap 6 juli 2015

 
In de Commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement antwoordde minister-president Rudi Vervoort deze namiddag op vragen over de Metropolitane Gemeenschap. Aanleiding is zijn nota van medio juni over de concrete invulling van deze Metropolitane Gemeenschap. Ook ik tekende present voor deze parlementaire zitting en heb de minister-president ondervraagd over zijn nota. Een nota die trouwens nog niet werd besproken binnen de Brusselse Regering. Minister-president Rudi Vervoort gaf in de Commissie Algemene Zaken trouwens zelf aan dat deze nota slechts een sneuvelnota was, die een gedachtewisseling tussen de 3 minister-presidenten op gang moest brengen. Zijn uitgelekte nota laat me toe om de visie van CD&V over de invulling van de Metropolitane Gemeenschap nogmaals scherp te stellen.   Lees meer
 
 

Persconferentie "Open Stadsateliers voor Brusselmakers" 1 juli 2015

 
Tijdens de persconferentie over 'Open Stadsateliers voor Brusselmakers' gaf ik samen met medetrekker Benjamin Dalle meer uitleg over het het stadsatelier 'Economie & Tewerkstelling'. De apotheose van dit stadsatelier heeft plaats op zaterdag 12 maart 2016. In de aanloop naar dit moment zullen we uitdagende stellingen uitwerken en stimulerende terreinbezoeken afwerken. Samen met Benjamin nodig ik dan ook iedere Brusselaar uit om na te denken over de - economische - toekomst van Brussel. Lees meer
 
 

Koning Boudewijnstadion pas afbreken als er een oplossing is voor Memorial Van Damme 26 juni 2015

 
Brigitte Grouwels stelt actualiteitsvraag aan VGC-College over toekomst atletiekmeeting "De plannen voor een nieuw voetbalstadion mogen geen negatieve invloed hebben op de toekomst van de Memorial Van Damme. Het huidige Koning Boudewijnstadion mag daarom pas afgebroken worden als er een definitieve oplossing is voor de Memorial Van Damme. Dat is trouwens de mening van vele mensen, zowel binnen als buiten Brussel." Dat zegt VGC-raadslid Brigitte Grouwels nadat ze vanmiddag een actualiteitsvraag over de toekomst van de Memorial Van Damme stelde aan Pascal Smet, VGC-Collegelid bevoegd voor Sport.  "De Memorial Van Damme is een evenement dat we als Brusselaars moeten koesteren", aldus Brigitte Grouwels. "Het is zoveel meer dan een sportief topgebeuren, het is ook een sociaal gebeuren. De houding van het Brusselse schepencollege ten aanzien van dit atletiekmonument vind ik dan ook totaal onbegrijpelijk. In plaats van dit topevenement volop te verdedigen, stelt de Brusselse schepen van Sport botweg dat er na de afbraak van het Koning Boudewijnstadion in 2020 geen plaats meer is voor de Memorial Van Damme in Brussel-Stad." Lees meer
 
 

BXL 26 juni 2015

 
Toen ik vanmorgen de krant 'La Libre Belgique' las, viel mijn oog meteen op een artikel over het nieuwe logo van Brussel-Stad. Dat Brussel-Stad aan zijn imago werkt, kan ik als inwoner alleen maar toejuichen. Maar dat de afkorting 'BXL' een onderdeel vormt van het nieuwe logo, weet ik veel minder te appreciëren. Mij leek de afkorting 'BRU' meer voor de hand te liggen dan 'BXL'. De afkorting 'BXL' wekt immers de indruk dat Brussel een louter Franstalige stad is. Voor het Nederlands of Engels lijkt er geen plaats in Brussel-Stad. De talrijke Nederlands- en anderstalige inwoners van Brussel-Stad, de duizenden Vlaamse pendelaars, de expats of de vele toeristen : ze lijken maar van weinig tel voor het Brusselse stadsbestuur. Lees meer
 
 

"Blijven inzetten op diepgravende en gevarieerde berichtgeving" 12 juni 2015

 
Interpellatie Brigitte Grouwels over herstructurering Vlaams-Brusselse media "Mijn partij blijft erover waken dat de Vlaams-Brusselse media een divers aanbod hebben én aan diepgravende journalistiek kunnen blijven doen. Ik hoop dan ook dat er in de komende dagen een vruchtbare dialoog ontstaat met de medewerkers, waardoor we de huidige hervormingsplannen verder kunnen verbeteren.” Dat stelt Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V), nadat ze deze voormiddag VGC-Collegelid Pascal Smet hierover interpelleerde in de VGC-Commissie voor Media.   Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Persberichten
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter