18 september 2017

CD&V-fractieleden Brigitte Grouwels en Paul Delva steunen vraag naar dialoog van Brusselse daklozensector

 

De CD&V-fractieleden in het Brussels parlement, Brigitte Grouwels en Paul Delva,  waren vanmiddag aanwezig op een samenkomst georganiseerd door de Brusselse daklozensector. Beide parlementsleden wensen volmondig hun steun te betuigen aan de vraag naar dialoog van de sector.

“We steunen het voorstel van de daklozensector voor de inrichting van een Algemene Raad, waarin iedereen van de sector vertegenwoordigd is”, aldus Brigitte Grouwels en Paul Delva. “Medewerkers uit de sector zijn immers ervaringsdeskundigen bij uitstek. Ze moeten daarom nog meer in dialoog kunnen gaan met beleidsverantwoordelijken en advies geven over hoe dit mensonterende probleem aan te pakken.”

Voor CD&V is noodhulp belangrijk en evident, maar daarnaast benadrukken beide CD&V-parlementsleden ook het belang van meer structurele hulp. “Er moet veel meer ingezet worden op de preventie van dakloosheid én op de (re)integratie van dakloze personen in de samenleving”, besluiten Grouwels en Delva.

 

 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter