21 december 2012

De Haven van Brussel en de gomb ontwikkelen thurn & taxis van de 21ste eeuw: een duurzame economische havenzone op het terrein vlak naast het TIR-centrum

 

In dit stadsdeel komt er dus een nieuwe ruimte gewijd aan duurzame economische en transportactiviteiten die een directe link vormen met de bevoorrading van de Brusselse stedelijke economie.

Voor de ontwikkeling van dit project is er veel aandacht om te vermijden dat er een "industriegebiedeffect" ontstaat en dit gebeurt met het oog op een optimale stedelijke integratie van de nieuwe site in de naburige wijken van Thurn & Taxis en Laken (de Tivoliwijk), die in de komende jaren ook tot ontplooiing zullen komen met de komst van nieuwe huisvesting, allerlei voorzieningen en een groenzone.

Om deze redenen werd er een "task force" ad hoc opgericht. Concreet gezien wordt het terrein in twee stukken opgedeeld.

Een zone van zowat 53.500 m² die ontwikkeld en gecommercialiseerd wordt door een partnerschap tussen de Haven van Brussel en de GOMB om er stedelijke bedrijven te laten neerstrijken die in de onmiddellijke omtrek geïntegreerd zullen zijn. De Haven van Brussel en de GOMB hebben hiervoor onlangs een onderzoek verricht waarin de belangstelling uit de economische wereld aangetoond wordt met zowat 70 geïnteresseerde ondernemingen.

Een zone van 26.800 m² waar de Haven van Brussel ter aanvulling bij het huidige TIR-centrum een logistiek pakhuis van de nieuwe generatie zal optrekken. De kostprijs hiervan wordt op 19 miljoen euro geraamd. Het huidige TIR-centrum zal trouwens ook gerenoveerd worden om het beter te laten aansluiten in het stedelijk stadsweefsel.

De bedoeling is de huidige rol van het TIR-centrum te versterken, het een modelfunctie voor duurzame stadsdistributie te schenken en er een economische ruimte te ontplooien die werkgelegenheid aan de Brusselaars verschaft.

Zodoende komt er een pilootoperatie tot stand voor de bouw van een logistiek platform in het TIR-centrum waardoor het leveren van goederen te Brussel vanuit het TIR-centrum op een meer rationele wijze en door milieuvriendelijke voertuigen kan gebeuren.

En, tot slot, wordt er ook voorzien om de daken van de nieuwe gebouwen te gebruiken om er een duurzame productie te ontwikkelen van het type van de "stadsboerderij"; dit concept laat potentieel het gebruik toe van platte daken die anders toch ongebruikt blijven.

Dit project is de voorbode van een nieuwe koers in de ontwikkeling van economische zones in de stadscentra, waarbij de beperkte beschikbare ruimte te Brussel optimaal aangewend wordt met een betere return op vlak van banen alsook een opwaardering van de omliggende ruimte.

De site heeft immers een kwaliteit om op te waarderen: het gaat hier om een voorstel tot ontwikkeling in het verlengde van de Thurn & Taxis site die de historische verdienste heeft een economische roeping te koppelen aan een architectonische stedelijke kwaliteit. Dit is dus de uitgelezen plek om een Thurn &Taxis van de 21ste eeuw te ontplooien!

Benoit Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel: «Wij wensen op deze site een nieuwe economische trekpleister voor het Gewest te bouwen dat duurzaam en performant zal zijn. Wij voorzien ook de mogelijkheid dat de ondernemingen die er zullen neerstrijken ook de waterweg zullen gebruiken dankzij de bouw, aan de overzijde van de Havenlaan aan het Vergotedok, van een terminal voor gepalettiseerde goederen. Door deze terminal zal het nieuwe complex en het huidige TIR-centrum bimodaal worden, door het gebruik van het wegverkeer en de binnenwateren.».

Denis Grimberghs, voorzitter van de GOMB: «We feliciteren elkaar voor deze goede samenwerking tussen publieke instellingen, dewelke zal toelaten een nieuw stukje stad te creëren. Tot op heden werd er geen enkele ruimte voorzien voor productieve activiteiten in de ontwikkelingsprojecten van de site T&T. De oprichting van deze nieuwe economische zone zal dit gemis oplossen en zal stedelijke ondernemingen toelaten er zich te komen vestigen op zowat 53.500 m²».

Brigitte Grouwels, Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel: «Ik blijf consequent inzetten op dit soort van projecten die de haven van Brussel beter laten aansluiten op het stedelijk weefsel. Gezien de haven van Brussel dicht bij het stadscentrum gelegen is, is het immers belangrijk om voldoende synergie tot stand te brengen tussen de haven en de stad. Het kanaal structureert het gewest van noord naar zuid, als een ware ruggengraat. Het is dan ook nodig om de kanaalzone op architecturaal en stedenbouwkundig vlak te integreren in het Brusselse stadslandschap».

Benoît Cerexhe, Brussels minister voor economie en tewerkstelling: "Dit project gelegen op het knooppunt van de sites Tour & Taxis en Tivoli, ontstaan uit een vruchtbare samenwerking tussen de GOMB en de Haven van Brussel, biedt perspectieven in verschillende domeinen: het zal de ontwikkeling van een economische zone in de stadskern mogelijk maken, in harmonie met zijn stedelijke omgeving, het zorgt ook voor zo'n 300 nieuwe rechtstreekse jobs waarvan een groot deel toegankelijk is voor laaggeschoold personeel en zorgt voor de ontwikkeling van duurzame productieactiviteiten van landbouwaard op de daken van nieuwe gebouwen. Ik herhaal hier dat ook landbouw één van mijn bevoegdheden is. Ik steun dit project helemaal dat gebaseerd is op een vernieuwend concept dat beantwoordt aan de grote Brusselse uitdagingen inzake stadseconomie, tewerkstelling en duurzame ontwikkeling."

 

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter