3 juni 2013

Een Brussels salon voor een beter begrip van Alzheimer

 

Vandaag werd voor de derde keer het Brussels informatiesalon 'Mijn geheugen laat me in de steek'  georganiseerd voor personen met geheugenstoornissen en hun mantelzorgers.   

Op initiatief en in aanwezigheid van Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels, de Brusselse ministers bevoegd voor Bijstand aan Personen (GGC), verzamelden een dertigtal verenigingen uit de sector aan de Square, in Brussel. De bedoeling is om de mensen die geconfronteerd worden met dementie, de ziekte van Alzheimer of andere geheugenstoornissen zo goed mogelijk te informeren.  In België zijn ongeveer 160.000 mensen getroffen door dementie. Daarvan lijden 85.000 mensen aan Alzheimer.

Voor deze families is het niet gemakkelijk om met deze ziekte om te gaan. De meest alledaagse zaken worden plots minder evident :  je weg terugvinden, boodschappen doen of gewoonweg familie of vrienden bezoeken. Steeds vaker verliezen mensen met deze geheugenstoornis de greep op de werkelijkheid. Deze situatie is niet alleen moeilijk voor de betrokken persoon, maar ook voor zijn omgeving.

Er bestaan hulpvoorzieningen, maar deze zijn soms weinig gekend bij de mantelzorgers. Daarom hebben een 100-tal bezoekers van het salon 'Mijn geheugen laat me in de steek' via stands en workshops talrijke informatie gekregen over zeer afwisselende thema’s zoals bijstand en thuisverpleging,  financiële en juridische aspecten, lokale bijstand, ondersteuning voor mantelzorgers, waaronder het even tussenuit knijpen, technische bijstand en het vervoer, vrije tijd, medische aspecten, veiligheid en preventie.


Evelyne Huytebroeck is verheugd met deze informatiedag en heeft de nadruk gelegd op de inspanningen die in Brussel nog geleverd moeten worden om beter rekening te houden met deze ziekten. “Dankzij de oprichting van een platform waarbij professionelen uit de ouderensector, personen met een geheugenstoornis en mensen uit de thuishulp samenkomen, werken wij aan een ‘dementieplan’ op maat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedoeling is om de levenskwaliteit van de getroffen mensen en hun mantelzorgers te verbeteren.”

"De grote lijnen van dit Dementieplan werden intussen al bepaald, nu zullen teksten en beleidspunten op papier worden gezet", vult Brigitte Grouwels aan. "Voor een grootstad zoals Brussel is een dementieplan een echte noodzaak. Dankzij het plan wensen we bepaalde fenomenen en symptomen sneller te herkennen, om er ook efficiënter mee om te gaan."

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter