24 januari 2018

Eindelijk vooruitgang in ontwikkeling site Schaarbeek-Vorming

 

Brussels parlementslid Brigitte Grouwels tevreden dat er eindelijk iets lijkt te bewegen in dit dossier


“De Brusselse Regering is opnieuw in gesprek met de federale overheid over de overdracht van de gronden op de site Schaarbeek-Vorming. Ook is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest recent gestart met een studie naar de exacte toestand van de vervuilde gronden op Schaarbeek-Vorming.” Dat antwoordde Brussels minister-president Rudi Vervoort vanmiddag op een interpellatie van Brigitte Grouwels in de commissie Territoriale Ontwikkeling van het Brussels parlement. Brigitte Grouwels is tevreden dat er (eindelijk) iets lijkt te bewegen in dit belangrijke dossier.
 
De site van Schaarbeek-Vorming is de grootste vrije grondreserve die op korte termijn beschikbaar zal zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het dossier van Schaarbeek-Vorming speelt de NMBS een cruciale rol. Vooraleer deze site ontwikkeld kan worden, moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze gronden immers eerst overkopen van de eigenaars van de site, met name het ‘Federale Fonds voor de Spoorweginfrastructuur’ en de ‘NMBS-Holding’.

Ook moeten deze gronden gesaneerd worden, aangezien de site serieus vervuild is. Over deze sanering en de aard van de vervuiling bestaat nog heel wat onduidelijkheid. Daarbij komt dat - tot op heden - slechts een beperkt deel van de bodem van Schaarbeek-Vorming in kaart is gebracht.
 
Studie bodemkwaliteit

Aangezien Brigitte Grouwels zich zorgen maakte over het gebrek aan vooruitgang in dit belangrijke dossier, interpelleerde ze de minister-president hierover in de commissie territoriale ontwikkeling.

Rudi Vervoort liet vandaag weten dat de gewestelijke instelling MSI (de Maatschappij voor Stedelijke inrichting) zopas de opdracht heeft gekregen om een nieuwe bodemstudie uit te voeren. Deze studie zal een veel beter zicht geven op de bodemkwaliteit en duidelijk maken hoeveel budget er nodig is om de terreinen op Schaarbeek-Vorming  te behandelen. Bedoeling is dat deze studie nog dit jaar wordt opgeleverd.

Ook vroeg Brigitte Grouwels welk beleidsniveau (het federale of het Brusselse) zal instaan voor de sanering van Schaarbeek-Vorming. De minister-president liet het antwoord op deze vraag in het midden. “De resultaten van de bodemstudies zullen bepalend zijn voor de onderhandelingen over de kostprijs van de gronden”, liet Rudi Vervoort nog verstaan.
 
Actualisatie Richtschema

Ook liet de minister-president weten dat de Brusselse Regering momenteel het Richtschema Schaarbeek-Vorming uit 2013 aan het actualiseren is, zodat het beter afgestemd is op de recente evoluties die zich in dit strategisch gebied voltrekken (TOP-Noordrand, de bouw van de passagiersterminal, enzovoort).

In verband met dit Richtschema meldde de minister-president trouwens nog dat de concessies voor de Vroegmarkt en het Europees Centrum voor Fruit en Groenten (ECFG) nog lopen tot 2039-2040. Hun verhuis naar Schaarbeek-Vorming kan dus pas plaatsvinden na deze datum.

Tot slot verwees de minister-president naar het federale Koninklijk Besluit uit 2004. Daarin staat dat de vrijmaking en de sanering van het terrein en de verwijdering van de aanwezige spoorinfrastructuur voltooid moeten zijn tegen uiterlijk 31 december 2020.

Brigitte Grouwels reageert voorzichtig tevreden op deze nieuwste ontwikkelingen. “Ik betreur dat het allemaal zo lang duurt, maar vind het alvast bemoedigend dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het initiatief heeft genomen om de toestand van de vervuilde gronden in kaart te brengen. Deze informatie is immers cruciaal in functie van de toekomstige bestemming van de terreinen.”
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter