18 oktober 2017

Genderquota

 
 
 
In de commissie binnenlandse zaken van het Brussels Parlement werd deze week een voorstel van ordonnantie voorgesteld om vanaf 2019 genderquota in te voeren in de Brusselse schepencolleges. Het komt erop neer dat vanaf de komende gemeentelijke regeerperiode minstens 1/3de vrouwen moeten zetelen in de Brusselse schepencolleges.
 
De voorbije weken hebben fractieleider Paul Delva en ikzelf hieraan namens de CD&V-fractie hard aan meegewerkt. Als overtuigde feministe kan ik me immers volledig vinden in de geest van dit ordonnantievoorstel. Binnen mijn partij en op mijn kabinet heb ik er steeds over gewaakt dat vrouwen alle kansen kregen. In die mate dat op mijn kabinet zelfs iets meer vrouwen werkten dan mannen.
 
De praktische uitwerking van dit voorstel bleek echter een stuk lastiger. Deze genderquota hebben immers ook een invloed op de positie van Nederlandstalige kandidaat-schepenen. En naast feministe ben ik ook een overtuigde verdediger van de rechten van de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vrees van Paul Delva en mezelf was dat met dit voorstel het (nog meer dan vandaag) de Franstalige partijen zullen zijn die bepalen wie de Nederlandstalige schepen wordt. De Nederlandstalige partijen zijn immers vaak het kleine broertje onder de coalitiepartners. Net daarom wilde ik garanties dat het niet de grote broers zijn die bepalen wie hun kleine broer best afvaardigt in het schepencollege. Deze schepen zou dan de 'Flamand(e) de service' kunnen worden.
Daarbij komt dat er sowieso al weinig waarborgen zijn voor Nederlandstaligen bij gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is zelfs niet eens wettelijk verplicht om in elk Brussels schepencollege een Nederlandstalige schepen op te nemen. Dit laatste wordt alleen financieel aangemoedigd met federaal geld uit de Lombard-akkoorden uit 2001.
 
Na wekenlang even intensief als stevig onderhandelen kwam deze week een oplossing uit de bus. Om dit quotum van 1/3de te behalen, wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de (Nederlandstalige) Lombard-schepen buiten de berekening te laten van het aantal schepenen en burgemeesters (waarop de quota van toepassing zijn).
 
Ik denk dat we hiermee een evenwichtig compromis bereikt hebben. De tekst zal nu naar de Raad van State gestuurd worden voor juridisch advies. Bedoeling is om dit ordonnantievoorstel nog dit jaar te stemmen, zodat de nieuwe regels vanaf de volgende gemeentelijke legislatuur in voege treden. Dat is een goede zaak voor de vrouwen, maar ook voor Brussel. Een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen aan het schepencollege zal immers zorgen voor een betere besluitvorming. Een besluitvorming die ook meer rekening houdt met de gevoeligheden en bezorgdheden van vrouwen!

Brigitte GROUWELS
Brussels parlementslid
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter