12 januari 2017

GGC-College laat studie maken naar mobiliteitsbehoeften Brusselse senioren

 
Brigitte Grouwels: “Vervoer moet deel uitmaken van elk project voor senioren"
 
"Ik vind het een goede zaak dat het GGC-College een studie laat maken naar de  hiaten op het vlak van mobiliteit voor senioren. In Brussel zijn weliswaar 28 organisaties bezig met sociaal vervoer. Maar er bestaat een grote concentratie in het centrum van de stad, terwijl er minder aanbod is in het noorden en zuidoosten van Brussel. Daarnaast hecht ik ook veel belang aan het feit dat chauffeurs de nodige empathie aan de dag leggen ten aanzien van fragiele senioren.” Dat zegt Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V) nadat ze hierover onlangs GGC-Collegelid Pascal Smet ondervroeg in het parlement. Grouwels pleit er eveneens voor dat mobiliteit steeds integraal deel uitmaakt van elk project dat voor senioren wordt opgezet.

 
Vrij en veilig kunnen bewegen is niet altijd evident voor Brusselse senioren. Heel wat senioren zijn namelijk minder goed te been. Anderen stappen dan weer goed, maar voelen zich onveilig op straat. Gevolg: een heleboel senioren belanden in een sociaal isolement omwille van gebrek aan vervoersmogelijkheden. Dat is jammer, want er bestaan talrijke initiatieven voor senioren in Brussel, denk maar aan de sociale ontmoetingscentra. Maar om aan deze activiteiten deel te kunnen nemen, moeten de senioren eerst ter plaatse geraken.

Brigitte Grouwels ondervroeg daarom onlangs GGC-Collegelid Pascal Smet over het aanbod inzake sociaal vervoer in Brussel. Het Collegelid gaf het volgende mee:
- In Brussel houden 28 organisaties zich bezig met het sociaal vervoer. Deze organisaties blijken vooral actief in het centrum van Brussel, en minder in het noorden en het zuidoosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Uit een studie uit 2012 blijkt dat sociaal vervoer het vaakst wordt aangevraagd tussen 7 en 18 uur. Meer dan de helft van de organisaties die bezig zijn met sociaal vervoer voorziet ook 's avonds in deze diensten. Een kleine minderheid voorziet deze diensten in het weekend.
- Een deel van de Brusselse ontmoetingscentra doet een beroep op speciale busjes. Andere centra maken dan weer gebruik van eigen personeel of vrijwilligers.
- De GGC laat een onderzoek uitvoeren naar de hiaten in het aanbod aan sociaal vervoer in Brussel.
 
Brigitte Grouwels: "Het sociaal vervoer moet ook de nodige empathie tonen voor fragiele senioren. Denk maar aan het aanbieden van hulp bij het verlaten van de woning of bij het instappen in de wagen. Ik ben dan ook opgetogen met de aangekondigde studie naar de hiaten in het aanbod aan sociaal vervoer en zal dit thema nauwgezet blijven opvolgen.”
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter