18 mei 2005

Grouwels ’verheugd’ over realisatie Zorgnet voor Brussel

 

Deze ochtend legde de Vlaamse regering haar beleidsverklaring af in het Vlaams Parlement. Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid voor welzijn en gezondheidszorg, reageert verheugd over de aankondiging van de realisatie van het Vlaams Zorgnet in Brussel.

Om een eind te maken aan het geknakte vertrouwen binnen de Vlaamse regering werden onder de meerderheidspartijen een aantal vertrouwenswekkende maatregelen afgesproken. Opmerkelijk is dat de verklaring zich niet beperkt tot een strakker Vlaams beleid in Vlaams-Brabant, maar ook andere communautaire afspraken bevat. Brussel werd daarbij niet vergeten.

Financiële injectie

Meer bepaald wil de Vlaamse regering iets doen aan de taalproblemen in de Brusselse openbare ziekenhuizen. Letterlijk: ’Een financiële injectie in het Brusselfonds moet verder de ontwikkeling van het Vlaams beleid in Brussel versterken. De uitbouw van een zorgnetwerk is hierbij prioritair, opdat de Vlamingen die beroep doen op zorgverstrekking in Brussel gezondheidszorg zouden krijgen in de beste omstandigheden en in hun eigen taal.’

’Het is slechts één zin uit de regeerverklaring’, reageert Grouwels, ’maar voor de Brusselse Vlamingen wel een erg belangrijke’. Eerder waren er budgettaire twijfels gerezen over het voortzetten van dit lovenswaardige project. Het collegelid is er echter steeds in blijven geloven en reageert vandaag ’verheugd’ over het extra geld voor het Vlaams Zorgnet in Brussel.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter