26 november 2004

Grouwels wil Brusselse gezondheidszorg splitsen

 

Vanochtend werd Brigitte Grouwels (CD&V) ondervraagd over haar houding in verband met het debat over de splitsing van de gezondheidszorg.

’Ik ben een onverdeeld voorstander van de communautarisering van de gezondheidszorg, ook in Brussel’, aldus Brigitte Grouwels (CD&V) vandaag in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. ’Dat is ook het standpunt van de Vlaamse regering, van een duidelijke meerderheid in het Vlaams Parlement en van de Nederlandstalige ziekenhuizen.’

Geen ineenstorting

Of de communautarisering niet zal leiden tot een ineenstorting van de gezondheidszorg, wilde een oppositielid weten? Grouwels: ’Ik zie niet onmiddellijk een gevaar voor de instorting van de gezondheidszorg. En zo dat gevaar al bestaat, dan bewijst de bestaande toestand dat dit gevaar eerder ligt in het behoud van de huidige bevoegdheidsverdeling.’

’Voor alle duidelijkheid’, voegt de Brusselse staatssecretaris eraan toe, ’mijn standpunt is niet ingegeven door een drang om te splitsen of om de solidariteit inzake gezondheidszorgen af te bouwen. Het is wel ingegeven door een verlangen naar een coherent en efficiënt gezondheidsbeleid.’

Vrijheid van keuze

De Brusselse invulling moet in elk geval deel uitmaken van de gesprekken over verdere staatshervorming tussen de Gemeenschappen. Maar dat lijkt geen onoverkomelijk probleem, aldus Grouwels. ’Persoonlijk vind ik dat de Brusselaars moeten kunnen kiezen tot welk gemeenschapsstelsel zij toetreden, zoals dat nu al het geval is voor de ziekenfondsen.’

De Brusselse staatssecretaris zal elke evolutie nauwlettend zal opvolgen ’met het oog op het vrijwaren van de belangen van de Brusselaars in het algemeen en van de Brusselse Vlamingen in het bijzonder’.

De kar niet voor het paard spannen

Bovendien zijn er nog tal van andere ’discriminaties en moeilijkheden’ die Brusselaars ondervinden, die maken dat de zorgverzekering onvoldoende succes heeft. Een zo’n drempel is dat Brusselse verzekerden gebruik moeten maken van professionele thuiszorg alvorens ze kunnen genieten van tegemoetkoming voor de mantelzorg. Dat is een discriminatie ten opzichte van de verzekerden elders in Vlaanderen. Grouwels heeft van de Vlaams minister voor Welzijn Inge Vervotte (CD&V) het principieel akkoord bekomen om deze ongelijkheid weg te werken. De concrete uitwerking volgt binnenkort.

’We mogen de kar niet voor het paard spannen’, zegt Grouwels. ’Pas als de discriminaties en drempels zijn weggewerkt zal ik een nieuwe informatiecampagne voeren om meer Brusselaars warm te maken voor de Zorgverzekering’.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter