5 december 2013

Haven van Brussel : 3.000 extra jobs in het vooruitzicht

 

In de haar kenmerkende verzuurde stijl stelt oppositielid Elke Roex dat "minister Grouwels haar belofte breekt over 1.500 bijkomende jobs in de haven van Brussel". De minister deed deze belofte in november 2010 bij de voorstelling van haar havenplan.

Gemakshalve vergeet Roex daarbij dat het niet aan de politiek is om rechtstreeks banen te creëren. In tegenstelling tot wat Roex denkt, leven we in Brussel gelukkig niet in een socialistische planeconomie. Het is aan de politiek om een kader te realiseren, zodat deze banen door de private sector gerealiseerd kunnen worden. Op dit vlak nam de Brusselse regering de afgelopen jaren zeer belangrijke stappen die de komende jaren 3.000 jobs extra zullen realiseren :

- Begin 2010 besliste de ministerraad om een stedelijk distributieplatform op de site van Schaarbeek-Vorming op te richten. Dit distributieplatform is goed voor 1.000 banen op de site. Deze terreinen zijn momenteel nog eigendom van de NMBS, die de site eerst dient te saneren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt echter over een voorkooprecht om deze gronden te exploiteren.

- Eind 2011 gaf de ministerraad principieel toestemming aan bpost om een pakjessorteercentrum te bouwen op de voormalige Carcoke-site. Op basis van deze regeringsbeslissing ging Katoen Natie, de concessiehouder van de voormalige Carcoke-site, onderhandelen met bpost over de concrete invulling van deze site. Deze gesprekken leidden medio 2013 tot een akkoord tussen bpost en Katoen Natie. Dit sorteercentrum zou tegen 2016 zo’n 1.500 rechtstreekse banen moeten genereren.

- Eind 2012 gaf de Brusselse regering toestemming voor de komst van een bedrijvenzone op het ex-BILC terrein. Dit project zou tegen 2017 zo'n 600 extra jobs moeten opleveren.

- In voorjaar van 2013 besliste de ministerraad om het havengebied tussen Anderlecht en Thurn en Taxis uit te roepen tot zogenaamd vrijhandelszone (‘Zeus’). Bedrijven die in deze zone actief zijn, kunnen daardoor rekenen op een vermindering of vrijstelling van gewestbelastingen. Ook deze maatregel moedigt de werkgelegenheid van Brusselaars verder aan.

Sterke wortels

De voorbije jaren ging ons land door een zware economische crisis, de zwaarste sinds de Tweede Wereldoorlog. Talrijke bedrijven dienden over te gaan tot massale ontslagen.

In de Haven van Brussel bleef de werkgelegenheid echter op peil op 12.000 eenheden. "Dit toont aan dat de havenbedrijven over sterke economische wortels beschikken, zodat ze een ongeziene economische crisis het hoofd kunnen bieden", aldus de minister. 

Socialistische havenvisie

Minister Grouwels is des te meer verbaasd door de kritiek van sp.a, aangezien deze partij in het eigen havenplan van 2011 nog expliciet pleitte voor een volledige verhuis van de haven naar de site van Schaarbeek-Vorming. In het havengebied zou de economische activiteit moeten wijken om er hippe en dure woningen neer te poten.  Dit plan leidde tot de nodige ongerustheid bij ondernemers in de haven van Brussel.

"Ik ben dan ook optogen met het feit dat de sp.a ook het belang van werkgelegenheid in de haven heeft ontdekt", aldus minister Grouwels. "Dit was enkele jaren geleden hoegenaamd niet het geval. Toen was de sp.a bereid om de werkgelegenheid in het havengebied op te offeren om er exclusieve lofs te bouwen. De partij heeft intussen gelukkig ook het belang van jobs voor Brusselaars in het havengebied ontdekt.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter