23 januari 2017

"Heraanleg voetgangerszone vordert te traag"

 

Minister-president Rudi Vervoort deelt bezorgdheid van CD&V-volksvertegenwoordiger Brigitte Grouwels


"Het blijft wachten op de start van de werkzaamheden in de voetgangerszone. Ik ben bezorgd over deze trage vorderingen. Deze bezorgdheid wordt trouwens gedeeld door minister-president Rudi Vervoort."
Dat laat Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V) weten, nadat ze hierover in het Brussels parlement onlangs een actualiteitsvraag stelde aan minister-president Rudi Vervoort.


Hoewel het stadsbestuur van de stad Brussel vorige week nieuwe simulatiebeelden over de voetgangerszone verspreidde, heeft bouwheer Beliris nog steeds geen nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor de voetgangerszone bekomen. Dit was voorzien voor 2016 om vervolgens in maart 2017 te starten met de definitieve aanleg.

Ondertussen zijn wel de voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de voetgangerszone van start gegaan, zoals de vernieuwing van de nutsvoorzieningen en de waterdichting van de metrostations.  Het einde van deze voorbereidende werkzaamheden wordt verwacht vanaf maart 2017. 

Indien na deze voorbereidende werkzaamheden van de nutmaatschappijen er niet onmiddellijk verder gewerkt kan worden, dienen – volgens de wet - deze nutmaatschappijen het wegdek opnieuw in de oorspronkelijke staat te herstellen. Dit probleem dreigt zich voor te doen bij gebrek aan een stedenbouwkundige vergunning.

Brigitte Grouwels: "Dit zou wel zeer belachelijk zijn. Het zou niet enkel veel tijd en geld kosten, maar ook opnieuw zeer zware psychologische schade aan het project aanrichten."

Start werkzaamheden

In zijn antwoord liet minister-president Rudi Vervoort afgelopen vrijdag weten dat er geen nieuwe aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet worden ingediend. Het volstaat volgens de minister-president om de procedure weer op te nemen waar de Raad van State die had afgebroken met zijn ter discussiestelling van het milieueffectenrapport.

Vervoort verwacht daarom dat Beliris de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning, het milieueffectenrapport zal aanvullen. Vervolgens wordt het milieueffectenrapport aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. De behandeling van het dossier wordt normaliter afgerond binnen een termijn van twee maanden na het openbaar onderzoek.


Brigitte Grouwels: "Ik ben bezorgd over de erg trage vooruitgang in dit dossier. Minister-president Rudi Vervoort heeft me nogmaals verzekerd dat hij zijn uiterste best doet om dit project tot een goed einde te brengen. Ik steun hem daarin. Ik doe dan ook een warme oproep aan de andere verantwoordelijke partijen, namelijk de stad Brussel en Beliris, om constructief samen te werken en om vooral geen politieke spelletjes op de kap van de Brusselaar te spelen. Hoewel we redenen tot ongerustheid hebben, hoop ik toch dat er nog voor de zomervakantie van 2017 gestart wordt met de eigenlijke werkzaamheden."

 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter