25 september 2012

Ingebruikneming van de grootste zonnepaneleninstallatie te Brussel

 

De grootste installatie van zonnepanelen te Brussel werd vandaag in gebruik genomen door Jean-Claude Doesburg, afgevaardigd bestuurder van Blue Lines, Benoit Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel en Brigitte Grouwels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest minister bevoegd voor de Haven van Brussel, alsook door Alfons Moens en Philippe Matthis, leidende ambtenaren van de Haven van Brussel. Het is tegelijk de grootste installatie van dit type in stedelijke omgeving in België en de eerste ook die door een Brusselse overheid ingeleid werd.

Het dak van drie gebouwen van het TIR-complex langs de Havenlaan, behorend aan de Haven van Brussel, is nu, over een oppervlakte van 13 800 m² bedekt met 3 920 fotovoltaïsche panelen, met een vermogen van 1,2 MWp, op jaarbasis geraamd op 970 MWh, het equivalent van het gemiddelde jaarverbruik van 360 gezinnen.

De concretisering van dit project volgt op een oproep tot kandidaatstelling door de Haven van Brussel om het dak van het TIR-centrum in concessie te geven teneinde er activiteiten te ontwikkelen voor de productie van hernieuwbare energie. Het is het project van Blue Lines dat geselecteerd werd en de Haven van Brussel heeft hen dan ook in december 2011 een concessie voor 20 jaar verleend om het dak te gebruiken.

Deze aanpak sluit volkomen aan bij het globaal plan voor stedelijke integratie en de renovatie van het TIR-centrum dat opslagruimte op een plaats biedt die ideaal gelegen is ten aanzien van het stadscentrum en derhalve een steeds belangrijkere rol zal spelen op het gebied van de stadsdistributie te Brussel.
De geproduceerde elektriciteit komt in het elekriciteitsnetwerk terecht en wordt doorverkocht aan elektriciteitsleverancier Lampiris.
De installatie vertegenwoordigt een investering van 2.200.000  euro die de firma Blue Lines doet en is goed voor een jaarlijkse besparing van 383 ton CO2-uitstoot in de lucht.

Tijdens deze inhuldiging heeft de Haven van Brussel ook de ingebruikneming van haar eigen fotovoltaïsche installatie bekend gemaakt op het dak van haar hoofdzetel aan het Redersplein. De installatie heeft een vermogen van 31,2 kWp bestemd om de maatschappelijke zetel van elektriciteit te voorzien met een aandeel van 10% van haar globale behoefte aan elektriciteit, een jaarproductie van 27 MWh. Dit zorgt voor een besparing van 10 ton CO2-uitstoot per jaar. Ingeval van overproductie, bijvoorbeeld bij zonnige dagen wanneer het gebouw leeg staat, wordt de geproduceerde elektriciteit geïnjecteerd in het Sibelga netwerk.

Benoit Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel verklaarde tijdens de inhuldiging: « Als overheidsbedrijf is de Haven trots een pioniersrol te mogen spelen in een voor ons Gewest zeer strategische sector. Brussel koestert ambitieuze doelstellingen op vlak van groene energieproductie. Als gewestelijk overheidsbedrijf draagt ook de Haven zijn steentje bij door alle private en publieke actoren in het gewest, die over eenzelfde dakoppervlakte beschikken, aan te tonen dat het een haalbare en rendabele operatie is.»

Jean-Claude Doesburg, afgevaardigd bestuurder van Blue Lines verklaarde tijdens de inhuldiging : « het project van de Haven van Brussel sloot volkomen aan bij de strategie van onze onderneming die erin bestaat bedrijven, zowel van de overheid als private, toe te laten een deel van hun elektriciteit zelf te produceren met handhaving evenwel van de investeringscapaciteit van hun onderneming.»

Brigitte Grouwels, Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel : « België moet van Europa tegen 2020 13 procent van zijn energieverbruik halen uit hernieuwbare energiebronnen. Met het grootste zonnepaneel van Brussel draagt de haven haar steentje bij tot het halen van die doelstelling.»

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter