6 december 2004

Ingestorte ’verbrande brug’: toestand in de haven van Brussel

 

Naar aanleiding van het instorten van de Grimbergse ’Verbrande Brug’ over het Kanaal van Willebroek laat Staatssecretaris Brigitte Grouwels bevoegd voor de Haven van Brussel weten wat de actuele situatie is:


  • het transitverkeer van en naar Charleroi ligt stil
  • in de Haven van Brussel ligt geen enkel zeeschip vast. Enkel twee passagiersboten en dertien binnenschepen zijn genoodzaakt om hun traject richting Schelde uit te stellen)
  • het grootste deel van het verkeer in de Haven van Brussel, waaronder al het zeeverkeer wordt nu met het noorden afgehandeld. Men mag niet vergeten dat er jaarlijks 7 miljoen ton goederen d.m.v. de waterweg via de Haven van Brussel "transiteren", waarvan bijna 2 miljoen ton bouwmaterialen et 1 miljoen ton olieproducten. Wat die olieproducten betreft, is het voor de hoofdstad zeer belangrijk om, vooral in deze periode van het jaar, over een regelmatige bevoorrading te beschikken.
  • verschillende bedrijven van de Haven van Brussel dreigen tegen dinsdag of woensdagavond ek. zonder voorraad te zitten. De meeste recente informatie doet evenwel vermoeden dat het kanaalverkeer tegen dan zou kunnen hersteld zijn. Ter herinnering momenteel doen ongeveer 40 schepen dagelijks Brussel aan. Een binnenschip van 1200 ton staat gelijk aan 60 vrachtwagens, dus het gaat om 2400 vrachtwagens die dagelijks in en rond Brussel vermeden worden.

De bouwmaterialensector, olieproductensector en de meelfabrieken gaven al blijk van moeilijkheden bij de bevoorrading. Hier is het enig alternatief het vervoer over de weg.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter