18 november 2011

Minister Brigitte Grouwels huldigt BABOES Nieuwland in

 

Op 17 november heeft Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, plechtig de nieuwe ontmoetingsplaats BABOES Nieuwland ingehuldigd. Kinderen tussen 0 en 4 jaar kunnen er in het gezelschap van met ouder(s), grootouder(s) of andere opvoedingsverantwoordelijke(n) de wereld verkennen en spelen en in contact komen met andere kindjes. Ouders kunnen er even tot rust komen, zien hoe anderen hun kind opvoeden, elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dit initiatief past in Brede School Nieuwland, een netwerk van onderwijs, opvang, vrije tijd en opvoedingsondersteuning dat zijn activiteiten ontplooit op de gelijknamige site.

BABOES Nieuwland maakt deel uit van Brede School Nieuwland. Een brede school is gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren door het ondersteunen en/of creëren van een brede leer- en leefomgeving, waarbinnen kinderen en jongeren een brede waaier aan leer- en leefervaringen kunnen opdoen. Om dit doel te realiseren, wordt een breed netwerk opgezet tussen organisaties en overheden uit de verschillende sectoren, die samen het leren/leven van kinderen en jongeren mee vorm geven en ondersteunen.

Naast ontmoetingsplaats BABOES, huisvest de Nieuwland-site een vestigingsplaats van de basisschool Sint-Joris en de BuSO-school Zaveldal, het kinderdagverblijf Nieuwland, het initiatief voor buitenschoolse opvang De Buiteling, het huis van/voor muziekmakers Met-X, de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en het centrale infopunt van de nieuwe Opvoedingswinkel.

Succesverhaal

BABOES Nieuwland is de tweede ontmoetingsplaats van vzw Opvoeden in Brussel, ook organiserend bestuur van de (nieuwe) Opvoedingswinkel Brussel, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eerder werd al BABOES Centrum geopend in de Vlaamsesteenweg. Deze vestiging van BABOES is echter zo succesvol, dat ze vaak afgeladen vol zit.

Enkele cijfers maken dit succes meteen duidelijk. Naar BABOES Centrum komen gemiddeld 14,3 kindbezoekers per dag. De donderdagen en zaterdagen zijn het populairst, met zaterdag als koploper met een gemiddelde van liefst 18,17 bezoekertjes. Het grootste gedeelte van de kindjes die naar BABOES komt, situeert zich tussen de 12 en 24 maanden. 50 procent van de bezoekers komt uit de onmiddellijke buurt van BABOES Centrum. 60 procent van de bezoekers kent BABOES via mond-aan-mond-reclame. De tweede grootste toeleider (27,8 procent) is via andere organisaties. Ook bereikt BABOES Centrum een goede sociale en culturele mix.

Vergroening

Met de nieuwe vestiging op de Nieuwland-site speelt BABOES in op de steeds toenemende vraag naar opvoedingsondersteuning. Anders dan elders, is Brussel volop aan het ‘vergroenen’.

In BABOES kunnen kinderen tussen 0 tot 4 jaar in het gezelschap van ouder(s), grootouder(s) of andere opvoedingsverantwoordelijke(n) de wereld verkennen en spelen en in contact komen met andere kinderen. Daarvoor kunnen zij terecht bij BABOES, dat openstaat voor alle jonge kinderen vergezeld van ouder(s), grootouder(s) of andere opvoedingsverantwoordelijke(n). BABOES wil in de eerste plaats ontmoetingen vergemakkelijken tussen ouders en tussen kinderen, maar ook tussen ouders en kinderen onderling. Op die manier streeft BABOES er naar om ouders te ondersteunen bij het opvoeden en jonge kinderen te stimuleren in hun brede ontwikkeling.

BABOES wil dan ook zoveel mogelijk gezinnen met jonge kinderen bereiken, en streeft daarbij een evenwicht na op het vlak van achtergrond, thuistaal, woon- en werksituatie, enzovoort. Ook de lage drempel is een belangrijke troef. Ouders betalen geen bijdrage, en moeten vooraf geen afspraak maken. Ouders en kinderen komen en gaan wanneer ze willen, en blijven zolang ze zelf willen. Ze zijn ook niet verplicht om informatie over zichzelf prijs te geven. Behalve de naam en de leeftijd van het kind worden namelijk geen gegevens gevraagd.

VGC-collegelid Brigitte Grouwels: “Ontmoetingsplaatsen als deze bieden ouders de plaats en tijd om ontspannen om te gaan met hun kind(eren). Tegelijk zien ze er andere opvoeders omgaan met hun kind en ontmoeten er elkaar. Baby’s en peuters kunnen er zelf op ontdekking, in alle veiligheid, in de nabijheid van hun vertrouwenspersoon. Tegelijk ontmoeten ze er andere kinderen en leren ze – als voorbereiding op kinderdagverblijf of kleuterklas – samen te spelen. Ze komen er eveneens in contact met het Nederlands, wat hun taalverwerving enkel maar ten goede komt. Bovendien versterken deze plaatsen de verbondenheid met de buurt. Contact leggen in de ontmoetingsplaatsen is relatief eenvoudig. Iedereen die er komt, vindt al makkelijk een gezamenlijk gespreksonderwerp: de jonge kinderen waarvoor ze zorgen.”

Omwille van de grote behoefte en de waardevolle werking, wil collegelid Brigitte Grouwels op termijn nog een derde ontmoetingsplaats van BABOES realiseren.

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter