20 november 2017

Minister Jan Jambon, toon nu eens eindelijk 5 seconden politieke moed!

 

 

De Brusselse afdeling van N-VA laat weten dat een eventuele deelname aan de Brusselse Regering afhangt van een fusie van de Brusselse politiezones.

Net zoals CD&V al veel langer doet, toont nu ook N-VA zich een pleitbezorger van de fusie van de 6 Brusselse politiezones tot 1 sterke politiezone met stevige lokale centrales in de wijken. Maar de beslissing hierover kan enkel worden genomen op het federale niveau, niet op het Brusselse niveau. Het is trouwens binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) die in deze fusie een sleutelrol speelt, maar tot op heden weinig initiatieven heeft genomen. Nochtans vergt dit enkel maar 5 seconden politieke moed…

Ten tweede heeft N-VA in dit dossier niet altijd een positieve rol gespeeld. Na de verkiezingen van 2010 kwam de fusie van de Brusselse politiezones ook aan bod tijdens de daaropvolgende formatiegesprekken. De PS-delegatie liet toen een opening om de Brusselse politiezones te fuseren tot 1 gewestelijke politiedienst. Dit botste echter op een 'njet' van N-VA-onderhandelaar Ben Weyts. Indien de #politie in #Brussel op gewestelijk niveau georganiseerd werd, moest dit ook mogelijk worden in Vlaanderen, zo vond Ben Weyts. Waarop de PS zijn staart weer introk en de fusie van de politiezones opnieuw onbespreekbaar werd…
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter