5 oktober 2016

"Minister-president, u bent veel te bescheiden"

 
Brigitte Grouwels interpelleert minister-president Rudi Vervoort over uitvoering 6de staatshervorming inzake veiligheidsaangelegenheden. 
"Ik zou willen vragen om nog veel meer voluntarisme op het vlak van veiligheidsbeleid aan de dag te leggen. U bent momenteel nog veel te bescheiden. Tegenover de 19 burgemeesters moet u meer leiderschap tonen." Dat antwoordde Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (CD&V) deze voormiddag aan minister-president Rudi Vervoort in de commissie Binnenlandse Zaken. Brigitte Grouwels interpelleerde er de minister-president over de uitvoering van de 6de staatshervorming inzake veiligheidsaangelegenheden.  
Sinds de 6de staatshervorming beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het eerst over echte bevoegdheden inzake veiligheid. Dit maakt het mogelijk om zogenaamde instrumenten van gezamenlijke actie tussen de 6 Brusselse politiezones uit te werken.  
Meer bepaald is het Gewest verantwoordelijk voor : 
- De coördinatie van de lokale veiligheidsmonitoring, de eenvormige registratie van de criminaliteit, de permanente monitoring van de straatcriminaliteit en van andere prioritaire vormen van criminaliteit in het kader van het Observatorium voor Misdaadpreventie.
- Het voorleggen en coördineren van een Globaal Gewestelijk Veiligheidsplan om te komen tot een geïntegreerd stedelijk veiligheidsbeleid.
- Het voorstellen van een harmoniserende tekst voor de politiereglementen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van de gemeenten.
- Het samenvoegen van administratieve diensten. In de tekst van deze 6de staatshervorming staat letterlijk dat ‘het Gewest het samenvoegen van bepaalde administratieve diensten van de politiezones zal aanmoedigen en ernaar zal streven dat een beroep wordt gedaan op de aankoopcentrale voor de aankoop van materiaal.’  
Stand van zaken 
Brigitte Grouwels vroeg vandaag om een stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van deze 4 aspecten van de 6de staatshervorming.  
In zijn antwoord liet Vervoort weten dat:
- De eenvormige registratie en monitoring van de criminaliteit effectief gebeurt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is namelijk nodig bij de opmaak van het jaarverslag van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid,  waarbij de criminaliteitsstatistieken van de politiezones nader worden bestudeerd.
- Het Globaal Gewestelijk Veiligheidsplan tegen eind 2016 klaar zal zijn.  De minister-president verzekerde dat we op dit vlak op schema zouden zitten.
- Een harmoniserende tekst voor de politiereglementen zou dan weer moeilijker liggen, omwille van zogezegde politieke en juridische moeilijkheden. Vervoort verzekerde wel dat in het recente verleden hierover al gesprekken plaatsvonden.
- Er gesprekken geweest zijn over de oprichting van een gezamenlijke aankoopcentrale. Het ging dan over een gezamenlijk personeelsbeheer en ICT-beheer en over de gemeenschappelijke aankoop van materiaal voor ordehandhaving.   
Meer voluntarisme nodig 
"Ik merk dat een aantal zaken stilaan in beweging komen", repliceerde Brigitte Grouwels op deze stand van zaken van de minister-president. "Maar er is nog veel meer voluntarisme nodig. Denk maar aan de trage vooruitgang die wordt geboekt op het vlak van de harmonisering van de politiereglementen of wat betreft de samenvoeging van administratieve diensten. Als minister-president bent u eigenlijk veel te bescheiden. Die bescheidenheid siert u, maar is in deze vooral een handicap. Op het vlak van veiligheidsbeleid moet u echt een leidende en stuwende rol durven opnemen, ook tegenover de 19 burgemeesters. U hebt trouwens onlangs zelf nog gepleit voor een vereenvoudiging van de complexe structuren in Brussel. Het veiligheidsbeleid in Brussel is nu net een beleidsdomein bij uitstek dat al jaren schreeuwt om een drastische vereenvoudiging. U hebt hier een kans om uw woorden ook echt in daden om te zetten. U kan hiervoor trouwens rekenen op de volledige steun van de CD&V-fractie in het Brussels parlement."

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter