11 april 2014

Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel leren kinderen gezond eten en bewegen

 

Overgewicht is bij jonge kinderen een groot probleem. Vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het sterk aanwezig. Kinderdagverblijven kunnen overgewicht bij kinderen mee helpen voorkomen. Daarom ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) in  opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Logo Brussel het project ‘Gezonde voeding en beweging in kinderdagverblijven in Brussel’. Het project wil Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel ondersteunen in het uitwerken van een kwaliteitsvol voedings- en bewegingsbeleid.

Jong geleerd is oud gedaan

Als VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin maakte Brigitte Grouwels het nodige geld vrij voor dit project. "Het dagelijkse leven in het kinderdagverblijf heeft een belangrijke invloed op de leefgewoonten van jonge kinderen en hun ouders", stelt Collegelid Grouwels. "Zowel voor gezonde voeding als voor beweging geldt dezelfde regel: vroeg begonnen is half gewonnen. Als kinderen tijdens de eerste levensjaren gezond eten, dan is de kans groter dat deze trend zich voortzet in hun verdere leven."
Jammer genoeg komt overgewicht ook bij kinderen voor: 22% van de Belgische kinderen tussen 5 en 9 jaar heeft overgewicht. Bovendien is overgewicht vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het sterkst aanwezig (27%).

Daarom is er ook voor kinderdagverblijven een rol weggelegd om overgewicht bij kinderen te voorkomen. Door gezonde maaltijden en voldoende beweegprikkels aan te bieden, het goede voorbeeld te geven en jonge kinderen en hun ouders aan te moedigen gezond te eten of meer te bewegen.

Om kinderdagverblijven hierin te ondersteunen heeft het VIGeZ  het project ‘Gezonde voeding en beweging in kinderdagverblijven in Brussel’ ontwikkeld. Dit project kwam tot stand binnen het beleid van het collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin. In 2013 maakte het bevoegde collegelid hiervoor 60.000 euro vrij. 

Stappenplan voor een voedings- en bewegingsbeleid in kinderdagverblijven

De basis van het project is een stappenplan voor verantwoordelijken van kinderdagverblijven om een beleid rond gezonde voeding en beweging in het kinderdagverblijf op te starten of te optimaliseren.

De eerste stap is het motiveren van het hele team om aan gezonde voeding en beweging in het kinderdagverblijf te werken. Een tweede stap is een analyse van het aanbod voeding en beweging. Kinderdagverblijven kunnen dit zelf doen aan de hand van een vragenlijst of kunnen hiervoor beroep doen op een diëtiste. De resulaten van deze analyse zijn de basis om haalbare doelstellingen te formuleren en een concreet actieplan op te stellen op maat van het kinderdagverblijf.

De laatste stappen geven handvatten over hoe het kinderdagverblijf de gedane inspanningen kan evaluaren en verankeren in hun werking. Bij elke stap zijn praktische tools uitgewerkt waarmee de kinderdagverblijven aan de slag kunnen.

Het stappenplan geeft het kinderdagverblijf ook meer info over welke voeding een kind nodig heeft om gezond op te groeien, hoe je kan omgaan met moeilijke eters, welke bewegingsspelletjes er zijn, hoe je kinderen kan leren proeven, welke de voedingsgewoonten in andere culturen zijn, hoe je kan voorkomen dat kinderen te lang neerzitten of liggen, of welke kosteloze bewegingsmaterialen er zijn.

Communicatie met ouders

 Communicatie tussen kinderdagverblijven en de ouders is niet altijd eenvoudig, denk maar aan culturele of taalbarrières. Dit project wil de communicatie met ouders over de werking van het kinderdagverblijf rond gezonde voeding en beweging stimuleren. Zo worden de inspanningen van het kinderdagverblijf ook zichtbaar voor de ouders.

Hiervoor werden infofiches, affiches en banners ontwikkeld die op een zeer visuele manier aantonen wat het kinderdagverlijf doet rond gezonde voeding en beweging. Deze materialen kunnen door de kinderdagverblijven ook gepersonaliseerd worden.

 Beschikbaar voor alle Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel

 De materialen en de methodiek werden in 2013 ontwikkeld, en uitgetest in 9 Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel. Op basis van hun praktijkervaring werden de materialen die vandaag voorgesteld worden aangepast en afgewerkt.
Vanaf het voorjaar van 2014 worden nog vier vormingen gepland, waarop  Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel kunnen intekenen. Zeker 80 personeelsleden van de kinderdagverblijven kunnen dit jaar gevormd worden.

Meer informatie over het vormingsaanbod: www.opgroeieninbrussel.be > professionelen

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter