26 maart 2017

Niemand is gediend met een dictatoriaal regime in Turkije!

 

Vanaf morgen, maandag 27 maart, kunnen Turken woonachtig in het buitenland hun stem uitbrengen voor het referendum dat de Turkse president meer macht moet geven.

Hopelijk zullen onze landgenoten onder hen (de Turken die in ons land wonen) zeer goed nadenken over hun stem. Ik roep hen op om dit zorgvuldig te doen. De inzet van dit referendum is immers groot. Het gaat niet zozeer om de omvorming van Turkije tot een presidentieel regime, zoals de huidige Turkse president Erdogan graag laat uitschijnen. Naar eigen zeggen streeft de Turkse president naar een staatsmodel naar het voorbeeld van gevestigde democratieën als de Verenigde Staten of Frankrijk.

De inzet van dit referendum is veel verregaander, namelijk of de president een haast dictatoriale macht krijgt. Dat is althans mijn conclusie na uitgebreide contacten met zowel voor- als tegenstanders van het regime van de huidige president. Als Erdogan zijn zin krijgt, dan kan hij binnenkort decreten maken zonder dat het parlement ermee moet instemmen. Ook kan hij het parlement naar eigen goeddunken ontbinden, als blijkt dat dit parlement hem onvoldoende gehoorzaamt. De scheiding der machten, essentieel voor het functioneren van de democratie, wordt dus naar de prullenbak verwezen. Ook andere essentiële ingrediënten van een democratie worden in Turkije (al langer) met de voeten getreden, zoals een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht, het respect voor de fundamentele rechten van de mens, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging.

Het verleden heeft ons geleerd welke ernstige schade een dergelijke dictatuur kan aanrichten in een land. De Turkse economie verkeert al enige tijd in zwaar weer. De economische groei was het voorbije jaar zelfs negatief, terwijl ook de Turkse lira op een dieptepunt zit. Gevolg is dat heel wat bedrijven in grote moeilijkheden verkeren. Bedrijven worden bijvoorbeeld gevraagd om hun faillissementsaanvraag uit te stellen tot na het referendum. Handig om de weinig rooskleurige economische situatie beter voor te stellen dan ze in werkelijkheid is.

Ik heb - in het recente en verre verleden - diverse malen een bezoek gebracht aan Turkije, zowel privé als professioneel. Ik mag mezelf een liefhebber van het land en zijn inwoners noemen. Turkije is dan ook een prachtig land met een enorm potentieel. Met spijt in het hart moet ik echter vaststellen dat deze NAVO-lidstaat zich steeds meer isoleert van het democratische Westen.

De relatie tussen Turkije en het Westen is nochtans een win-winsituatie. Turkije heeft het Westen nodig, terwijl ook het Westen gebaat is bij stabiel en democratisch regime in Turkije. Niemand is gediend met een Turkse dictatuur! Aan de Turken om uit te maken of het zover zal komen. De Turken in West-Europa spelen daarbij een belangrijke rol!

 
Brigitte GROUWELS
Brussels parlementslid én liefhebster van Turkije en zijn inwoners
Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter