17 september 2013

Nog vijf kandidaten voor renovatie Leopold II-tunnel

 

De vijf geselecteerde kandidaat-consortia  zijn:

- Besix Group / Schneider Electric France / Sanef  (leiders)
Art & Build, Coseas, Ellyps, Ingérop (leden)

- Eiffage / DG Infra+ (leiders)
Antwerpse Bouwwerken, APRR, Cerau, Clemessy, Eiffage TP, Grontmij, PS2, TPF Engineering, Valens, VSE, Yvan Paque, Zwart & Jansma (leden)

- Leoporte, aangestuurd door BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. (leider)
Arter, BAM ITM, Betonac, CEI De Meyer, LCC Engineering, Royal Haskoning, SBE, Seco, Siemens, (leden)

- PMF Infrastructure Fund / CIT Blaton / Van Laere / Cegelec (leiders)
Abetec, Cooparch, D+A International, Setec, Vinci Concessions (leden)

-SPC New Leopold II, aangestuurd door CFE / DIF Infrastructure III PPP (leiders)
Cofiroute, Greisch, MBG, Nizet Entreprise, Nutons, SUM Project, Tractebel - Sener, Van Wellen, VMA (leden)

Deze vijf kandidaten zullen effectief technische en financiële oplossingen kunnen voorstellen voor de volledige renovatie van de Leopold II-tunnel.

Onderhoud

De PPS heeft niet alleen betrekking op de renovatie van de tunnel, maar ook op het onderhoud ervan tijdens de 25 jaar die volgen op de renovatie. Meer concreet zal met het geselecteerde consortium een zogenaamd DBFM-contract gesloten worden. Dit betekent dat de privépartner belast wordt met het ontwerpen (Design), de bouw (Build), het financieren (Finance) en het onderhoud (Maintenance) van het project. In ruil verbindt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er zich toe om 25 jaar een vaste bijdrage te betalen voor de terbeschikkingstelling van de gerenoveerde tunnel. Over het bedrag van deze bijdrage moet nog onderhandeld worden. De betalingstermijn gaat in vanaf de oplevering van de gerenoveerde Leopold II-tunnel. Tot dan moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus geen enkele uitgave doen voor de renovatie van deze tunnel.

Planning

Als alles volgens plan verloopt, kan de eigenlijke gunningprocedure begin volgend jaar van start gaan. Tegelijk zal de administratie Brussel Mobiliteit de nodige bouw- en milieuvergunningen aanvragen en de opties voor het beheer van het verkeer tijdens de werken aan de regering voorstellen.

Het is de bedoeling dat de eigenlijke gunningsprocedure in het eerste kwartaal van 2014 effectief opstart. Aan deze eigenlijke gunning zullen nog een 3-tal consortia kunnen deelnemen. De finale toewijzing van het project zal door de Brusselse regering gebeuren in de loop van 2015. In dat geval zouden de werken zelf in 2016 kunnen starten. De duurtijd van deze werkzaamheden wordt geschat tussen 2 en 4 jaar, afhankelijk van het gekozen mobiliteitsscenario voor het beheer van het verkeer.

Inhoud renovatieprogramma

Ter herinnering, het renovatieprogramma omvat:

-  de renovatie van de rijweg en de trottoirs;

-  de creatie van nieuwe en de renovatie van de bestaande nooduitgangen;

-  renovatie van de vluchtnissen

- een tegen vorst beschermde watertoevoer

- creatie van nieuwe en aanpassing van de bestaande rookafvoerpunten

- volledige renovatie van de uitrustingen;

- realisatie van afsluitingssystemen en controle van de bouwhoogte, vernieuwing van de statische signalisatie, borden met variabele berichten en aanduidingen in verband met de bestemming van de rijvakken;

- renovatie van het videobewakingssysteem, realisatie van een systeem voor het automatisch detecteren van incidenten, aanpassing van de branddetectie;

- volledige modernisering van de controle-/besturingsposten met gecentraliseerd technisch beheer en van het radiocommunicatiesysteem

- implementatie van brandbeschermingsvoorzieningen voor de gordijngevels, de dakbedekking, de neopreen steunen en de kabelgoten;

- volledige renovatie van de verlichting, met inbegrip van de bewegwijzering naar de nooduitgangen;

- stroomtoevoer en technische lokalen.

Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken : “De Leopold II-tunnel is cruciaal voor de bereikbaarheid van onze hoofdstad. Dankzij deze  innovatieve PPS-constructie kunnen we op relatief korte termijn een oplossing aanreiken voor de problemen waarmee de Leopold II-tunnel momenteel te kampen heeft op het vlak van ouderdom, veiligheid en luchtkwaliteit. Deze PPS-constructie biedt bovendien de mogelijkheid aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bedrijven om dusdanig samen te werken dat ze elk datgene doen waar ze het best in zijn. Tussen administratie en privépartner ontstaat zo een vruchtbare kruisbestuiving."

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter