6 december 2017

Open brief aan collega-parlementslid Benoît Cerexhe

 

 

Beste Benoît,

 

In het Brussels parlement wil je de minister-president ondervragen over het feit dat het nieuwe museum in de Citroëngarage de naam ‘Kanal’ zal dragen. De ‘K’ stoort je blijkbaar, want dit zou te Vlaams aandoen.

Eerlijk gezegd begrijp ik je niet. De term ‘Kanal’ lijkt me toch perfect het midden te houden tussen het Franse ‘Canal’ en het Nederlandse ‘Kanaal’? Besef je dan niet dat ‘Kanal’ helemaal geen Vlaams woord is?

Maar jouw ergernis gaat blijkbaar verder. Je hekelt ook de benamingen van andere Brusselse musea, zoals het kunstcentrum Bozar. Maar wat is daar nu mis mee in jouw (Franstalige) ogen? De naam van dat museum is toch gebaseerd op de Franse benaming voor Schone Kunsten? Welk complot zie je hierin tegen de Franse taal? Destijds waren er bepaalde Vlaamse protesten tegen deze benaming, want ‘Bozar’ was zogezegd ‘te Frans’.

 

 

Beste Benoît,

 

Ook laat je uitschijnen dat Brussel een Franstalige stad zou zijn. Maar dit klopt niet! De geschiedenis leert iets anders. Brussel is namelijk van oorsprong een Vlaamse stad, die gaandeweg verfranst is.

Het volstaat om de interessante geschriften van eminente Franstalige professoren zoals Hervé Hasquin (ULB) erop na te lezen. In de 18de eeuw drukte slechts 5 à 10 procent van de Brusselse bevolking zich uit in het Frans. De rest sprak Vlaams.

Maar genoeg historische discussies en beschouwingen.

 

 

 

Beste Benoît,

 

Eerlijk gezegd maak ik me wel wat zorgen na jouw uitspraken over de positie van het Nederlands in Brussel. Die uitspraken doen me spontaan terugdenken aan een onzalige periode van meer dan 30 jaar geleden.

Toen ik pas in Brussel kwam wonen, stelde ik een groot misprijzen vast van Franstaligen tegenover de Nederlandse taal. Uit die periode dateert ook mijn slogan ‘Meer Brigitte, minder Frans’. Intussen is deze neerbuigende houding van de Franstaligen tegenover het Nederlands nagenoeg verdwenen. Gelukkig maar!

Vandaag de dag is mijn slogan nog maar op een beperkt aantal plaatsen in Brussel van toepassing, zoals in de Brusselse ziekenhuizen.

Een respectloze, misprijzende mentaliteit van Franstaligen voor het Nederlands (en uiteraard ook omgekeerd) is dan ook erg slecht voor het imago van Brussel. De Brusselse instellingen moeten vlot kunnen communiceren met iedereen: de eigen inwoners, Vlaamse en Waalse pendelaars, expats, toeristen uit alle uithoeken van de wereld, enzovoort. Iedereen moet het gevoel hebben welkom te zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als politici is het onze morele plicht om Brussel uit te bouwen tot een echt tweetalige stad met een grote openheid naar de internationale gemeenschap toe. Achterhaalde discussies over een zogezegd te Vlaamse museumnaam, helpen ons daarbij echt niet! 

 

Ik zou zeggen ‘tous ensemble’/’allemaal samen’ voor Brussel! 

 

 

Met vriendelijke groet,

Brigitte

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter