27 mei 2012

Over infrastructuur van Brusselse rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap

 

Binnen mijn bevoegdheid als collegelid in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor bijstand aan personen, is de infrastructuur van Brusselse rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap een constant en prioritair aandachtspunt.

Samen met bevoegd collegelid Evelyne Huytebroeck wens ik de verschillende instellingen die ons gewest rijk is, en waarvoor de GGC bevoegd is, constructief en op een praktische manier te ondersteunen. In dit kader hebben wij daarom onlangs beslist om deze zorginstellingen hulp aan te bieden bij de verwezenlijking van kwaliteitsinfrastructuren, volgens de optimale wettelijke en architecturale omstandigheden.

Deze ondersteuning wordt gerealiseerd dankzij een externe facilitator die wordt aangesteld in het kader van het meerjareninvesteringsplan voor rusthuizen en infrastructuren voor personen met een handicap.

Deze facilitator zal verschillende taken voor zijn rekening nemen.

Hij is verantwoordelijk voor de sturing van de vergaderingen van een taskforce voor ieder project. Deze taskforce is samengesteld uit specialisten in dit werkdomein en zal ieder dossier behandelen met het oog op technische begeleiding.

De facilitator biedt ook ondersteuning aan de bouwheren via informatie, technische ondersteuning bij de aanstelling van de projectauteur, enzovoort.
Ik ben ervan overtuigd dat de aanstelling van een facilitator zijn vruchten zal afwerpen. Hij zal de instellingen in ons gewest bijstaan bij het realiseren van kwalitatief-hoogstaande infrastructuur voor hun bewoners. Want daar hebben deze laatsten recht op.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter