16 januari 2006

Pascal Smet: ’Bruxelles est une ville francophone’

 

Ik heb niet de gewoonte om op mijn webstek collega’s te citeren of te bekritiseren, maar volgende uitspraak van Pascal Smet kan niet onvermeld blijven:

’Bruxelles est une ville francophone. Et ça, il n’y a plus aucun Flamand qui le conteste. Il y a d’ailleurs trop de mandataires néerlandophones dans cette ville. Ici, il y a mille hommes politiques pour un million d’habitants. Même un enfant peut voir que ça ne peut pas fonctionner. Repensons tout ça, non pas pour donner plus de pouvoir aux néerlandophones mais pour mieux gérer la ville et répondre aux vrais besoins des Bruxellois.’

(Zone 02, Franstalige editie, 17 januari 2006.)

Vertaling: Brussel is een Franstalige stad. Dat trekt geen enkele Vlaming nog in twijfel. Er zijn trouwens teveel Nederlandstalige verkozenen in deze stad. Op een miljoen mensen verdienen er hier duizend hun brood met de politiek. Zelfs een kind kan zien dat zoiets niet kan werken. Laat ons dat herbekijken, niet om de Nederlandstaligen meer macht te geven, maar om de stad beter te besturen en om te beantwoorden aan de echte noden van de Brusselaars.

Brigitte Grouwels

Lees ook: Hetzelfde zeggen in beide talen

Categorie: 
Tags: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter