13 november 2017

Rellen maken nogmaals duidelijk dat Brussel nood heeft aan 1 politiezone (en aan 1 gewestelijk videoplatform)

 

Zaterdagavond 11 november leek de zone rond de Beurs wel herschapen in een oorlogsgebied. De balans bij de politie was dan ook zwaar: liefst 22 agenten raakten gewond.

Ik ben werkelijk gechoqueerd door dit brute geweld tegen politieagenten en door de zware vernielingen aan handelszaken, waarbij trouwens niemand werd opgepakt.  Hoe kan het toch dat de Brusselse politie er niet in slaagt om enkele honderden jongeren in bedwang te houden? Dan lijkt er toch een ernstig probleem van politieorganisatie!

De feiten speelden zich zaterdagavond af op het kruispunt van 3 politiezones. In de richting van welke politiezone liepen de relschoppers nadien? Werden de relschoppers tegengehouden door agenten uit de omliggende zones? Kreeg de politie van Brussel Hoofstad  (snel) versterking van andere politiezones?  Wie moest zaterdagavond beslissen over de (snelle) inzet van agenten uit andere politiezones? Ik zit na zaterdagavond alvast met meer vragen dan antwoorden.


Fusie politiezone

Deze zware rellen sterken me in mijn pleidooi voor de invoering van 1 enkele politiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uiteraard in combinatie met een sterk gedecentraliseerde wijkwerking. Deze fusie van de 6 zones is een absolute en dringende noodzaak, omwille van diverse redenen :

o         Enkel via een fusie kunnen we komen tot een eenheid van visie en leiding in het lokale veiligheids- en politiebeleid in Brussel.

o         Alleen via een eengemaakte hoofdstedelijke politiezone kan de nodige ruimte ontstaan om als politie veel meer op het terrein aanwezig te zijn. Een eenheidspolitie leidt immers tot schaalvoordelen omwille van de bundeling van diensten.

o         Een eengemaakte hoofdstedelijk politie zal een veel sterkere partner zijn voor de federale politie en de andere nationale veiligheidsdiensten.

o         Een eengemaakte hoofdstedelijk politiezone kan sterker inzetten op een specifieke en permanente vorming voor haar personeel die gericht is op de bijzondere Brusselse context (twee- en meertaligheid, multiculturaliteit, internationale context, grootstedelijkheid, enzovoort). 

 

Videoplatform

Ik vind het straf dat de Brusselse politie nu plots een oproep lanceert naar privépersonen om alle beelden over de rellen en plunderingen over te maken aan de politiediensten.

Tegelijk weigert de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene al meer dan 3 jaar (!) om toe te treden tot het gewestelijk videobeveiligingsplatform. Via dit platform kunnen ook de Brusselse politiezones hun camerabeelden snel en efficiënt met elkaar uitwisselen. De politie kan daardoor veel korter op de bal spelen (en dus een betere dienstverlening voor de burger aanbieden).  

In de voorbije regeerperiode heb ik als Brussels minister voor ICT-beleid dit videobeveiligingsplatform nog opgestart. Mijn opvolgster Bianca Debaets heeft het project deze regeerperiode voortgezet. Tot op heden zijn nog maar 3 van de 6 politiezones aangesloten op dit platform: de zone West (Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem), de zone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem en de zone Zuid (Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis).

De grootste politiezone, Brussel Hoofdstad/Elsene, is dus nog steeds niet aangesloten op dit platform. Nochtans vormt deze zone de spil van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De voorbije jaren gebruikte het Brusselse stadsbestuur allerlei uitvluchten en drogredenen om toch maar niet hoeven toe te treden.

Ik vind dat het nu genoeg is geweest! De nieuwe burgemeester Philippe Close moet daarom zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn politiezone onverwijld laten aansluiten op het gewestelijk videobeveiligingsplatform!  Trop is werkelijk te veel!

 

Brigitte GROUWELS
Brussels parlementslid

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter