2 december 2016

"Samenwerken om taalwet afdwingbaar te laten zijn"

 

Blogbericht


Vandaag kwam in de Raad van de VGC een motie van Vlaams Belang aan bod over de taalwetgeving. De CD&V-fractie kon zich niet vinden in deze simplistische en eenzijdige tekst, in tegenstelling tot de N-VA-fractie die de extreemrechtse motie wel steunde. Werd het cordon sanitaire hiermee trouwens niet doorbroken?!

Deze motie van extreemrechts konden we niet steunen omwille van verschillende redenen:
- De tekst gaat voorbij aan alle positieve inspanningen in Brussel om de tweetaligheid te bevorderen;
- De tekst van de motie vraagt zaken die wettelijk onmogelijk zijn, zoals het terugdraaien van benoemingen uit het verleden;
- Ze gaat volledig voorbij aan de dringende noodzaak om als Brusselse Vlamingen aan één zeel te trekken. Enkel door over de partijgrenzen heen constructief samen te werken, ontstaat in Brussel meer respect voor het Nederlands én krijgen Vlamingen in de Brusselse overheidsdiensten de plaats die hen toekomt.

Om echt iets te doen aan de naleving van de taalwetgeving in bestuurszaken, moet ze afdwingbaar zijn. Ik deed daarom namens de CD&V-fractie een oproep aan alle democratische Vlaams-Brusselse partijen om daar gezamenlijk werk van te maken!

 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter