Gezin

Brigitte Grouwels opent officieel Brede School Nieuwland op 1 september 1 september 2011

 
Minister Brigitte Grouwels, bevoegd binnen de VGC voor Gezin, opende samen VGC-collegevoorzitter Jean-Luc Vanraes en collegelid Bruno De Lille de deuren van de nieuwe Brede School Nieuwland aan De Lenglentierstraat te Brussel. In het concept ‘Brede School’ staat de optimale ontwikkeling van het kind centraal. Het doel is om maximale brede ontwikkelingskansen te bieden, zowel binnen als buiten de schoolmuren, door het aanbieden van een netwerk van zorg, kinderopvang, opvoedingsondersteuning, vrijetijdsactiviteiten, sport, spel, … rondom één of meerdere scholen. Lees meer
 
 

VGC creëert 52 extra plaatsen in kinderdagverblijven 15 juli 2011

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, heeft het VGC-college zopas beslist om 52 plaatsen extra te creëren in erkende kinderdagverblijven. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de VGC opstartsubsidies geeft voor de uitbreiding van voorschoolse kinderopvang (kinderen van 0 tot 3 jaar). Om deze extra opvangplaatsen te financieren trekt minister Brigitte Grouwels, gespreid over 3 jaar (2011-2013), liefst 750.000 euro uit. In totaal worden dit jaar 296 bijkomende Nederlandstalige opvangplaatsen in Brussel gerealiseerd. Al deze plaatsen zijn bovendien ook nog eens inkomensgerelateerd: ouders die minder verdienen, betalen ook een lagere bijdrage. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels wil jonge kinderen nog meer laten ’groeien in taal’ 20 juni 2011

 
In het kader van het project ’Groeien in taal’ heeft Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, zopas een oproep gelanceerd naar Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel voor taalbegeleiding. Bedoeling van ’Groeien in taal’ is om zoveel mogelijk talige prikkels in te bouwen in de dagelijkse zorg- en spelactiviteiten voor jonge kinderen, en om de ouders te sensibiliseren over taal- en schoolkeuze. Geïnteresseerde kinderdagverblijven kunnen zich nog tot eind juni kandidaat stellen om gedurende twee jaar (2012 en 2013) een traject taalondersteuning te doorlopen, met begeleiding op de werkvloer. In totaal komen 15 kinderdagverblijven in aanmerking. Minister Brigitte Grouwels trekt voor dit project zo’n 300.000 euro uit. Lees meer
 
 

Vier grote uitdagingen voor Nederlandstalige kinderopvang in Brussel 29 maart 2011

 
Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, heeft samen met de Universiteit Gent de behoeften van de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel in kaart gebracht. Het document, de Cartografie van de Brusselse Nederlandstalige Kinderopvang 2’, vormt voor minister Grouwels de leidraad om het beleid op het vlak van kinderopvang verder vorm te geven. Volgens deze studie staat de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel de komende jaren voor 4 grote uitdagingen. Het document is het vervolg van een eerdere studie uit 2005. Lees meer
 
 

Vandeurzen en Grouwels creëren extra plaatsen in de erkende kinderopvang voor 0 tot 3-jarigen 8 maart 2011

 
Op 8 maart lanceerden Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) elk een oproep voor extra plaatsen in de voorschoolse kinderopvang in erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. Op die manier willen Vlaams minister Jo Vandeurzen en zijn Brusselse collega Brigitte Grouwels tegemoet komen aan de grote noden in Brussel, Antwerpen, Gent en in gebieden met veel kansarmoede. In antwoord op de toenemende vraag, lanceren zowel Kind en Gezin als de VGC vandaag een oproep voor nieuwe initiatieven of uitbreiding van bestaande voorzieningen: • De oproep van Kind en Gezin richt zich tot de grote steden (Antwerpen, Gent en Brussel) en gebieden met veel kansarmoede. In totaal worden 400 opvangplaatsen toegekend aan gesubsidieerde kinderdagverblijven, waarvan minstens 50 plaatsen in de kinderdagverblijven in Brussel. De 77 voorziene plaatsen bij onthaalouders in Brussel kunnen worden omgezet in plaatsen in kinderdagverblijven indien er hiervoor geen of onvoldoende aanvraag zou zijn. • De oproep van de VGC voegt daar nog eens 25 plaatsen in erkende kinderdagverblijven aan toe, gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Het is de intentie dat ook deze plaatsen op latere datum kunnen worden gesubsidieerd door Kind en Gezin. Lees meer
 
 

Nog eens 84 extra plaatsen in Brusselse buitenschoolse kinderopvang 20 oktober 2010

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, reageert verheugd op de beslissing van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen om dit jaar nog eens 84 extra opvangplaatsen te creëren in de Brusselse initiatieven voor buitenschoolse opvang. In heel Vlaanderen komen er zo’n 884 plaatsen bij in de initiatieven voor buitenschoolse opvang (de zogenaamde IBO’s voor kinderen tussen 3 en 12 jaar). Zo’n 84 van deze plaatsen zijn bestemd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Dit initiatief van Jo Vandeurzen laat ons toe om in Brussel onze inhaalbeweging op het vlak van kinderopvang verder te zetten”, verduidelijkt Brussels minister Brigitte Grouwels. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels tevreden met 70 extra plaatsen in Brusselse kinderopvang 7 oktober 2010

 
Grouwels, Brussels VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, reageert tevreden op de beslissing van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, om de voorschoolse kinderopvang uit te breiden. Deze beslissing is een gevolg van de goede samenwerking tussen de beide ministers. In Brussel komen er 70 extra plaatsen bij voor 0 tot 3-jarigen in erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven. Met dit akkoord krijgt Brussel zo’n 10 procent van de Vlaamse middelen. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels promoot borstvoeding met speciale sticker 7 juli 2010

 
Alle 22 gemeenschapscentra geven gehoor aan oproep om label zichtbaar aan te brengen  Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister en VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, wil met een speciale sticker het geven van borstvoeding op publieke plaatsen promoten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vele jonge moeders zich schamen om publiekelijk borstvoeding te geven. Samen met de vzw’s De Volle Maan en De Bakermat heeft minister Brigitte Grouwels daarom onlangs het initiatief genomen om de 22 gemeenschapscentra in Brussel aan te sporen om de internationaal erkende sticker rond borstvoeden op een goed zichtbare plaats aan te brengen. Op die manier weten moeders dat ze er welkom zijn om borstvoeding te geven. Alle gemeenschapscentra gingen in op de vraag van de minister. Enkelen gaven zelfs aan een comfortabel plekje met zetels voor de jonge moeders te voorzien. Lees meer
 
 

52 extra plaatsen in Brusselse buitenschoolse kinderopvang 1 juli 2010

 
Aanbod groeit dankzij goede samenwerking tussen ministers Brigitte Grouwels en Jo Vandeurzen   Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, reageert tevreden op de beslissing van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen om 52 extra opvangplaatsen te creëren in de Brusselse buitenschoolse kinderopvang. De extra opvangplaatsen zijn een gevolg van het Generatiepact en van de goede samenwerking tussen beide ministers van Welzijn. Het federale Generatiepact geeft aan de Gemeenschappen immers middelen om jonge, laaggeschoolde jongeren aan een baan te helpen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gebruikt deze middelen onder andere om 142 banen bij te creëren in de buitenschoolse opvang, waaronder 8 voltijdse jobs in Brussel.     Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels tevreden met extra plaatsen in Brusselse kinderopvang 22 maart 2010

 
Brigitte Grouwels, Brussels VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, reageert tevreden op de plannen van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, om de voor- en buitenschoolse kinderopvang uit te breiden. Jo Vandeurzen maakte zijn plannen gisteren, zondag 21 maart, tijdens de jaarlijkse Gezinsdag van CD&V. Concreet voor Brussel houden zijn plannen in dat er in 2010 minstens 60 extra plaatsen bijkomen in de kinderdagverblijven. Ook komt er extra geld voor de buitenschoolse kinderopvang in Brussel.   Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Gezin
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter