Haven van Brussel

Brusselse regering akkoord met inplanting sorteercentrum bpost in noorden van Brussel 30 augustus 2012

 
De Brusselse regering heeft zopas een principeakkoord bereikt met postbedrijf bpost over de komst van een geïntegreerd brieven- en pakjessorteercentrum in het noorden van het Brussel. De Brusselse regering gaat akkoord met een oplossing, waarbij een sorteercentrum van bpost ingeplant wordt op de site Carcoke. Voorwaarde is wel dat op de voormalige site van Carcoke een ruime strook  (de zone van de site grenzend aan de waterweg) exclusief voorbehouden blijft voor watergebonden activiteiten. De Brusselse regering sluit eveneens een mobiliteits- en tewerkstellingsconventie af met bpost. Na deze principiële goedkeuring door de Brusselse regering kan bpost nu de onderhandelingen starten  met Katoen Natie, de concessiehouder van de havensite, in het kader van de lopende overheidsopdracht. Bovendien hebben de GOMB en bpost besprekingen opgestart betreffende het ter beschikking stellen van de site Galilei, gelegen naast de Carcokesite. Lees meer
 
 

Aquiris en vzwZenneSenne bouwen voor de Big Jump-ers een strand aan de Zenne 8 juli 2012

 
Brussel, 8 juli 2012. Voor de 12de editie van de ‘Big Jump’ bouwde het waterzuiveringsstation Aquiris, in samenwerking met de vzwZenneSenne, zowaar een strand aan de oevers van de Zenne. Stipt om 14 uur sprongen 15 zwemmers het water in, luid aangemoedigd door zo’n 60 supporters én Brigitte Grouwels, de minister van de haven van Brussel, die de Big Jump-actie een warm hart toedraagt.   Lees meer
 
 

Trafieken in de Brusselse haven geven in 2011 een duidelijke groei aan en halen weer het peil van voor de crisis 24 februari 2012

 
De watergebonden overslag in de Brusselse haven heeft voor het gehele jaar 2011 de goede resultaten die de eerste jaarhelft had opgeleverd, bevestigd met een groei van 13 % voor de globale trafieken. Het eigen verkeer (goederen die in Brussel geladen en gelost worden) groeit met 11% tot aan 4.855.000 ton en sluit zo praktisch aan bij de volumes van het jaar 2008 dat het recordjaar is sinds de oprichting van de vennootschap Haven van Brussel in 1993. Het transitverkeer, met name de goederen die doorvaren langs de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waterweg, vertoont ook een duidelijke heropleving met een vooruitgang van 18%. De globale trafieken –het eigen en doorvarende verkeer samen- laat voor 2011 zowat 7.200.000 ton optekenen en dat is een stijging van 13 %. Lees meer
 
 

Brusselse ministerraad legt kader vast voor inplanting sorteercentrum bpost in het noorden van Brussel 23 december 2011

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, en Benoit Cerexhe (cdH), Brussels minister van Economie en Tewerkstelling, heeft de Brusselse ministerraad vandaag het kader vastgelegd voor de verdere besprekingen met bpost over de komst van een pakjessorteercentrum in het noorden van Brussel. De Brusselse regering gaat akkoord met de inplanting van een sorteercentrum op de sites Carcoke en Galilei (eigendom van de GOMB). Voorwaarde is wel dat op de voormalige site van Carcoke een strook van 80 meter diep (de zone van de site grenzend aan de waterweg) exclusief voorbehouden blijft voor watergebonden activiteiten. Lees meer
 
 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Haven van Brussel en de stad Brussel ondertekenen de conventie om een passagiersterminal te bouwen 13 december 2011

 
Vandaag hebben Brigitte Grouwels, Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, Benoît Hellings, voorzitter van de Haven van Brussel,  Christian Ceux, Brussels schepen voor stedenbouw en Philippe Close, Brussels schepen voor toerisme, de conventie ondertekend om in de voorhaven van Brussel een passagiersterminal te bouwen. Deze conventie regelt de modaliteiten om dit project te verwezenlijken en richt tegelijk een begeleidingscomité op waarin belanghebbende partijen verenigd zijn. Lees meer
 
 

1,7 miljoen euro om de Haven van Brussel dichter bij de stad te brengen 5 december 2011

 
Brusselse ministerraad steunt projecten rond stadsintegratie Haven van Brussel   Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel,  heeft de Brusselse ministerraad recent beslist om een dotatie van 1,7 miljoen euro toe te kennen aan de Haven van Brussel voor projecten rond stadsintegratie. Dit geld is vooral bedoeld voor de renovatie van het TIR-centrum en de studie voor de aanleg van een passagiersterminal in Meudon in Neder-over-Heembeek. Voorts besliste de Brusselse ministerraad om een dotatie van 300.000 euro te geven aan de Haven van Brussel voor de bevordering van de modal shift (om de overstap van weg- naar watervervoer te stimuleren). Lees meer
 
 

Meer dan 2.000 kinderen verwelkomen Sinterklaas in de haven van Brussel 23 november 2011

 
Sinterklaas is vanmiddag na een lange stoombootreis gearriveerd in de haven van Brussel. De Sint en zijn Pieten werden welkom geheten door meer dan 2.000 Brusselse kindjes. De Brusselse minister van Haven, Brigitte Grouwels, en Brussels schepen van Handel, Jean De Hertog, zorgden voor de officiële ontvangst van de heilige man. Omdat alle Brusselse kindjes dit jaar braaf zijn geweest, kregen ze allemaal lekkers van de Sint. Sinterklaas had voor iedereen snoep, kleurpotloden, ballonnen, prentjes en speelgoed meegebracht uit Spanje. Op hun beurt hadden de brave kindjes allen een mooie tekening voor Sinterklaas ingekleurd. Lees meer
 
 

Brussel vervult trekkersrol in optimalisering binnenhavens en ontwikkelen van innovatie 11 oktober 2011

 
Vandaag hebben de autoriteiten van de havens van Brussel, Luik, Rijsel, Parijs, Bazel, Rheinports (Bazel-Mulhouse-Weil) en de provincie Utrecht, de conventie ondertekend waardoor het project Connecting Citizen Ports 21 officieel wordt bekrachtigd. Het illustreert het dynamisme dat de Haven van Brussel aan de dag legt om tot internationale samenwerking te komen. Lees meer
 
 

Brussel, Berlijn, Boedapest, Parijs en Wenen activeren hun verbondenheid met het water met het oog op een duurzame en efficiënte stedelijke logistiek 16 september 2011

 
In 2050 zullen meer dan 8 mensen op de 10 in steden wonen. Deze mensen zullen zich niet alleen in, uit en rondom Europese steden verplaatsen, maar elk van hen zal ook goederen produceren, gebruiken en verbruiken. Bijgevolg zal het duurzame en efficiënte vervoer van goederen van en Europese steden één van de belangrijkste uitdagingen worden voor Europese steden. Europese steden moeten beschouwd worden als belangrijke knooppunten in het nieuw Trans-Europees Vervoersnetwerk. Vijf Europese watersteden willen bewijzen dat ze hun rol als primair knooppunt wensen op te nemen binnen een duurzaam comodaal vervoersnetwerk. Ze willen koploper zijn, niet alleen in de organisatie van duurzaam personenvervoer maar ook in de groene en CO2- vrije bevoorrading, distributie en logistiek van goederen.   Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels lanceert haalbaarheidsstudie voor hst-vrachtvervoer op Schaarbeek-Vorming 23 juni 2011

 
Op initiatief van Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de Haven, komt er een technische en financiële haalbaarheidsstudie voor een snelle hst-verbinding (een hogesnelheidstrein-verbinding) voor vrachtvervoer op de site Schaarbeek-Vorming. Eerstdaags wordt een openbare aanbesteding gelanceerd om een studiebureau aan te duiden. Vervolgens gaat deze haalbaarheidsstudie dit najaar van start. De studie zelf zal zo’n 6 maanden duren, zodat de resultaten in het voorjaar van 2012 worden verwacht. De kostprijs van de haalbaarheidsstudie wordt geraamd op 110.000 euro, waarvan 50.000 euro wordt betaald door Mobiel Brussel, de administratie van minister Brigitte Grouwels. Het resterende bedrag wordt samengebracht door de andere partners: de haven van Brussel, de Vroegmarkt MABRU, het ECFG (Europees Centrum voor Fruit en Groenten) en de GOMB.   Doelstelling van de technische en economische haalbaarheidsstudie is om een inplantingschema voor te stellen voor een toekomstige spoorverbinding op de site Schaarbeek-Vorming en voor de infrastructuren die ermee verband houden. Voorts moet de studie een gedetailleerde analyse van het materieel en van de benodigde infrastructuren geven, inclusief de financiële aspecten ervan. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Haven van Brussel
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter