Haven van Brussel

Inhuldiging van een oude locomotief aan het Redersplein voor de 175ste verjaardag van de spoorweg in België 18 maart 2011

 
De Haven van Brussel, de NMBS en de NMBS Holding hebben op vrijdag 18 maart op de spoorwegbrug van het Redersplein, in het havendomein, een oude stoomlocomotief ingehuldigd. Het is een locomotief van het industriële type, gebouwd in 1923, dat onthuld werd door Charles Jonet, voorzitter van de Haven van Brussel, Marc Descheemaecker, afgevaardigd bestuurder van de NMBS, Melchior Wathelet, bestuurder van de NMBS Holding en Brigitte Grouwels, Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel. Minister Brigitte Grouwels: “De stoomlocomotief is ongetwijfeld één van de meest in het oog springende projecten van de stadsintegratie die wij met de Haven van Brussel willen bereiken. Vorig jaar heb ik met de Brusselse regering beslist om 1.500.000 euro toe te kennen voor projecten rond stedelijke integratie zoals onder andere de haalbaarheidsstudie van de nieuwe passagiersterminal ter hoogte van Meudon in Neder-Over-Heembeek. Hiermee willen we de faciliteiten en infrastructuur uitbouwen om bezoekers en toeristen zo goed mogelijk op te vangen en hen langs deze stedelijke toegangspoort welkom te heten voor een bezoek aan Brussel. Ook de nieuw te plaatsen Picardbrug zal een enorme meerwaarde bieden, aangezien het een gemakkelijkere verbinding zal creëren tussen de omgeving van Thurn & Taxis en het Noordstation.” Lees meer
 
 

Toename van de trafieken in de Brusselse haven tijdens het jaar 2010, recordjaar voor de containerterminal 28 januari 2011

 
Het jaar 2010 noteert een duidelijke heropleving van de overslag te Brussel vermits de eigen trafieken via de waterweg (goederen gelost en geladen te Brussel) met 9% toeneemt en op 4 385 000 ton ligt. Het betreft hier, in termen van eigen verkeer, het tweede beste jaar dat de Brusselse haventrafieken optekenen sinds de oprichting van de Haven van Brussel in 1993. Het doorgaand verkeer, dat zijn goederen die enkel via de Brusselse waterweg passeren, kent een terugloop tot 1 994 000 ton. De globaler trafieken, dus de eigen trafieken samen met de transito trafieken, tikken voor 2010 af op 6. 379. 000 ton en dat geeft een groei van 5%. Dit goede resultaat wordt bereikt in weerwil van de eerder trage heropstart van twee voorname activiteitensectoren in de Brusselse haven, met name de bouwsector en de sector van de olieproducten. Recordjaar voor de containerterminal De activiteit van de containerterminal overtreft het record uit het jaar 2008: ten opzichte van 2009 maakt ze een sprong van 34% en bereikt ze 17.989 TEU. Dit resultaat werd bekomen dankzij een intenser gebruik van de containerterminal door bestaande klanten maar ook dankzij de diversificatie van gebruikers en hierdoor is dit een speler in het Brusselse intermodaal vervoer geworden waar men niet meer omheen kan. Lees meer
 
 

Meer dan 2.000 kinderen verwelkomen Sinterklaas in de haven van Brussel 17 november 2010

 
Sinterklaas is na een lange stoombootreis gearriveerd in de haven van Brussel. De Sint en zijn Pieten werden op 17 november ll. welkom geheten door meer dan 2.000 Brusselse kindjes. De Brusselse minister van Haven, Brigitte Grouwels, en Brussels schepen van Handel, Jean De Hertog, zorgden voor de officiële ontvangst van de heilige man. Omdat alle Brusselse kindjes dit jaar braaf zijn geweest, kregen ze allemaal lekkers van de Sint. Sinterklaas had voor iedereen snoep, kleurpotloden, ballonnen, prentjes en speelgoed meegebracht uit Spanje. Op hun beurt hadden de brave kindjes allen een mooie tekening voor Sinterklaas ingekleurd. Meer dan 2.000 kindjes, nog meer dan vorig jaar, stonden vanmiddag Sinterklaas op te wachten op de Akenkaai. Tijdens dit wachten werden de brave kindjes opgewarmd met spelletjes, ballonnen blazen en versieren, grime en een optreden van de populaire groep The Sunsets.  Lees meer. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels brengt bezoek aan crisiscentrum in de haven van Brussel 14 november 2010

 
Minister: "Toestand van het waterpeil van het kanaal is intussen gestabiliseerd" Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken, Vervoer en de Haven van Brussel, heeft deze namiddag een bezoek gebracht aan het crisiscentrum van de Haven van Brussel. Dit centrum werd opgericht door de haven van Brussel om de toestand van het waterpeil van het kanaal permanent op te volgen. Minister Brigitte Grouwels: "Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de mensen die getroffen zijn door het water. Deze watertoevloed heeft vooral te maken met de enorme watermassa die vanuit het Zennebekken ten zuiden van Brussel richting Brussel stroomt. Maar dankzij de inzet van zeer vele mensen is de situatie langs het kanaal intussen gelukkig weer onder controle. Ik wens de mensen die zich de voorbije dagen dag en nacht hebben ingezet, hiervoor uitdrukkelijk te bedanken." Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels gaf les logistiek aan leerlingen Imelda-instituut 13 oktober 2010

 
Vanochtend gaf Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, een les logistiek aan 25 leerlingen van de derde graad beroepsonderwijs van het Brusselse Imelda-Instituut. Ze weidde uit over de rol van de haven van Brussel in het logistieke proces. Met haar opmerkelijk initiatief zette minister Grouwels het Brusselse Beroepsreferentiecentrum Transport en Logistiek (Iris TL) nog eens extra in de kijker. Iris TL werd opgericht in februari 2009. Het heeft als doel om de bestaande opleidingen uit de transport- en de logistieke sector te centraliseren en om bijkomende opleidingen mogelijk te maken voor werkzoekenden, werknemers en leerlingen uit het secundair onderwijs, zoals het stageproject van het Imelda-Instituut. Het is daarmee een van de al gerealiseerde tewerkstellingsinitiatieven uit het actieplan van Brigitte Grouwels voor de Haven van Brussel. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels en de Haven van Brussel verwelkomen Congolese minister van transport 11 oktober 2010

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de haven van Brussel, en de Haven van Brussel hebben vanmiddag Laure Marie Kawanda, minister van Transport van de Democratische Republiek Congo, verwelkomd. Dit bezoek sluit aan bij het partnerschap dat de Haven van Brussel sinds 2004 met de haven van Kinshasa heeft. Door dit akkoord verleent de Haven van Brussel kosteloos bijstand om de haveninstallaties in de Congolese hoofdstad te moderniseren. Gelegen aan de Congostroom vormt deze haven een belangrijk knooppunt in het verkeersnet van Kongo. De haven van Kinshasa is verbonden met de haven van Matadi via weg en spoorweg. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels investeert 123 miljoen euro in haven van Brussel 5 oktober 2010

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de haven van Brussel, heeft vandaag haar beleidsplan voor de haven van Brussel voorgesteld. De komende 4 jaar investeert minister Grouwels liefst 123 miljoen euro in de haven. Meest opmerkelijke initiatieven zijn de ontwikkeling van de site Schaarbeek-Vorming voor logistieke activiteiten, de herbestemming van 8 hectaren naast het TIR-centrum, de renovatie en bouw van enkele bruggen, stimuli om bouwmaterialen vaker via het water aan- en af te voeren, de verdere uitbouw van het beroepsreferentiecentrum Iris TL, zodat knelpuntberoepen sneller ingevuld geraken, en de komst van twee passagiersterminals om de toeristische aantrekkingskracht van het kanaal te stimuleren. Brussel, een pragmatische ambitie. Dit principe vormt zoals steeds de leidraad voor het beleid van minister Brigitte Grouwels. Ook de haven van Brussel heeft nood aan een dergelijke ambitieuze en tegelijk pragmatische langetermijnvisie om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waarmee ze wordt geconfronteerd. Dit beleidsplan bouwt verder op de realisaties van de vorige vijf jaar, maar is eveneens de start van een denkoefening over de toekomst van de havenzone op middellange en lange termijn. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels doet 5 aanbevelingen om Europese binnenhavens te steunen 16 september 2010

 
Brusselse minister vertegenwoordigt België op Informele EU-ministerraad in Antwerpen Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, Openbare Werken en de Haven van Brussel, heeft vanmiddag als Belgisch vertegenwoordiger de Informele EU-ministerraad rond Transport in Antwerpen toegesproken. Thema van deze Informele Ministerraad is ’Naar een volledige integratie van het vervoer over water in de transport- en logistieke keten van de EU’. Minister Brigitte Grouwels had het in haar toespraak vooral over de knelpunten voor comodaal vervoer (de overgang van maritiem verkeer naar de binnenvaart, trein- of wegverkeer) in de logistieke keten van de interne EU-markt. Concreet deed de minister 5 aanbevelingen om Europese binnenhavens verder te ondersteunen als logistiek knooppunt. Lees meer
 
 

Minister Grouwels opent twee vernieuwde sluizen in Anderlecht en Molenbeek 7 september 2010

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, en Charles Jonet, Voorzitter van de Haven van Brussel, hebben vanmorgen de twee vernieuwde Brusselse sluizen ingehuldigd. Deze inhuldiging vond plaats aan de sluis van Anderlecht, één van de twee sluizen die door de Haven van Brussel worden beheerd. De andere sluis is die van Molenbeek. De totale kostprijs voor de werken aan beide sluizen bedraagt 2,9 miljoen euro. Minister Brigitte Grouwels: “Deze renovatie kadert in de plannen van stadsintegratie om de kanaal- en haveninfrastructuur toegankelijker en zichtbaarder te maken naar een groot publiek." Het bureau COOPARCH heeft het bouwplan uitgewerkt. De werken werden uitgevoerd door het bedrijf Louis DE WAELE. Lees meer
 
 

Trafiekcijfers Haven van Brussel opnieuw in stijgende lijn 2 september 2010

 
Minister Brigitte Grouwels: "Haven plukt de vruchten van prille economische heropleving" Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister bevoegd voor de Haven van Brussel, reageert verheugd op het feit dat de trafiekcijfers van de Haven van Brussel opnieuw in stijgende lijn zitten. In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2009 is het eigen trafiekverkeer (goederen die in de Haven van Brussel geladen of gelost worden) in het eerste deel van 2010 met 5,3 procent gestegen tot 2,203 miljoen ton. Daarmee volgt de Haven van Brussel dezelfde trend als de andere Europese binnenhavens. Minister Brigitte Grouwels: "Deze cijfers maken nogmaals duidelijk dat de Brusselse havenbedrijven over stevige economische fundamenten beschikken. Nu de economische situatie stilaan opklaart, plukken de havenbedrijven de eerste vruchten van een prille economische heropleving." Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Haven van Brussel
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter