Haven van Brussel

Minister Brigitte Grouwels verwelkomt Sinterklaas in de haven van Brussel 22 oktober 2009

 
Alle kinderen welkom op woensdagnamiddag 18 november aan Becokaai Op woensdagnamiddag 18 november verwelkomt Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken, Vervoer en Haven (CD&V), de Sint en zijn zwarte Pieten. Na een lange stoombootreis komt Sinterklaas aan in de haven van Brussel. Alle kinderen worden uitgenodigd om de goede Sinterklaas te verwelkomen bij zijn aankomst aan de Becokaai te Brussel. De toegang is gratis! Lees meer
 
 

Minister Grouwels tevreden met nieuwe wekelijkse lijn tussen havens Brussel en Zeebrugge 6 oktober 2009

 
Brigitte Grouwels, de Brusselse minister van Openbare Werken, Vervoer en de Haven van Brussel (CD&V), is tevreden dat sinds kort een vaste verbinding bestaat tussen de havens van Brussel en Zeebrugge. Het gaat om een wekelijkse dienst met een gemiddelde vaartijd van 18 uur. Het schip vaart langs de binnenwateren om via het kanaal van Brugge de Haven van Zeebrugge te bereiken. Deze nieuwe lijn past binnen het beleid van minister Brigitte Grouwels om een deel van het vervoer over de weg te vervangen door andere vormen van vervoer, met name het vervoer per schip. De verbinding naar Zeebrugge is een wekelijkse dienst uitgevoerd door een schip van Compagnie Française de Navigation Rhéane (CFNR), tevens uitbater van de containerterminal in de Haven van Brussel. De capaciteit van het schip bedraagt 50 TEU (Twenty foot Equivalent Unit). Anders gezegd: op het schip is plaats voor 50 containers. Het schip komt vanuit de Haven van Zeebrugge in Brussel toe op maandagmorgen, zodat de containers beschikbaar zijn in de loop van maandag. Volle containers worden dan in Brussel geladen voor export, en arriveren in Zeebrugge om tegen donderdag te worden overgeladen op een zeeschip. Het schip vaart langs de binnenwateren om via het kanaal van Brugge de Haven van Zeebrugge te bereiken. Lees meer
 
 

Bruggen in Brussels Gewest moeten naar omhoog en mobiel worden 28 april 2009

 
Kanaal moet plaats bieden aan boten met twee containerlagen “Indien we het containervervoer op het kanaal verder willen laten toenemen, moeten verschillende bruggen worden verhoogd. Wij moeten de ambitie hebben om op tien jaar alle bruggen minstens een vrije hoogte te geven van 5.25m zodat scheepvaart met twee lagen containers mogelijk is. Dit is ook het doel van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Zij beschouwt het feit dat de vrije doorvaarhoogte geen 5.25m is, als een echt knelpunt in de ontwikkeling van de Europese waterwegen. De mogelijkheid om in een latere fase tot 7m te gaan (drie lagen containers) moet voor mij evenwel opengehouden worden. Daarom moeten die vijf bruggen niet alleen worden verhoogd maar ook mobiel worden gemaakt (ophaalbruggen).” Dat verklaarde Brigitte Grouwels (CD&V) voogdijminister van de Brusselse haven tijdens het seminarie over de ABC-as dinsdagmiddag 28 april 2009. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels opent beroepsreferentiecentrum Haven. 3 maart 2009

 
Opleiding heftruckchauffeur en magazijnier in Brussels Gewest  Brigitte Grouwels (CD&V), voogdijminister voor de haven van Brussel opende dinsdagmorgen 3 maart 2009 officieel IRIS TL, het nieuwe beroepsreferentiecentrum in aanwezigheid van bedrijven uit Brussel en het hinterland. IRIS-TL biedt opleidingsinstanties als Actiris en de VDAB de mogelijkheid om werkzoekenden die in de transportsector aan de slag willen, op te leiden tot bijvoorbeeld heftruckchauffeur of magazijnier. “Met dit instrument hopen we heel wat laaggeschoolden uit Brussel aan een job te helpen. Het Brussels Gewest telt immers heel wat ongeschoolde werkzoekenden”, aldus staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V). Het beroepsreferentiecentrum Iris TL is gelegen aan het kanaal in Anderlecht (Vaartdijk 10). Het biedt opleidingen aan in de logistieke sector. Zowel het Brusselse Actiris als de VDAB kunnen geïnteresseerde werkzoekenden naar het opleidingscentrum sturen. “Vroeger moest de VDAB mensen die een opleiding tot heftruckchauffeur wilden volgen naar Aalst sturen. Nu kan het in Anderlecht”, vertelt Brigitte Grouwels die vervolgt. “Het is erg belangrijk dat de Brusselse werkzoekenden voortaan in hun eigen gewest een opleiding voor heftruckchauffeur of magazijnier kunnen volgen. In het Brussels Gewest zijn er erg veel werklozen met een te lage scholing. Met de nieuwe mogelijkheden die het opleidingscentrum Iris TL biedt, hopen we een deel van die Brusselse paradox weg te kunnen werken.” De Brusselse regering financiert vijftig procent van het project. De overige vijftig procent  wordt gefinancierd door het sectorfonds Transport en Logistiek. “Het initiatief kwam er op uitdrukkelijk verzoek van de havenbedrijven. Bij hen is er veel vraag naar nieuwe werkkrachten. Die hoeven niet hoogopgeleid te zijn. Maar veel laaggeschoolde werkzoekenden hebben schrik om aan een opleiding te beginnen. Dit opleidingscentrum in eigen regio moet hen aanmoedigen. Er is trouwens ook nog heel wat logistieke werkgelegenheid buiten Brussel, in de omgeving van Zaventem. Ook daar kunnen Brusselaars aan de slag”, aldus staatssecretaris Brigitte Grouwels. De oprichting van een referentiecentrum was één van de belangrijkste punten uit het ‘Actieplan voor de Haven van Brussel’. Met de realisatie hiervan werd ondersteuning gegeven aan één van de doelstellingen van het Contract voor Economie en Tewerkstelling dat door de Brusselse regering bij de start van deze legislatuur werd opgemaakt. Lees meer
 
 

Beroep tegen milieuvergunning voor logistiek centrum BILC 11 februari 2009

 
Voogdijminister Brigitte Grouwels: “Opgelegde milieuvoorwaarden fnuiken economisch project” Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), bevoegd voor de haven van Brussel steunt de beslissing van de raad van bestuur van de Haven van Brussel en de raad van bestuur van de nv BILC om in beroep te gaan tegen de afgeleverde milieuvergunning. “De impact van de opgelegde milieuvoorwaarden op de rentabiliteit is te groot. Bovendien zijn de voorwaarden discriminerend omdat deze nooit eerder zijn opgelegd aan andere economische projecten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, aldus voogdijminister Grouwels die er nog aan toevoegt “dat de opgelegde voorwaarden een gevaarlijk precedent zijn voor alle toekomstige economische en niet-economische projecten in Brussel, bijvoorbeeld de projecten uit het internationale ontwikkelingsplan voor Brussel. Staatssecretaris Brigitte Grouwels antwoordde woensdagnamiddag 11 februari op een parlementaire vraag in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Er werd door het BIM, Brussels Instituut voor Milieubeheer, een milieuvergunning afgeleverd. De milieuvergunning telt meer dan vijftig pagina’s. Het grote aantal strenge voorwaarden springt onmiddellijk in het oog. “Het is normaal dat in de voorwaarden wordt voorzien dat het verkeer van en naar de site wordt beperkt. Zo zullen de vrachtwagens enkel via de Havenlaan – De Trooz van en naar de ring mogen rijden. Ook het verbod van vrachtverkeer in de omliggende straten spreekt voor zich. Het bijkomend verbod om geen bevoorrading toe te laten ’s nachts en tijdens de piekuren in een industriezone (enkel tussen 10u en 16u en tussen 20 en 22u) is economisch niet rendabel.” Dat is ook het geval voor de erg strenge normen op het vlak van geluid. De BILC-site wordt hiermee gelijkgesteld met een woonzone. De geluidsnormen voor een havenzone worden niet langer gehanteerd. Het BIM lijkt uit het oog te verliezen dat het richtschema (grote lijnen) van de zone Tour & Taxis een groene bufferzone van 60 meter voorziet. Bovendien is voorzien in een “intra muros” conceptie van het BILC-gebouw ter bescherming van de woonzone. Dat betekent dat de vrachtwagens tussen de gebouwen van het BILC zullen rijden om zo de geluidshinder tot een minimum te beperken. Dit bouwconcept vindt het BIM positief”, aldus de bevoegde staatssecretaris. In samenspraak met de haven werd de precieze impact van de voorwaarden in kaart gebracht. Om na te gaan of het project nog rendabel is, werd met de privé-partner Sogaris, Febetra en een studiebureau gespecialiseerd in geluid samengezeten. Het antwoord is negatief. Er werd dan ook beroep aangetekend. Het BILC, Brussels International Logistics Centre, moet het nieuwe logistieke centrum van de toekomst worden. Het komt op een braakliggend terrein van 8,5 hectare tussen Tour & Taxis en het huidige overslagcentrum TIR. Het BILC zal gerund worden door de Haven van Brussel en de Franse privépartner Sogaris. Staatssecretaris Grouwels benadrukt dat de bouw van deze nieuwe logistieke ruimten van groot strategisch belang is om de Haven van Brussel uit te bouwen tot een multimodaal logistiek platform. Haar ideale ligging midden in een enorm afzetgebied en haar goede bereikbaarheid zijn de belangrijkste troeven van de Brusselse haven om nieuwe logistieke bedrijven aan te trekken. Het milieuvriendelijk aspect speelt hierin een belangrijke rol. Daarom komt het BILC aan de overkant van het kanaal en daarom is er ook nog steeds ruimte voor een goederenstation en een treinspoor. Vervolgens kunnen de goederen met kleinere vrachtwagens – aangedreven op LPG of elektriciteit - naar de binnenstad worden gebracht. Het BILC zal bovendien een 400-tal nieuwe arbeidsplaatsen creëren, met een aanzienlijk aandeel jobs voor laaggeschoolden. Lees meer
 
 

Bevoorrading centrum Brussel via kanaal blijft verzekerd 9 januari 2009

 
Brigitte Grouwels, staatssecretaris bevoegd voor de haven van Brussel laat weten dat de bevoorrading van het centrum van Brussel via de zeehaven verzekerd blijft. Ook tijdens deze barkoude winterperiode met vriestemperaturen die diep onder nul duiken. Enkele dagen terug verschenen de eerste berichten dat er in sommige binnenwateren in West-Europa ijsvorming aan het optreden was. Bevoegd staatssecretaris Brigitte Grouwels informeerde onmiddellijk naar de toestand op het Brusselse kanaal. In Wallonië zijn er momenteel problemen op de waterwegen. Zelfs het brede en druk bevaren Albertkanaal had in 1998 serieus met ijsvorming te kampen. Volgens de havenkapiteinsdienst van de Brusselse haven loopt het kanaal momenteel geen gevaar. De vele bewegingen op het Brusselse watervlak zorgen ervoor dat tot op heden geen ijsvorming optrad op het kanaal. De waterbewegingen doen zich voor bij het openen en het sluiten van de vele sluizen. Ook de varende schepen zorgen voor veel beweging van het watervlak. Niettemin is de haven uitgerust met een ijsbreker die de vaargeul kan vrijmaken zodat de  toegang tot de havenbedrijven, ook bij zware vriestemperaturen verzekerd blijft. Ter herinnering geeft de Brusselse staatssecretaris nog mee dat gemiddeld twintig à dertig schepen per dag op het kanaal varen. De haven gesitueerd op een boogscheut van het stadscentrum, is van levensbelang voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een groot deel van het goederentransport via het water is brandstof voor de wagens (tankstations) en de verwarming van de huizen (mazout). Er bestaat een voorraad van een week voor het geval de brandstoflevering in gevaar zou komen. Een alternatief is de bevoorrading via de weg. Maar bij bar winterweer  kan dat ook  in het gedrang komen. Elk jaar worden hoe dan ook vijf miljoen ton goederen over het water vervoerd. Zonder het kanaal zou het wegennet in Brussel per jaar maar liefst meer dan 375.000 extra vrachtwagens moeten verwerken. Met alle gevolgen voor de luchtkwaliteit. Lees meer
 
 

Dotatie versterkt nog meer competitiviteit van de Haven van Brussel 19 december 2008

 
Sluizen Molenbeek en Anderlecht worden verfraaid Nieuwe verlichting voor hoofdzetel haven brandt tegen einde dit jaar De Brusselse Hoofdstedelijke regering heeft op voorstel van staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) de werkingsdotatie voor het jaar 2009 van de haven van Brussel met 15% verhoogd tot 9,6 miljoen euro. Dankzij deze verhoging kan de haven van Brussel zijn scheepvaartrechten sterk verlagen. “Zo wordt de competitiviteit van de Brusselse haven versterkt”, aldus Brigitte Grouwels. Een ander deel van het extra budget dient voor veiligheidsinvesteringen in het havendomein. Daarnaast besliste de regering op voorstel van staatssecretaris Grouwels om een bedrag van 1,2 miljoen euro te geven voor de verfraaiing van de sluizen in Molenbeek en Anderlecht. Ook de verlichting van de hoofdzetel van de haven aan de Redersbrug wordt dankzij deze bijzondere dotatie mogelijk. “Die verlichting zal tegen het einde van dit jaar klaar zijn”, aldus de staatssecretaris. De bijzondere dotatie van 1,2 miljoen euro is voor investeringen in stadsintegratie. Het is de eerste schijf van een dotatie van 2,4 miljoen. Begin 2009 starten de verfraaiingswerken van de sluizen in Molenbeek en Anderlecht . Tegen het einde van dit jaar zal een nieuwe verlichting branden aan de hoofdzetel van de haven aan de Redersbrug. “Ook dit past in de verfraaiingswerken voor meer aangename buurten”, vertelt Brigitte Grouwels die vervolgt. “Op vraag van de regering stelt de haven van Brussel ook een tienjarenplan over stadsintegratie op. Dit plan zal begin 2009 klaar zijn en zal bestaan uit projecten voor de komende jaren om de integratie van de haveninfrastructuur in de stad te bevorderen.” De verhoging van de jaarlijkse dotatie zal tot een verlaging van de scheepvaartrechten leiden. Nieuwe trafieken en zeetrafieken betalen helemaal geen aanmeerrechten meer. Samen met de eerder goedgekeurde lastenvermindering van 390.000 euro voor de havenbedrijven en de toelage van €12 voor elke container die via het kanaal in Brussel wordt ingevoerd, zorgt deze maatregel ervoor dat de competitiviteit van de haven van Brussel bijkomend versterkt wordt. De verhoging van de dotatie dient ook voor veiligheidsinvesteringen in het havendomein. Sinds de aanslagen van‘9/11’ zijn de veiligheidsvoorschriften voor alle Europese zeehavens verstrengd. “Het gaat onder meer over het plaatsen van een nieuwe omheining en de installatie van een camerasysteem met dispatching”, aldus staatssecretaris Brigitte Grouwels. Lees meer
 
 

Succesvolle economische missie naar Casablanca 19 december 2008

 
Brigitte Grouwels (CD&V), voogdijminister van de haven van Brussel in de Brusselse regering, is er met de economische missie naar de haven van Casablanca (Marokko) in geslaagd om de haven van Brussel op de kaart te zetten. Dat blijkt uit een evaluatie. De ondernemers die aan de missie deelnamen kwamen met een positief resultaat terug naar huis. “Verschillende bedrijven hebben reeds concrete contacten kunnen leggen”, aldus Grouwels. Begin volgend jaar (2009) is er reeds een tegenbezoek gepland vanuit de haven van Casablanca aan de haven van Brussel. Casablanca is met een jaarlijkse trafiek van meer dan 26 miljoen ton een van de belangrijkste havensteden van Afrika. Zowel bij de Marokkaanse bedrijven in Casablanca als bij de Marokkaans-Brusselse bedrijven is er een grote interesse betoond in de rol die de Haven van Brussel kan spelen bij hun handel tussen België en Marokko. Zo hebben de Brusselse havenbedrijven in de transportsector Sertrans en GIMA eerste contacten kunnen leggen om rechtstreekse trafieken te organiseren tussen de haven van Casablanca en de haven van Brussel. Het gaat om containers met textiel, kledij en droge voeding. Andere bedrijven hebben concrete afspraken gemaakt in functie van activiteiten die ze in Marokko willen ontwikkelen, bv. in de sector van electriciteitstransport omdat binnenkort de Marokkaanse energiesector zal geliberaliseerd worden en in de sector van het installeren van optische vezel- en kabelnetwerken. Daarnaast hebben de Marokkaanse bedrijven ingezien dat Brussel, met een grote aanwezigheid van de Marokkaanse gemeenschap, een belangrijke consumentenmarkt vormt voor de uitvoer van hun voedingsproducten (olijven, groenten, fruit, couscous en andere typische voedingswaren,...) . Ook hier kan de haven van Brussel een belangrijke rol spelen bij de import van deze producten. Momenteel verlopen de trafieken (vooral voedingsmiddelen, zoals olijven, olie, worst, couscous,...) vanuit Casablanca naar Brussel vooral via vrachtwagens. “Met deze missie wilden wij een alternatief aanbieden, om de goederen via de haven van Antwerpen of eventueel de haven van Zeebrugge tot in Brussel te brengen. Meerdere groothandelaars uit de Diksmuide- en Ieperlaan (in de vijfhoek, centrum Brussel) zijn gewonnen voor dit initiatief”, aldus Brigitte Grouwels. Tijdens de economische missie heeft staatssecretaris Grouwels ook nog IRIS TL, het Brussels beroepsreferentiecentrum voor Transport en Logistiek voorgesteld. IRIS TL wil via aangepaste opleidingen inspelen op de vele knelpuntberoepen in deze sector (chauffeur zwaar vervoer, heftruckchauffeur, magazijnbediende, …). Bedoeling is dat de Marokkanen de manier van in Brussel opleiden ter plaatse gebruiken. Ook zouden Marokkaanse instructeurs stage kunnen volgen in het Brusselse logistieke opleidingscentrum. Logistieke opleidingen in België genieten een hoge reputatie in het buitenland. Ook dit zal tijdens het tegenbezoek begin volgend jaar aan bod komen”, aldus staatssecretaris Brigitte Grouwels. Lees meer
 
 

Aankomst van de Sint in de Haven van Brussel 19 november 2008

 
 
 

Sanering ex-Carcoke site van start 30 september 2008

 
Deze zullen enkele maanden duren. De vervuilde grond wordt volledig weggegraven en vervangen. Ter herinnering: in 2007 sloot de Haven van Brussel een contract af met het consortium Katoen Natie – Jan De Nul – Envisan voor de sanering en de commercialisering van het project. Totale kostprijs : 60 miljoen euro waarvan de privé 2/3 betaalt en het Gewest 1/3.Door de creatie van deze Publiek-Private samenwerking wordt het investeringsrisico gedeeld en wordt de financieringslast voor het Gewest verminderd. Het betreft de grootste saneringsoperatie die ooit in het Brussels Gewest werd uitgevoerd. Indien alles goed verloopt zal de bouw van het logistieke complex opstarten in het najaar van 2009. In 2010 zullen de eerste arbeiders er aan de slag kunnen. Dit nieuwe logistieke centrum is één van de grootste projecten van de Haven van Brussel. Er zullen 400 nieuwe directe arbeidsplaatsen gecreëerd worden en het gebruik va de waterweg zal gestimuleerd worden met 500.000 ton meer per jaar. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Haven van Brussel
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter