Haven van Brussel

Brigitte Grouwels reageert op onjuiste informatie over betaling verkeersborden 12 september 2008

 
. In de media wordt het verhaal gedaan dat Minister-president Picqué en andere Ministers in de Brusselse Regering geen zin hebben om mee te betalen voor de signalisatieborden op de Brusselse Ring die de vrachtwagens naar de Haven van Brussel moeten leiden Brussels Staatssecretaris bevoegd voor de Haven van Brussel, Brigitte Grouwels is hiermee niet akkoord en wil hierbij de puntjes op i zetten:   het betreft speciale verkeersborden die op vraag van het Brussels Gewest werden geplaatst om te voorkomen dat vrachtwagens die naar de vóórhaven moeten, nog langer de stad zouden doorkruisen. Voor de mobilieit in Brussel een goede zaak. Daarom ook werd een cofinanciering van het project afgesproken. In de begroting 2008 werd hiertoe trouwens een speciaal artikel voorzien dat werd goedgekeurd door de Brusselse regering en het Brussels Parlement. Brigitte Grouwels: “Het is onaanvaardbaar en schadelijk deze goedkeuring vandaag in vraag te stellen" De geplaatste borden zijn conform de taalwetgeving Lees meer
 
 

Test gepalettiseerd transport in haven van Brussel 11 september 2008

 
    Op 11 september 208 vond in de Havenvan Brussel, op de site van de vennootschap Mpro aan het Vergotedok, een test plaats van gepalettiseerd transport over de waterweg. Dit gebeurde in aanwezigheid van Laurence Bovy, voorzitster van de Haven van Brussel en Brigitte Grouwels, Brussels staatssecretaris bevoegd voor de Haven van Brussel. Tijdens deze test werden er 310 paletten met bouwmateriaal gelost. Het schip was daags tevoren door twee producenten van bouwmateriaal, de vennootschappen Coeck en Wienerberger, geladen in Niel, vlakbij Wintam. De bedoeling van deze proef is het uittesten van het systeem dat bij het lossen gebruikt wordt alsook de economische levensvatbaarheid van gepalettiseerd transport over de waterweg. Het gepalettiseerd transport kent een evolutie die vergelijkbaar is met deze van het containertransport: een transportmodus die zich razendsnel ontwikkelt maar waar de paletten, in tegenstelling tot de containers, te zelden over de waterweg vervoerd worden. De Haven van Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen dit transporttype verder uitbouwen. Het systeem laat toe goederen, die niet in bulk kunnen vervoerd worden, met de boot te vervoeren terwijl dit momenteel uitsluitend met vrachtwagens over de weg gebeurt. Ook voor het TIR-centrum en de toekomstige BILC, die op korte afstand van het Vergotedok zijn ingeplant, zien de vooruitzichten er goed uit met het gepalettiseerd vervoer. De mogelijkheid wordt gecreëerd om het TIR-centrum en de BILC praktisch direct tot het Vergotedok aan te sluiten waardoor er bimodale logistieke centra kunnen ontstaan. Op termijn wil de Haven van Brussel er nog een derde transportmodus aan toevoegen middels de reactivering van de spooraansluiting met het BILC. Lees meer
 
 

Brusselaars bouwen aan een zeilboot 1 augustus 2008

 
Staatssecretaris Brigitte Grouwels heeft 3.000 euro vrijgemaakt ter ondersteuning van het “Scherzo”project. De vzw Wind en Zeilen bouwt op de site van Turn&Taxis op artisanale wijze een zeilboot van 12 meter. Haar leden en jongeren uit het beroepsonderwijs nemen actief deel aan het project. Als alles goed gaat kan de boot in het voorjaar van 2009 te water worden gelaten. Brigitte Grouwels : “Het ondersteunen van sociale economie projecten is een belangrijk punt in mijn acties. Het verheugt mij dat jonge Brusselaars hun kennis en kunnen willen gebruiken voor dit schitterende project. Op die manier blijf ook de know-how van de kleine scheepsbouw in Brussel aanwezig. Zeilen is geen elitaire sport en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Op het Brusselse kanaal kunnen jonge Brusselaars overigens het ganse jaar door leren zeilen aan democratische prijzen". Lees meer
 
 

Hop-on hop-off boottochten in Brussel 30 juli 2008

 
Staatssecretaris Brigitte Grouwels heeft een subsidie van 3.000 euro vrijgemaakt ter ondersteuning van het proefproject ’Kanaalomnibus’ van Brussels By Water. Gedurende de ganse zomer wordt er een kanaalomnibus georganiseerd vanuit het noorden en het zuiden van het Brussels Gewest, respectievelijk op donderdag en dinsdag. De noordelijke lus vertrekt in Kapelle-Op-den-Bos en doet zeven stopplaatsen aan, waarvan twee in Brussel zelf. De zuidelijke lus vertrekt in Beersel-Lot en doet acht stopplaatsen aan. Passagiers betalen per effectief gevaren traject. Dankzij dit project kan Brussel en de Brabantse Rand ontdekt worden via het kanaal. Ook de fiets kan mee aan boord. Bezoekers kunnen dan onze hoofdstad verder ontdekken per fiets. Het project loopt nog tot 30 september en zal daarna geëvalueerd worden. Lees meer
 
 

400 000 euro voor opleiding in Brusselse Transport- en Logistieke sector 17 juli 2008

 
400.000 Euro voor opleiding in Brusselse Transport en Logistiek Het Brussels Beroepsreferentiecentrum Transport en Logistiek ontvangt 400.000 euro. Dat besliste de Brusselse Hoofdstedelijke regering op donderdag 17 juli 2008. Met dit geld kan de vzw IRIS TL een industrieel gebouw van 3000 vierkante meter in de Vaartdijk 10 in Anderlecht huren. Het gebouw zal gebruikt worden door de VDAB en Bruxelles Formation. Zij zullen er beroepsopleidingen transport en logistiek geven. Ook Actiris zal het gebouw voor het geven van info-sessies kunnen gebruiken. De cursisten zullen vooral in bedrijven actief in de havenzone kunnen werken, aldus staatssecretaris Brigitte Grouwels bevoegd voor de Haven van Brussel. IRIS TL, het Brussels Beroepsreferentiecentrum Transport en Logistiek is een vzw opgericht om enerzijds de behoeften van de ondernemingen en het opleidingsaanbod beter op elkaar af te stemmen enanderzijds om de beroepsopleiding voor beroepen uit de sector transport en logistiek te promoten bij de Brusselaars. Het uiteindelijke doel is het verhogen van de tewerkstelling van Brusselaars en het versterken van de permanente vorming van werknemers in de transport- en logistieke sector die geconfronteerd wordt met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Veel van deze Brusselse bedrijven zijn gesitueerd in de havenzone. Voor het werkjaar september 2008–augustus 2009 krijgt IRIS TL een bedrag van 400.000 euro. “Met dit bedrag wordt op de eerste plaats de huur van het nieuwe gebouw betaald. Het centrum heeft een voltijds coördinator een een deeltijds administratief medewerker in dienst. Daarnaast zijn er de inrichtingskosten van de magazijnruimte voor de nieuwe opleidingen heftruckchauffeur en magazijnbediende en de promotiekosten om het referentiecentrum beter bekend te maken bij de drie doelgroepen (werknemers, werkzoekenden en leerlingen uit het onderwijs)”, aldus staatssecretaris Grouwels. Naast de financiering door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering komen ook andere instellingen over de burg. Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek levert reeds vrachtwagens voor de opleiding van chauffeur zwaar vervoer. “Ook met de privé die tal van logistieke functies hebben (Brusselse havenarbeiders, voedingsindustrie, metaal- en technologische sector) zijn reeds contacten voor een financiële bijdrage gelegd. Bedoeling is dat zij opleidingen, mogelijk gemaakt door IRIS TL, voor hun sector meer helpen financieren”, aldus Brigitte Grouwels. Lees meer
 
 

Tweede Jobbeurs Haven van Brussel succesvol ! 13 juni 2008

 
Vandaag, vrijdag 13 juni 2008, werd op initiatief van Brigitte Grouwels, voogdijminister van de Haven van Brussel, voor de tweede keer een Jobday in de Haven van Brussel georganiseerd. Het havenkarakter van het initiatief werd nog meer benadrukt door het op een bootte organiseren in de Haven van Brussel (de Biouel-boot in het Becodok). De opkomst voor deze Jobday Haven was opnieuw een voltreffer, zowel bij de havenbedrijven als de werkzoekenden. Een 20-tal bedrijven boden samen 150 vacatures aan voor ongeveer 800 werkzoekenden die zich volgens de organisatie de dag zelf kwamen aanmelden. Vorig jaar was de opkomst respectievelijk 15 aanwezige bedrijven met 50 vacatures voor ongeveer 500 bezoekers. De organisatie is er ook in geslaagd meer vrouwelijke kandidaten over de vloer te krijgen. Vrouwen werden immers uitdrukkelijk aangemoedigd om vandaag te komen solliciteren. Ruim één derde van de bezoekers waren vrouwen, terwijl de tewerkstelling bij de Brusselse havenbedrijven slechts 18% vrouwen bedraagt. Dit jaar werden naast de havendrijven ook de bedrijven uit de transport- en distributiesector en bedrijven met logistieke functies aangemoedigd om deel te nemen aan de Jobday Haven. Vandaar dat ook bedrijven als DHL, Colruyt, Besix en de MIVB aanwezig waren net zoals een aantal grote uitzendkantoren als Randstad, Daoust en Manpower. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels brengt bezoek aan Katoen Natie in de Haven van Antwerpen 22 mei 2008

 
Op 22 mei 2008 brengt Brigitte Grouwels, Brussels voogdijminister van de Haven van Brussel, een werkbezoek aan Katoen Natie in de Haven van Antwerpen. Katoen Natie investeert in de Haven van Brussel door er een Europees distributiecentrum uit te bouwen. Dit wordt ’Katoen Natie Brussels’,een nieuwe divisie van deze wereldspeler op het vlak van logistiek. Door een rondleiding te krijgen bij de haveninstallaties van Katoen Natie in Antwerpen, zal mevrouw Grouwels een idee krijgen van hoe de voormalige Carcokesite in Brussel zal omgevormd worden tot een modern logistiek complex. Mevrouw Grouwels is op dit bezoek vergezeld van een delegatie bestaande uit een 40-tal personen. Katoen Natie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bedrijven en instanties uit het Brussels en het Waals gewest uit te nodigen om haar activiteiten beter te leren kennen. Naast de Haven van Brussel en de Haven van Luik, zijn heel wat leden van de Brusselse Gemeenschap van havenbedrijven, van BECI (de Brusselse Kamer van Koophandel) en UWE (de Waalse werkgeversfederatie) hierop ingegaan. Lees meer
 
 

Bewegwijzering op de Ring naar Haven van Brussel leidt het (vracht)verkeer in goede banen 25 maart 2008

 
Vrachtwagens die van de Brusselse Ring naar de Haven van Brussel moeten, rijden vaak door de binnenstad. Dit zorgt voor verkeersoverlast in het centrum. Daarom is het Brussels Gewest al lang vragende partij om op de Brusselse Ring, beheerd door Vlaanderen, een aantal verkeersborden te plaatsen, die het (vracht)verkeer via afrit 6 op de Brusselse Ring naar de Noordelijke Brusselse kanaalzone moet leiden. Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels en Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits hebben beslist om nog dit jaar 24 panelen te plaatsen op de Brusselse Ring om de gewenste route aan te duiden. In Brussel zelf zal er steeds strenger toegekeken worden dat de vrachtwagens niet door de woonzones in het Noorden van Brussel rijden. Lees meer
 
 

Nieuw beheerscontract voor de Haven van Brussel 20 maart 2008

 
Nieuw beheerscontract voor de Haven van Brussel Op donderdag 20 maart 2008 hebben Staatssecretaris Brigitte Grouwels, bevoegd voor de Haven van Brussel en mevrouw Laurence Bovy, Voorzitster van de Haven van Brussel het nieuwe Beheerscontract voor de Haven van Brussel voor de periode 2008 – 2012 officieel ondertekend. Lees meer
 
 

Beroepsrefentiecentrum IRIS TL van start ! 12 februari 2008

 
Op initiatief van Brussels voogdijminister van de Haven van Brussel, Brigitte Grouwels is vorig jaar het Brussels Beroepsreferentiecentrum Transport en Logistiek opgericht. Het heeft als doel om de bestaande opleidingen uit de transport- en de logistieke sector te centraliseren en ook bijkomende opleidingen mogelijk te maken. Dit is meteen één van de gerealiseerde tewerkstellingsinitiatieven uit het actieplan van Brigitte Grouwels voor de Haven van Brussel. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Haven van Brussel
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter