Openbare werken

Op korte termijn maatregelen nemen ten voordele van voetgangers en fietsers 7 oktober 2011

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, bestudeert momenteel de juridische en financiële gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de beslissing van de milieurechter om de werkzaamheden in de Havenlaan te schorsen. Samen met haar collega Emir Kir, staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw, zal ze op een volgende vergadering van de ministerraad hierover verslag uitbrengen. In afwachting van een definitieve heraanleg van de Havenlaan onderzoekt Brigitte Grouwels ook maatregelen om op korte termijn de dramatische verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers in de Havenlaan te verbeteren. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels laat ’luchtzuiverend’ cement testen in Leopold II-tunnel 8 september 2011

 
Op 8 september bracht minister Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare werken en Vervoer, een bezoek aan de Leopold II-tunnel. Dit bezoek kaderde in een onderzoek van het Europees consortium PhotoPAQ. Van 8 tot 23 september onderzoekt het Europees consortium PhotoPAQ, onder coördinatie van het Instituut voor Katalyse en Leefmilieu uit Lyon (CNRS / Université Claude Bernard Lyon) en in samenwerking met het Brusselse ministerie van openbare werken en mobiliteit (Mobiel Brussel), in de Brusselse Leopold II-tunnel de zuiverende effecten van fotokatalytisch cement. Dit onderzoek past in een ruimer project in verband met luchtvervuiling in de steden, dat gefinancierd wordt door het Europese programma Life+.   Lees meer
 
 

Heraanleg Havenlaan gaat door: verjongingskuur biedt groen, comfort en veiligheid aan hele buurt 1 september 2011

 
Minister Brigitte Grouwels neemt haar verantwoordelijkheid op en laat de heraanleg van de Havenlaan doorgaan. Dit project zal van de Havenlaan een aangename en veilige laan zonder verkeers- en geluidsoverlast maken. De heraanleg gebeurt op een duurzame manier, met de vervanging van de oude, kwetsbare bomen door nieuwe, volwassen bomen en met een maximaal en nuttig hergebruik van de kasseien. De Havenlaan bewaart zo haar historische uitstraling, maar binnen een toekomstgericht project, dat vooruitloopt op de komst van nieuwe bewoners en kantoorruimte en ontspanningsactiviteiten in de wijk. De heraanleg betekent extra zuurstof voor een buurt in volle ontwikkeling.   Lees meer
 
 

Project Havenlaan is duurzaam, toekomstgericht, beantwoordt aan de verwachtingen van de weggebruikers 26 augustus 2011

 
Uitstel van de werken is nefast voor veiligheid en levenskwaliteit Brussels Minister Brigitte Grouwels begrijpt de recente uitspraken van verschillende Brusselse regeringsleden over het project Havenlaan niet. Het project, dat ze zelf goedgekeurd hebben, wil van de Havenlaan een aangename en veilige laan maken, zonder verkeers- en geluidsoverlast voor de omwonenden. Bovendien gebeurt de heraanleg op een duurzame manier, met de vervanging van de oude, kwetsbare bomen door nieuwe, volwassen bomen en met een maximaal en nuttig hergebruik van de kasseien. De Havenlaan kan zo haar historische uitstraling bewaren.   Lees meer
 
 

Nog vier mogelijke scenario’s voor heraanleg Meiserplein 26 juli 2011

 
Na de eerste fase van de studie (de technische studie) van het Meiserplein in de gemeente Schaarbeek blijven nog 4 mogelijke scenario’s over. Concreet gaat het om: een scenario met een ondergrondse tunnel (en station) voor het openbaar vervoer en een ondergrondse tunnel voor de auto’s; een scenario met enkel een ondergrondse autotunnel; een scenario met enkel een ondergrondse tunnel (en station) voor het openbaar vervoer; en tot slot een scenario zonder tunnels. Deze vier infrastructuurscenario’s worden de komende 6 maanden verder bestudeerd in het kader van een mobiliteitsstudie (fase 2 van de studie). Uiteindelijk wil Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, komen tot een Meiserplein waar ook actieve weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer zich thuis kunnen voelen. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels bezoekt vernieuwde centrale dispatching spoorwegpolitie 12 juli 2011

 
Dispatching vormt coördinatiecentrum voor veiligheid in ondergronds openbaar vervoer Vanmiddag heeft Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, een bezoek gebracht aan de vernieuwde centrale dispatching van de spoorwegpolitie in station Rogier. Dit zenuwcentrum, van waaruit de federale politie de veiligheid in het ondergrondse openbaar vervoer coördineert, werd recent helemaal vernieuwd. De spoorwegpolitie beschikt er voortaan over een hypermodern en gebruiksvriendelijk scherm voor een nog beter overzicht van de 69 metro- en premetrostations. De renovatie van deze centrale dispatching werd uitgevoerd door de gewestelijke administratie Mobiel Brussel, en kostte zo’n 100.000 euro. In nauwe samenwerking met de veiligheidsdienst van de MIVB staat de spoorwegpolitie in voor de veiligheid in het ondergrondse openbaar vervoer in Brussel. De spoorwegpolitie is een onderdeel van de federale politie. Ze heeft een centrale dispatching in station Rogier. Van daaruit kan de spoorwegpolitie op 6 beeldschermen in real time de camerabeelden in de 69 (pre)metrostations bekijken. Minister Brigitte Grouwels: "Veiligheid op het openbaar vervoer is een heel actueel thema. Samen met de MIVB maak ik er dan ook een absolute prioriteit van. Denk maar aan de recente installatie van de toegangspoortjes in de metrostations, of aan de lopende reorganisatie van de preventie- en veiligheidsdienst van de MIVB. We blijven op deze weg verder gaan, zoals nu ook blijkt met de vernieuwing van de centrale dispatching van de spoorwegpolitie in station Rogier. Met deze nieuwe dispatching wordt ook de heraanleg van het Rogierplein steeds concreter, en ook dat verheugt me." Lees meer
 
 

Heraanleg Havenlaan op maat van actieve weggebruikers 7 april 2011

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft in de commissie infrastructuur van het Brussels parlement toelichting gegeven bij de komende heraanleg van de Havenlaan in Brussel-stad. Momenteel worden alle administratieve formaliteiten rond de coördinatie van de werf in orde gebracht, zodat de effectieve werkzaamheden in augustus kunnen opstarten. De heraanleg van de Havenlaan is eind 2013 klaar. De kostprijs van de heraanleg bedraagt 8 miljoen euro. Minister Brigitte Grouwels: “Conform het Iris 2-mobiliteitsplan en het STOP-principe zal er in de toekomstige Havenlaan minder ruimte overblijven voor het gemotoriseerd verkeer. De Havenlaan wordt echt heringericht op maat van actieve weggebruikers. In geen geval mag de straat uitgroeien tot een stadsautosnelweg.” Lees meer
 
 

Vernieuwde Gentsesteenweg in het teken van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer 5 april 2011

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft vanmiddag samen met de verantwoordelijken van haar administratie Mobiel Brussel en de vervoersmaatschappij MIVB een bezoek gebracht aan de Gentsesteenweg in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Conform het STOP-principe wordt de vernieuwde Gentsesteenweg veiliger voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer centraal. Zo zullen de tramlijnen 82 en 83 stipter rijden, en ontstaat een betere verbinding tussen het GEN-station van Berchem en het Weststation. Ook zal de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers in de straat verbeteren. De werken kosten in totaal 20 miljoen euro, en zijn uiterlijk klaar in 2014. Conform het STOP-principe wordt de vernieuwde Gentsesteenweg veiliger voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer. Daarom worden een aantal ’zwarte punten’ weggewerkt: dit zijn plaatsen die als gevaarlijk worden beschouwd voor de veiligheid van de weggebruikers, zoals de kruispunten Gentsesteenweg-Alcyonstraat en Gentsesteenweg-Pfeifferstraat. Deze zijstraten krijgen voortaan snelheidsremmende verkeersplateaus. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels investeert voor meer dan 170 miljoen euro in Brussel 15 februari 2011

 
Brussels minister van Openbare Werken stelt Investeringsplan 2011 voor Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft op 15 februari samen met haar gewestelijke administratie Mobiel Brussel haar Investeringsplan Openbare Werken 2011 voorgesteld. In totaal investeert ze dit jaar voor meer dan 170 miljoen euro in de openbare ruimte, fietsinfrastructuur, infrastructuur voor openbaar vervoer, tunnels en in het beheer van gewestwegen. Blikvangers dit jaar zijn de geplande heraanleg van de Charles Woestelaan in Jette, Marlowsquare in Ukkel, Britse Tweedelegerlaan in Vorst en Leopold III-laan in Evere. Voorts staan er belangrijke studies op stapel rond de automatisering van de metrolijnen 1 en 5 en rond de nieuwe tramlijn 9 in Ganshoren en Jette. Tot slot voorziet minister Grouwels liefst 11,5 miljoen euro om de fietsinfrastructuur verder uit te bouwen. Lees meer
 
 

Minister Brigitte Grouwels investeert 9,5 miljoen euro in herstelling gewestwegen 26 januari 2011

 
Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, heeft op 26 januari in de commissie infrastructuur van het Brussels parlement toelichting gegeven bij de lopende herstellingswerken aan Brusselse gewestwegen. In 2011 investeert minister Grouwels maar liefst 9,5 miljoen euro in het structureel onderhoud van Brusselse gewestwegen die schade ondervonden ten gevolge van het recente winterweer. Daarnaast trekt ze dit jaar nog eens 4,35 miljoen euro uit om de talrijke putten in het wegdek te herstellen. Tot slot treedt minister Grouwels ook proactief op door de aannemers van wegenwerken gedurende 3 jaar verantwoordelijk te houden voor het onderhoud van de weg. Door de zware winterse weersomstandigheden hebben de Brusselse gewestwegen extra schade opgelopen. Daarom vroeg minister Brigitte Grouwels begin december 2010 aan haar administratie Mobiel Brussel om een kalender op te maken van alle gewestwegen die volledig of gedeeltelijk geherasfalteerd moeten worden. Elk project werd voorafgegaan door een grondige studie om optimaal rekening te houden met de noden van de actieve weggebruikers en de gebruikers van het openbaar vervoer. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Openbare werken
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter