Welzijn en gezondheid

Kinderopvang: 71 extra plaatsen voor baby’s en peuters 12 mei 2014

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, heeft het VGC-College zopas beslist om 71 bijkomende plaatsen te creëren in de Nederlandstalige kinderopvang van baby’s en peuters (0-3 jaar). De totale kostprijs van deze uitbreiding  bedraagt ongeveer 725.000 euro.  Lees meer
 
 

Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel leren kinderen gezond eten en bewegen 11 april 2014

 
Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) ontwikkelde in  opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Logo Brussel het project ‘Gezonde voeding en beweging in kinderdagverblijven in Brussel’. Het project wil Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel ondersteunen in het uitwerken van een kwaliteitsvol voedings- en bewegingsbeleid. Lees meer
 
 

Het Maison BILOBA-huis : 15 toekomstige sociale woningen voor senioren in Schaarbeek 21 februari 2014

 
Het Maison BILOBA-huis, een project dat het resultaat is van een enthousiaste samenwerking tussen een privéspeler en meerdere overheden, neemt concrete vorm aan. De werf van 15 sociale woningen voor kwetsbare ouderen uit de Brabantwijk te Schaarbeek, waaraan ook  een gemeenschappelijke leefruimte en een dagopvangcentrum is verbonden voor buurtbewoners,  is van start gegaan. De ingebruikname van het Maison BILOBA-huis is voorzien voor begin 2015. Lees meer
 
 

Nieuw gebouw voor basisschool en kinderopvang geopend in Etterbeek 6 februari 2014

 
Minister Guy Vanhengel, Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en Minister Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Gezin, hebben deze namiddag de nieuwe gebouwen van basisschool Lutgardis, kinderdagverblijf De Kollebloem en IBO Stroomopwaarts in de gemeente Etterbeek feestelijk ingehuldigd. Lees meer
 
 

VGC creëert 53 extra kinderopvangplaatsen 3 oktober 2013

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, heeft het VGC-College onlangs beslist om 53 bijkomende plaatsen te creëren in de voorschoolse kinderopvang (kinderen van 0 tot 3 jaar). Deze 53 ‘nieuwe’ plaatsen komen boven op de 21 VGC-plaatsen die in het najaar van 2012 al werden beslist. Om deze extra opvangplaatsen te financieren trekt VGC-Collegelid Brigitte Grouwels 500.000 euro per jaar uit. Het gaat om opstartsubsidies gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, in afwachting van overname door Kind en Gezin. Lees meer
 
 

VGC focust volop op rol beleidsregisseur kinderopvang 7 juni 2013

 
Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, heeft vandaag in de VGC-Raad meer toelichting gegeven bij de aanstaande hervorming van de dienst voor onthaalouders 'Spruitjes'. "Deze dienst zal vanaf 1 januari 2014 door een andere organisatie worden uitgebaat, maar de dienstverlening en de financiering blijven gewaarborgd", stelt minister Grouwels iedereen gerust. "Deze hervorming laat de VGC, de huidige organisator van 'Spruitjes', toe om zich helemaal te focussen op zijn rol van lokaal beleidsregisseur. Het spreekt voor zich dat kinderopvang een kerntaak van de overheid is en blijft, maar de specifieke organisatie van diensten voor kinderopvang behoort toe aan het maatschappelijke middenveld." Lees meer
 
 

Een Brussels salon voor een beter begrip van Alzheimer 3 juni 2013

 
Vandaag werd voor de derde keer het Brussels informatiesalon 'Mijn geheugen laat me in de steek'  georganiseerd voor personen met geheugenstoornissen en hun mantelzorgers.    Op initiatief en in aanwezigheid van Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels, de Brusselse ministers bevoegd voor Bijstand aan Personen (GGC), verzamelden een dertigtal verenigingen uit de sector aan de Square, in Brussel. De bedoeling is om de mensen die geconfronteerd worden met dementie, de ziekte van Alzheimer of andere geheugenstoornissen zo goed mogelijk te informeren.  In België zijn ongeveer 160.000 mensen getroffen door dementie. Daarvan lijden 85.000 mensen aan Alzheimer. Voor deze families is het niet gemakkelijk om met deze ziekte om te gaan. De meest alledaagse zaken worden plots minder evident :  je weg terugvinden, boodschappen doen of gewoonweg familie of vrienden bezoeken. Steeds vaker verliezen mensen met deze geheugenstoornis de greep op de werkelijkheid. Deze situatie is niet alleen moeilijk voor de betrokken persoon, maar ook voor zijn omgeving.   Er bestaan hulpvoorzieningen, maar deze zijn soms weinig gekend bij de mantelzorgers. Daarom hebben een 100-tal bezoekers van het salon 'Mijn geheugen laat me in de steek' via stands en workshops talrijke informatie gekregen over zeer afwisselende thema’s zoals bijstand en thuisverpleging,  financiële en juridische aspecten, lokale bijstand, ondersteuning voor mantelzorgers, waaronder het even tussenuit knijpen, technische bijstand en het vervoer, vrije tijd, medische aspecten, veiligheid en preventie. Evelyne Huytebroeck is verheugd met deze informatiedag en heeft de nadruk gelegd op de inspanningen die in Brussel nog geleverd moeten worden om beter rekening te houden met deze ziekten. “Dankzij de oprichting van een platform waarbij professionelen uit de ouderensector, personen met een geheugenstoornis en mensen uit de thuishulp samenkomen, werken wij aan een ‘dementieplan’ op maat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedoeling is om de levenskwaliteit van de getroffen mensen en hun mantelzorgers te verbeteren.”   "De grote lijnen van dit Dementieplan werden intussen al bepaald, nu zullen teksten en beleidspunten op papier worden gezet", vult Brigitte Grouwels aan. "Voor een grootstad zoals Brussel is een dementieplan een echte noodzaak. Dankzij het plan wensen we bepaalde fenomenen en symptomen sneller te herkennen, om er ook efficiënter mee om te gaan."   Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels lanceert ‘Gezinsfonds’ in Brussel 24 mei 2013

 
Van 8 naar 3 verordeningen voor nieuw en transparant kader in welzijns- en gezinsbeleid Zonet keurde de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op voorstel van VGC-Collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) drie nieuwe verordeningen goed. Deze verordeningen maken de regelgeving binnen de beleidsdomeinen welzijn en gezin eenvoudiger en helderder. Ze passen zo in het streven van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) naar een doelgerichter en eenvormiger subsidiebeleid. Bovendien wordt ook een speciaal Gezinsfonds gecreëerd. Hiermee wordt alweer een project uit de beleidsplannen Welzijn en Gezin gerealiseerd. Het Nederlands blijft centraal staan. Lees meer
 
 

Blijf actief, vermijd vallen 25 april 2013

 
In aanwezigheid van Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, vond deze namiddag in het Jeugdtheater Bronks een groot dansfeest voor senioren plaats. Dit dansgebeuren maakt deel uit van de tweede editie van de ‘Week van de Valpreventie’, die deze week (van 22 tot en met 28 april) plaatsvindt.  Overal in Vlaanderen en Brussel worden activiteiten georganiseerd om senioren, hun familie, hulpverleners, zorgverstrekkers, … te sensibiliseren over valpreventie. Een 30-tal Brusselse verenigingen organiseert deze week speciale activiteiten in het kader van valpreventie. Thema dit jaar is bewegen:  ‘Blijf actief, vermijd vallen! Dans je leven lang’. Lees meer
 
 

Film ‘Knopjesman’ brengt Nederlandstalige buitenschoolse kinderopvang in Brussel in beeld 23 april 2013

 
In aanwezigheid van Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, werd deze ochtend de film ‘Knopjesman’ aan het publiek voorgesteld. De film toont de ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden in de Nederlandstalige Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s) in Brussel. “De VGC heeft de voorbije jaren niet alleen ingezet op meer buitenschoolse opvang, maar ook op kwaliteitsverbetering”, aldus minister Grouwels. “De film ‘Knopjesman’ past daarin en toont een kant van Brussel die verrast door creativiteit, openheid en diversiteit.” Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Welzijn en gezondheid
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter