Welzijn en gezondheid

De vzw Sterrenbeelden opent twee nieuwe opvangcentra voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Etterbeek 23 april 2013

 
Twee nieuwe opvangcentra voor jongvolwassenen met een verstandelijke handicap hebben hun deuren geopend in Etterbeek. De vzw Sterrenbeelden zet zich al meer dan 10 jaar in om opvangcentra te bouwen voor jongvolwassenen met een mentale handicap. Dankzij de steun van de Brusselse ministers Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels enerzijds en van de GGC Lees meer
 
 

Informatieve fiches sensibiliseren nieuwe Brusselaars over werking gezondheidszorg 19 april 2013

 
In aanwezigheid van Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, werd vanmiddag een map met informatieve fiches voorgesteld die nieuwkomers vertrouwd moet maken met de werking van de gezondheidszorg in onze hoofdstad. Het Huis voor Gezondheid werkte deze map, genaamd ‘Help, ik ben ziek’, uit in 3 talen (Nederlands, Frans en Engels). "Op laagdrempelige wijze geven de fiches uitleg over een aantal basisbegrippen van ons gezondheidssysteem. Het zijn zaken die voor vele geboren en getogen Brusselaars evident lijken, maar dat dikwijls veel minder zijn voor nieuwkomers", verklaart Brigitte Grouwels. Lees meer
 
 

Draaiboek ‘Ratatouille’ helpt jonge Brusselaars om gezonder te eten 27 november 2012

 
Deze namiddag werd in aanwezigheid van Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, het nieuwe draaiboek ‘Ratatouille’ van het ‘Huis der Gezinnen’ in Kuregem voorgesteld. Dit nieuwe draaiboek werkt aan voeding en opvoeding, en leert zo maatschappelijk kwetsbare ouders en hun jonge kinderen tussen 0 en 8 om gezonder te eten. Het draaiboek is dan ook de weerslag van jarenlang ‘doen, bijschaven en verbeteren’, en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen verschillende partners. De uitspraak ‘voeden is opvoeden’ vormt de rode draad: ouders spelen immers een cruciale rol in het aanleren van de gewoonte om gezond te eten en regelmatig te bewegen, want kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders. De vormingsreeks ‘Ratatouille’ is ondertussen aan haar 18de editie toe en in de loop der jaren werden al een 340-tal verschillende ouders bereikt.   Lees meer
 
 

Eerste steenlegging nieuwbouw kinderdagverblijf in Sint-Agatha-Berchem 3 oktober 2012

 
Vanmiddag hebben Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, burgemeester Joël Riguelle en Peter Decabooter (schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden) de eerste steen gelegd van het nieuw gebouw van kinderdagverblijf  ’t Kaboutertje in de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Dit nieuwe gebouw in de Soldatenstraat moet helemaal klaar zijn in het najaar van 2013. De totale kostprijs bedraagt meer dan 2,1 miljoen euro. Het nieuwe gebouw zal een totale capaciteit hebben van 42 plaatsen voor baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar. Sinds haar oprichting in het voorjaar van 2011 is dit kinderdagverblijf voorlopig gehuisvest in een gebouw in de Maria Van Hongarijelaan.     Lees meer
 
 

Brusselse diabetesinfopunten gaan officieel van start 20 september 2012

 
In aanwezigheid van Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, werden vanmiddag de Brusselse diabetesinfopunten officieel ingehuldigd. Geïnteresseerden kunnen er voortaan bij speciaal opgeleide referentiepersonen terecht met allerlei vragen over diabetes, één van de meest frequent voorkomende chronische ziekten van onze samenleving. Deze diabetesinfopunten zijn ingebed in de bestaande lokale dienstencentra (LDC’s). Deze LDC’s zijn erg geschikt om te fungeren als infopunt over diabetes, aangezien deze functie nauw aansluit bij de rol van onthaalpunt dat elk Brussels lokaal dienstencentrum vanaf januari 2012 uitoefent. Lees meer
 
 

Een nieuw draaiboek voor cultuursensitieve seksuele voorlichting 19 juni 2012

 
In onze multiculturele samenleving is de kans groot dat artsen, vroedvrouwen, verzorgenden en vormingsmedewerkers in contact komen met personen van een andere culturele achtergrond. Spreken over het thema seksualiteit en voortplanting is dan niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet in groepen waar er nog taboes op seksualiteit wegen. Lees meer
 
 

Jobhoppen Brussel lokt verpleegkundigen naar Brussel 10 mei 2012

 
Om het imago van Brussel bij de studenten verpleegkunde te verruimen organiseerden Muntpunt en het Huis voor Gezondheid op 9 mei 2012 ‘Jobhoppen in Brussel’. 150 tweedejaarsstudenten verpleegkunde uit de Brusselse Nederlandstalige scholen ontdekten vandaag de voordelen van werken én leven in Brussel. Er is veel nood aan nederlandskundigen om Nederlandstaligen uit Brussel te verzorgen. Brussel trekt daarnaast als gevolg van zijn status als hoofdstad en door zijn aanbod aan gespecialiseerde zorg, veel patiënten aan uit de andere gewesten: meer dan een derde van de ziekenhuisverblijven in Brussel staat op naam van niet-Brusselaars; 2/3 hiervan komt uit de Rand.  Daarom is voldoende Nederlandskundig personeel in de Brusselse zorgsector van groot belang. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels opent en subsidieert Steunpunt Woningaanpassing Brussel 1 maart 2012

 
Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, opende vandaag het eerste Steunpunt Woningaanpassing in Brussel. Bovendien kende ze het Steunpunt een eenmalige subsidie toe van 117.000 €. Dit bedrag dient vooral ter promotie van het Steunpunt bij de doelgroep. Lees meer
 
 

VGC-Collegelid Brigitte Grouwels moedigt huisartsen aan om praktijkassistent aan te werven 20 februari 2012

 
Voor de tweede keer op rij wordt in Brussel een unieke opleiding tot huisartspraktijkassistent georganiseerd. Het aanbod aan Nederlandskundige zorgverleners kan in onze hoofdstad immers maar moeilijk tegemoet komen aan de talrijke zorgvragen. Om het (toekomstig) tekort aan zorgverleners aan te pakken, is een betere ondersteuning van deze mensen een absolute prioriteit. Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, wil daarom nog meer mensen warm maken voor deze opleiding tot huisartspraktijkassistent. Ze woonde daarom vanochtend zelf een praktijkles bij, en maakte er uitgebreid kennis met de opleiding en de studenten. Lees meer
 
 

Lokaal dienstencentrum ‘Aksent’ in Schaarbeek krijgt investeringssubsidie van 400.000 euro 2 februari 2012

 
Op voorstel van Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, heeft het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zopas beslist om een investeringssubsidie van 400.000 euro toe te kennen voor de renovatie van het lokale dienstencentrum Aksent vzw in Schaarbeek. Met deze subsidie kan Aksent een derde van de totale renovatiekost van 1,2 miljoen euro financieren. Aksent richt zich prioritair tot ouderen en hulpbehoevenden en andere inwoners van de Brabantwijk in Schaarbeek. Naast de verbouwing van het bestaande gebouw wordt het centrum uitgebreid met een badkamer, rustruimte en polyvalente ruimtes. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Welzijn en gezondheid
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter