Welzijn en gezondheid

10.000 stappenplan moet Brussel in beweging zetten 28 september 2009

 
Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer en VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (CD&V), heeft deze middag op een persconferentie de aftrap gegeven van het project ’10.000 stappen Brussel’. Samen met Jo Vandeurzen, de Vlaamse minister van Welzijn, wil ze mensen in Vlaanderen en Brussel aanzetten tot een gezondere levensstijl door dagelijks 10.000 stappen te zetten. Vandaag de dag komt Brussel letterlijk en figuurlijk nog een stapje te kort. Minister Grouwels: "Uit onderzoek van de Nationale Gezondheidsenquête blijkt dat liefst 27 procent van de Brusselaars niet of nauwelijks aan lichaamsbeweging doet. Slechts 20 procent van de Brusselaars doet dagelijks minstens 30 minuten aan lichaamsbeweging. In vergelijking met de andere gewesten hinkt Brussel achterop. Zo doet in Vlaanderen 40 procent van de bevolking dagelijks een half uurtje aan lichaamsbeweging."  Lees meer
 
 

Groeimeter moet taalontwikkeling jonge kinderen stimuleren 22 september 2009

 
Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer en VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin (CD&V), heeft vandaag de Groeimeter voorgesteld. De Groeimeter werd ontwikkeld door het Huis van het Nederlands. De meter moet ouders van jonge kinderen helpen goede keuzes te maken voor de taalontwikkeling van hun kind. In een multiculturele stad als Brussel met veel taalgemengde gezinnen, is deze Groeimeter van groot belang. De Groeimeter wordt verspreid via de 85 kinderdagverblijven in Brussel, en via de 21 consultatiebureaus van Kind & Gezin. Stuur ik mijn kind naar een Nederlandstalige of Franstalige school?". "In welke taal kan ik mijn kind het best opvoeden?". Het zijn maar enkele van de vele vragen waar jonge ouders mee te maken krijgen. Om hen te helpen, is er vanaf nu de Groeimeter. Op deze meter staan een heleboel concrete tips: Spreek met je kind best in de eigen taal; Praat enkel Nederlands met je kind als je de taal goed kent; Geef je kind de tijd om te reageren op wat je zegt en doet; Lees meer
 
 

Grouwels financiert nieuw monumentaal glasraam 26 mei 2009

 
Patiënten PSC Sint-Alexius Elsene maken glasraam Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, huldigde samen met het Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius een nieuw glasraam in. Het grote glasraam werd door patiënten gemaakt naar aanleiding van de renovatie van het centrum en bevindt zich in de kapel. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels financiert Lerni 22 april 2009

 
Er is een significante toename in de zorgvraag van kinderen en jongeren met psychische problemen en met taal-, leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zowel in ambulante als residentiële zorgvoorzieningen zijn voor deze groep onaanvaardbaar lange wachtlijsten. Tot voor kort moesten heel wat ouders uitwijken naar de Vlaamse rand of zelfs verder om een gepaste begeleiding te krijgen voor hun kind. In de beleidsnota Gezondheid 2004-2009 van staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, werd aangegeven dat de geestelijke gezondheid van kinderen in de focus moest worden geplaatst. “Ik wou nagaan op welke manier het hiaat van het quasi onbestaande Nederlandstalige aanbod in Brussel inzake kinderpsychiatrie kon worden ingevuld,” aldus Grouwels die vervolgt: “Ik was dan ook bijzonder verheugd met het initiatief “Lerni”. Lees meer : Lees meer
 
 

Taxidienst voor Vlaamse huisartsen in Brussel. 14 april 2009

 
Vlaams minister van Brussel Bert Anciaux (SP.a) en Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), tevens VGC-collegelid maken samen 150.000 euro vrij (100.000 Vlaamse Gemeenschap + 50.000 VGC) om het project van de rijdende huisartsenwacht in Brussel te ondersteunen. Via dit nieuwe project zal de arts van wacht tijdens nacht- en weekendwerk bijgestaan worden door een chauffeur. De werkomstandigheden van wachtdoende artsen worden op deze manier geoptimaliseerd: minder stress, men verliest geen tijd met zoeken naar parkeerplaats en ook inzake veiligheid is dit een serieuze verbetering. Het beleid streeft naar een goed gecoördineerde, kwalitatieve en toegankelijke zorg voor Nederlandstalige patiënten in de hoofdstad. Het is dan ook essentieel dat kwaliteitsbevorderende maatregelen worden genomen om de werkomgeving voor de zorgverleners in Brussel te verbeteren. De uitbouw van de chauffeur- en taxidienst is een van de initiatieven die daartoe moet bijdragen. Een Vlaamse huisarts in Brussel is gemiddeld één keer per maand een volledig weekend van wacht. Via dit nieuwe project zal de arts van wacht tijdens nacht- en weekendwerk bijgestaan worden door een chauffeur. Daarmee wordt niet alleen de veiligheid van de arts verbeterd, maar moet hij ook niet langer zoeken naar een parkeerplaats en verliest hij dus minder tijd. Het is slechts één van de manieren waarop collegelid Grouwels en minister Anciaux de toekomst van de Vlaamse huisartsen in Brussel mee wil helpen veilig stellen. Lees meer :  Lees meer
 
 

Vogelzang biedt opvang en begeleiding aan jonge (tiener)moeders. 20 maart 2009

 
225.000 euro voor infrastructuurwerken vzw Vogelzang Het Centrum voor Integrale Gezinszorg Vogelzang biedt residentiële of ambulante opvang aan gezinnen. De kinderen worden in een kinderopvang opgenomen in het kader van de begeleiding. Vogelzang bekleedt, als centrum voor integrale gezinszorg, een unieke positie in het welzijnsaanbod van onze hoofdstad. Het is het enige Nederlandstalige initiatief in Brussel waar jonge moeders terecht kunnen voor opvang en begeleiding tijdens hun zwangerschap en na de bevalling. “De hoge bezettingsgraad en de enorme diversiteit aan opvangmogelijkheden voor jonge moeders bewijzen dat er een grote behoefte bestaat aan een dergelijk centrum”, aldus de staatssecretaris. Grouwels vindt het belangrijk dat jonge (tiener)moeders of zwangere meisjes, die thuis niet meer terecht kunnen of die met een problematische opvoedingssituatie te maken krijgen, de nodige begeleiding krijgen bij hun zwangerschap en de verzorging van hun baby. Vogelzang biedt hen de gelegenheid om onder deskundige begeleiding aan hun problemen te werken met het oog op terug zelfstandig te kunnen wonen. “Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeuren als deze jonge meisjes - die relatieproblemen hebben, die te kampen hebben met opvoedingsproblemen of die te maken hebben met mishandeling binnen het gezin – niet meer bij de vzw Vogelzang terecht zouden kunnen,” aldus Brigitte Grouwels. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels sluit ronde van Vlaamse universiteiten af 18 maart 2009

 
Pleidooi voor meer (stagiair-)artsen in Brussel Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor het Nederlandstalige Brusselse gezondsheidsbeleid heeft met haar bezoek op donderdag 17 maart 2009 aan de Leuvense universiteit haar ronde van de Vlaamse universiteiten afgesloten. Grouwels wil de Vlaamse universiteiten sensibiliseren om meer studenten in de artsenopleiding stage te laten lopen in Brusselse ziekenhuizen. “Wij hebben meer huisartsen en specialisten nodig. Als we de negatieve trend niet kunnen omkeren, dan heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over tien jaar een hels probleem. Het grote probleem is dat er nauwelijks nieuwe mensen bijkomen. Nederlandstalige artsen die op pensioen gaan, worden niet door jongere collega’s opgevolgd”, aldus Grouwels. Net zoals de universiteiten van Gent en Antwerpen beschikt de Leuvense universiteit over een grote groep van studenten die stage in de Brusselse ziekenhuizen kunnen lopen. Huisvesting tijdens de stage in de hoofdstad is een van de pijnpunten. Dat bleek uit het gesprek met rector Marc Vervenne. Brigitte Grouwels bezocht de drie grote Vlaamse universiteiten (Gent, Antwerpen en Leuven). Leuven was als laatste in de rij aan de beurt op 17 maart. Zij werd er telkens ontvangen door de rector. “Ik vroeg aan de rectoren om studenten warm te maken voor een stageperiode in één van onze uitstekende ziekenhuizen of bij één van onze ervaren Nederlandstalige huisartsen. Ik hoop dat wanneer studenten stage lopen in Brussel sommigen er de smaak van de grootstad te pakken zullen krijgen en later zullen terugkomen bij de start van hun professionele carrière”, aldus Grouwels die nog laat weten dat “de VUB waar we een uitstekende verhouding mee hebben, niet alleen aan die hoge nood kan voldoen.” Marc Vervenne, rector van de KULeuven stelde dat zijn medische faculteit over een groot potentieel aan studenten geneeskunde beschikt. Maar een aantal randvoorwaarden, zoals huisvesting, dienen te worden verbeterd, zeker voor stagiair-huisartsen. Studenten raken immers ’s avonds niet meer terug in Leuven. En een kot huren in Brussel tijdens de stage is erg duur omdat de studenten hun kot in Leuven moeten behouden. Grouwels is er zich ook van bewust dat vanuit Brussel in een omkadering moet worden voorzien omdat studenten in een andere omgeving, onder meer meertalig en multicultureel, terecht komen. “Dat kan een boeiende en leerrijke uitdaging worden. Bovendien heeft Brussel o.a. op cultureel vlak heel wat te bieden als hoofdstad van Europa”, aldus Grouwels. Brigitte Grouwels blijft voorstander om startende zorgverstrekkers, na hun stage,   faciliteiten te geven wanneer ze zich in Brussel komen vestigen. Om het tekort op te vangen is de staatssecretaris voorstander om een Brusselpremie uit te werken voor knelpuntberoepen in welzijn, gezondheid en kinderopvang. Zij pleit er ook voor om via het nieuwe Gewestelijke parkeerbeleid ook parkeerfaciliteiten te voorzien voor zorgverstrekers. “Het uitblijven van oplossingen voor de parkeerproblematiek houdt heel wat jonge starters weg uit onze hoofdstad,” aldus Grouwels. Op basis van de gesprekken met de 3 rectoren zal Brigitte Grouwels voorstellen formuleren om meer Vlaamse medische studenten stage in Brussel te laten lopen. Lees meer
 
 

Pleidooi voor meer artsen in Brussel. 16 maart 2009

 
Staatssecretaris Grouwels in overleg met KULeuven-rector Vervenne Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor het Nederlandstalige Brusselse gezondsheidsbeleid organiseert een ronde van Vlaamse universiteiten. Zij bezoekt de drie grote Vlaamse universiteiten (Gent, Leuven en Antwerpen). Zij wordt er telkens ontvangen door de rector. Dinsdag 17 maart vindt een gesprek plaats met de Leuvense rector Marc Vervenne. Grouwels wil de Vlaamse universiteiten sensibiliseren om meer studenten in de artsenopleiding stage te laten lopen in Brusselse ziekenhuizen. In de hoop dat wanneer studenten stage lopen in Brussel sommigen er de smaak van de grootstad te pakken zullen krijgen en later zullen terugkomen bij de start van hun professionele carrière. “Wij hebben meer huisartsen en specialisten nodig. Als we de negatieve trend niet kunnen omkeren, dan heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over tien jaar een hels probleem. Het grote probleem is dat er nauwelijks nieuwe mensen bijkomen. Nederlandstalige artsen die op pensioen gaan, worden niet door jongere collega’s opgevolgd”, aldus Grouwels. Dinsdagnamiddag 17 maart om 16u wordt Brigitte Grouwels ontvangen door rector Marc Vervenne in Leuven. Indien u bijkomende informatie wenst of een interview (onmiddellijk na het gesprek) wenst af te nemen, neem dan contact met ons op. Lees meer
 
 

Echtscheidingswijzer voor meer geestelijke gezondheidszorg voor kinderen. 20 februari 2009

 
Staatsscretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin heeft aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Mozaïek een opdracht gegeven om een echtscheidingswijzer over kinderen te ontwikkelen. De gids is op de eerste plaats bedoeld voor hulpverleners. Het wordt een inventaris van alle diensten die werken rond het thema echtscheiding. Die zal een lijst van alle Nederlandstalige erkende echtscheidingsbemiddelaars bevatten. Ook de sociale diensten van de jeugdrechtbank, de Brusselse opvoedingswinkel, de kinderteams van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg zullen worden opgenomen. Er blijkt bij o.a. huisartsen een sterke nood aan informatie over de bestaande diensten. De wijzer zal voor de zomer klaar zijn. Dat werd beslist op het VGC-college van donderdag 19 februari 2009. Het geestelijk onwelzijn bij kinderen en pubers stijgt. Steeds meer kinderen zitten “in de knoop”. Brigitte Grouwels, binnen de VGC bevoegd voor Welzijn en Gezondheid vindt dat er meer aandacht moet gaan naar kinderen met een nood aan geestelijke gezondheidszorg. Dat staat ook in haar beleidsbrief Gezondheid 2004-2009. In 2007 startte Collegelid Brigitte Grouwels een werkgroep ‘Kinderen en Geestelijke Gezondheidszorg’. Deze werkgroep was samengesteld met experten uit verschillende domeinen: magistratuur, politie, welzijnswerk, integrale jeugdhulp, centra geestelijke gezondheidszorg en kinderspychiatrie. Een (v)echtscheiding heeft vaak een heel grote impact (onzekerheid, verdriet, ...) op kinderen. Veel groter dan vele ouders en andere betrokkenen volwassenen vermoeden. Een echtscheidingswijzer moet het hulpverleners makkelijker maken op de gepaste zorg aan kinderen te geven. Onder andere bij de huisartsen blijkt er een sterke nood aan informatie over de bestaande diensten. Voor de wijzer trekt Brigitte Grouwels 6020 euro uit. Het CAW Mozaïek zal de echtscheidingswijzer samenstellen. Deze zal voor de zomer klaar zijn. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels wil gehandicapte daklozen van de straat halen ! 20 februari 2009

 
Op voorstel van staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin heeft het college op donderdag 19 februari 2009 beslist om een bedrag van 60.000 euro te voorzien voor thuislozen met een handicap. Het geld dient om thuisloze personen met een handicap door te verwijzen en op te vangen in gespecialiseerde voorzieningen. De vzw “begeleid wonen Brussel” zal een cruciale rol spelen bij de doorverwijzing van de thuislozen met een handicap. Brussel telt heel wat daklozen. Een laatste telling van de vzw La Strada klopte af op 1771 daklozen. Uit een onderzoek blijkt dat 30% van de populatie in onthaaltehuizen voor thuislozen een handicap heeft. Het personeel in de onthaaltehuizen is niet opgeleid om gehandicapte thuislozen op te vangen en verder te begeleiden. Om hieraan te verhelpen heeft VGC-collegelid Brigitte Grouwels voorgesteld om financiële middelen te voorzien voor een nieuw project. Bedoeling is dat de gehandicapte thuislozen uiteindelijk in gespecialiseerde instellingen voor gehandicapten worden opgevangen. De doorverwijzing zal gebeuren door de vzw “begeleid wonen Brussel”. Staatssecretaris Brigitte Grouwels: “Ik ben ervan overtuigd dat we op deze manier behoorlijk veel thuislozen in Brussel definitief van de straat kunnen halen en hen de ondersteuning geven waar ze recht op hebben.” Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Welzijn en gezondheid
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter