Welzijn en gezondheid

Brigitte Grouwels organiseert ronde van Vlaamse Universiteiten ! 10 februari 2009

 
Pleidooi voor meer artsen in Brussel Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor het Nederlandstalige Brusselse gezondsheidsbeleid organiseert een ronde van Vlaamse universiteiten. Grouwels wil de Vlaamse universiteiten sensibiliseren om meer studenten in de artsenopleiding stage te laten lopen in Brusselse ziekenhuizen. “Wij hebben meer huisartsen en specialisten nodig. Als we de negatieve trend niet kunnen omkeren, dan heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over tien jaar een hels probleem. Het grote probleem is dat er nauwelijks nieuwe mensen bijkomen. Nederlandstalige artsen die op pensioen gaan, worden niet door jongere collega’s opgevolgd”, aldus Grouwels. Brigitte Grouwels bezoekt de drie grote Vlaamse universiteiten (Gent, Leuven en Antwerpen). Zij wordt er telkens ontvangen door de rector. “Ik zal aan de rectoren vragen om studenten warm te maken voor een stageperiode in één van onze uitstekende ziekenhuizen of bij één van onze ervaren Nederlandstalige huisartsen. Ik hoop dat wanneer studenten stage lopen in Brussel sommigen er de smaak van de grootstad te pakken zullen krijgen en later zullen terugkomen bij de start van hun professionele carrière”, aldus Grouwels die nog laat weten dat “de VUB waar we een uitstekende verhouding mee hebben, niet alleen aan die hoge nood kan voldoen.” Grouwels is er zich van bewust dat vanuit Brussel in een omkadering moet worden voorzien omdat studenten in een andere omgeving, onder meer meertalig en multicultureel, terecht komen. “Dat kan een boeiende en leerrijke uitdaging worden. Bovendien heeft Brussel o.a. op cultureel vlak heel wat te bieden als hoofdstad van Europa”, aldus Grouwels. Brigitte Grouwels blijft voorstander om startende zorgverstrekkers faciliteiten te geven wanneer ze zich in Brussel komen vestigen. Om het tekort op te vangen is de staatssecretaris voorstander om – naar analogie met wat voorzien is voor de onderwijzers en leraren in de Nederlandstalige scholen in Brussel – een Brusselpremie uit te werken voor knelpuntberoepen in welzijn, gezondheid en kinderopvang. Lees meer
 
 

Meer Nederlandstalige zorgverstrekkers naar Brussel halen ! 4 februari 2009

 
Voorbehouden parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers nodig” Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor het Nederlandstalige Brusselse gezondsheidsbeleid is niet geschrokken van de onderzoeksresultaten van de Kamer van Middenstand. “Er is in Brussel een tekort aan Nederlandstalige zorgverstrekkers. Als we de negatieve trend niet kunnen omkeren, dan heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over tien jaar een hels probleem. Het grote probleem is dat er nauwelijks nieuwe mensen bijkomen. Nederlandstalige artsen of para-medici die op pensioen gaan, worden niet door jongere collega’s opgevolgd”, aldus Grouwels. Brigitte Grouwels werkt op verschillende terreinen om startende artsen te overtuigen om hun activiteiten in Brussel te komen uitvoeren. Zij pleit ervoor om via het nieuwe Gewestelijke parkeerbeleid ook parkeerfaciliteiten te voorzien voor zorgverstrekers. “De Brusselse huisartsenkring heeft reeds aan politie en parket gevraagd naar een soepel gedoogbeleid op het vlak van parkeren. Zonder resultaat evenwel. Aan de Vlaamse kust zijn er in verschillende gemeenten voorberhouden parkeerplaatsen voor verzorgend personeel. Ook dat moet in ons gewest mogelijk worden”, aldus Brigitte Grouwels die benadrukt dat het uitblijven van oplossingen voor de parkeerproblematiek heel wat jonge starters weghoudt uit onze hoofdstad. Verder blijft Brigitte Grouwels ook voorstander om startende zorgverstrekkers faciliteiten te geven wanneer ze zich in Brussel komen vestigen. Om het tekort op te vangen is de staatssecretaris voorstander om – naar analogie met wat voorzien is voor de onderwijzers en leraren in de Nederlandstalige scholen in Brussel – een Brusselpremie uit te werken voor knelpuntberoepen in welzijn, gezondheid en kinderopvang. Vanaf volgende week start Brigitte Grouwels ook met haar ronde van Vlaamse universiteiten. Zij wordt er telkens ontvangen door de rector. Grouwels wil de universiteiten sensibiliseren om meer studenten in de artsenopleiding stage te laten lopen in Brusselse ziekenhuizen. “Wij hebben meer huisartsen en specialisten nodig. De VUB waar we een uitstekende verhouding mee hebben, is niet in staat om alleen aan die hoge nood te voldoen. Wij hopen dat wanneer studenten stage lopen in Brussel sommigen er de smaak van de grootstad te pakken zullen krijgen en later zullen terugkomen bij de start van hun professionele carrière. Vanuit Brussel moeten wij in een omkadering voorzien omdat studenten in een andere omgeving, onder meer meertalig en multicultureel, terecht komen. Lees meer
 
 

Meer vrouwen aanzetten tot borstkankerscreening ! 1 februari 2009

 
Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, erkent de uitdaging van een betere opsporing van borstkanker in het Brussels Gewest en maakt daar ook werk van. Brigitte Grouwels laat weten dat zij over de problematiek enkele maanden terug overleg pleegde met Milan Roex, voorzitter van de Brusselse Huisartensenkring (BHAK). Daarnaast heeft zij een brief gestuurd naar minister Vanhengel, die binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd is voor Gezondheid, met de vraag om initiatieven te nemen om meer vrouwen voor borstkankerscreening te sensibiliseren. Volgens Brigitte Grouwels is vzw BruMammo (die instaat voor de coördinatie van borstkankerscreening in Brussel) onvoldoende bekend bij de huisartsen. Zij pleit er dan ook voor dat de huisartsen mee ingeschakeld worden om meer vrouwen te bereiken. Ondertussen neemt Brigitte Grouwels verder sensibiliseringsinitiatieven vanuit de VGC, via het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). Zo is er op 3 maart om 14u een bezoek voorzien aan de tentoonstelling “laat naar je borsten kijken” over borstkanker(screening) in het UZ Brussel. Via Gemeenschapscentra, vrouwenbewegingen (KAV en andere) worden vrouwen uitgenodigd om samen met de staatssecretaris de tentoonstelling te bezoeken. “Hiermee hoop ik de aandacht voor de problematiek bij vrouwen te verhogen en de drempel voor een mammografie te verlagen”, aldus Grouwels die nog laat weten dat mensen zich nog steeds kunnen inschrijven. Dat kan bij het Brussels Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) op 02/548 05 80 (vragen naar Frieda Vanassche). Lees meer
 
 

Voortaan meldpunt voor mishandelde bejaarden 28 januari 2009

 
Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, ligt mee aan de basis van het Brussels Meldpunt voor Ouderenmis(be)handeling. Het telefonisch meldpunt is op de eerste plaats bedoeld voor ouderen die worden mishandeld, of zich benadeeld of onderdrukt voelen. Ook familie, vrienden en hulpverleners kunnen er terecht. Het meldpunt is niet louter een aanspreekpunt voor meldingen maar geeft ook tips om beter met bejaarden om te gaan. Het Brussels Meldpunt voor Ouderenmis(be)handeling is op maandag en woensdag van 9 tot 12u30 te bereiken op 02/511 91 20 (Nederlandstalig). Franstaligen kunnen terecht op 02/223 13 43 op maandag van 12u30 tot 16u en op donderdag van 9 tot 12u30 Lees meer. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels realiseert ruime regionale spreiding lokale dienstencentra 23 januari 2009

 
Nieuw mobiel dienstencentrum in Zuid-Oosten van het Brussels Gewest Op initiatief van collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) heeft het VGC-college op donderdag 22 januari 2009 beslist om een mobiel dienstencentum op te richten in het Zuid-Oosten van het Brussels Gewest. De dienstencentra richten zich, via het aanbieden van een resem activiteiten, vooral op senioren. “Het mobiel dienstencentrum zal in de drie gemeenschapscentra van Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Watermaal-Bosvoorde een werking ontplooien”, aldus staatssecretaris Brigitte Grouwels. Het VGC-college geeft een startsubsidie van 50.000 euro. Hiermee kan de werking van het mobiele dienstencentrum worden bekostigd en kan een voltijdse stafmedewerker in dienst worden genomen. Op het vlak van dienstencentra was het Zuid-Oosten van het Brussels Gewest een blinde vlek. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenschapscentra van Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Watermaal-Bosvoorde worden met één dienstencentrum drie gemeenten bereikt. “Het is de eerste maal dat we met het concept van een mobiel dienstencentrum werken. De senioren zullen zich niet hoeven te verplaatsen naar een andere gemeente. Het mobiele dienstencentrum zal zelf naar de drie gemeenten gaan. De werkingen zullen in de gemeenschapscentra plaatsvinden”, vertelt Brigitte Grouwels die eraan toevoegt dat de seniorenverenigingen uit de drie voornoemde gemeenten vragende partij zijn voor een dienstencentrum. “De vrijwilligers actief bij de vele seniorenverenigingen worden ook een dagje ouder en vragen naar professionele ondersteuning. In een lokaal dienstencentrum kunnen de senioren terecht voor warme maaltijden, ontspannende activiteiten en kunnen ze een beroep doen op sociaal vervoer en informatie krijgen over zorgverstrekkers. Er is ook reeds belangstelling vanuit het gemeenschapscentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe. Brigitte Grouwels gaat momenteel na hoe voor die Woluwenaren bij dit innovatieve project kunnen worden betrokken. Gedurende deze legislatuur was de uitbouw van dienstencentra een belangrijke pijler in het welzijnsbeleid van Brigitte Grouwels. De CD&V-staatssecretaris zorgde voor een betere regionale spreiding in het Brussels Gewest van haar welzijnsbeleid. Zo werden in Schaarbeek en in Ganshoren nieuwe dienstencentra geopend en is er één in uitbouw in Hoog-Molenbeek. In december 2008 werd de oprichting van een nieuw lokaal dienstencentrum in Evere goedgekeurd. Ook hiervoor maakte het VGC-college op initiatief van Brigitte Grouwels 50.000 euro vrij. Ten slotte wordt de oprichting voor een dienstencentrum in het gemeenschapscentrum van Vorst bestudeerd. Lees meer
 
 

Opening van twee nieuwe voorzieningen voor personen met een handicap 17 november 2008

 
Sinds haar aantreden in 2004 heeft Staatssecretaris Grouwels (CD&V), in haar hoedanigheid als VGC-Collegelid bevoegd voor welzijn steeds een prioriteit gemaakt van de Nederlandstalige sector Personen met een Handicap in Brussel. Deze aandacht betekent concreet dat de VGC sinds 2004 zwaar investeert in deze sector (ongeveer 3.500.000 €) om de historische zorgachterstand van Brussel in vergelijking met de rest van Vlaanderen ongedaan te maken. Dat de inspanningen van Grouwels resultaten opbrengen werd in november nogmaals duidelijk met de opening van een nieuw tehuis voor werkenden in Anderlecht (opgestart door Begeleidingscentrum Sint-Franciscus) en een dagcentrum in Brussel-stad (opgestart door vzw De Lork). Deze nieuwe voorzieningen betekenen uiteraard ook meer plaatsen voor de opvang met personen met een handicap. Ter vergelijking, in 2004 waren er 171 erkende plaatsen voor minderjarigen en 101 erkende plaatsen voor volwassenen. Nu zijn er 197 erkende plaatsen voor minderjarigen en 240 erkende plaatsen voor volwassenen. Lees meer
 
 

Lokaal Sociaal Beleid in Brussel zit op koers. 8 oktober 2008

 
Collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) weerlegt de kritiek van een Vlaams SP.A-parlementslid mevrouw Roex en onderstreept dat het Lokaal Sociaal Beleid in Brussel wel degelijk op het spoor zit. ’De stelling dat de Brusselaars verdwalen in een doolhof van sociale voorzieningen terwijl de inwoners van de meest Vlaamse gemeenten met al hun vragen terecht kunnen in sociale huizen of sociale informatiepunten’ moet volgens Collegelid Brigitte Grouwels sterk worden genuanceerd. Het is juist dat Brussel Vlaanderen niet is. De samenwerking met de Brusselse gemeenten en de OCMW-besturen loopt stroever dan in Vlaanderen. Een goede samenwerking met al de actoren van het Lokaal Sociaal Beleid en de lokale Brusselse besturen in Brussel blijft evenwel de uitgesproken doelstelling van het VGC-beleid. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd op basis van een conceptnota opgesteld in samenspraak met de VGC en het werkveld ingedeeld in negen geografische zones waarbij rekening gehouden wordt met de gemeentegrenzen. Op termijn zal per zone één sociaal infopunt ingeplant worden. Vandaag zijn er reeds twee sociale infopunten operationeel(zone-Etterbeek, Elsene en zone-Ganshoren, Jette, Sint-Agatha-Berchem). Drie andere infopunten zullen binnenkort operationeel zijn (zone Schaarbeek, zone Anderlecht en zone Oost-Brussel. De Sociale Infopunten vormen een algemeen en professioneel onthaal- en oriëntatiepunt waarbij hulpvragers juist geïnformeerd en doorverwezen worden m.b.t. al hun vragen over sociale voorzieningen. Om het Vlaams decreet Lokaal Sociaal Beleid te implementeren in Brussel werd trouwens een coördinator Lokaal Sociaal Beleid op de VGC-administratie aangeworven. In verband met de aantijgingen ’over de opstart van een zgn. ’zoekconferentie’ om een eerste stap te zetten in het Lokaal Sociaal Beleid in Brussel’weerlegt Collegelid Brigitte Grouwels met klem dat de voorziene vergadering een startpunt is. Het gaat hier om de bijeenkomst van een interne werkgroep van het betrokken werkveld en de VGC-administratie. Dit overleg is een evaluatiemoment en luidt overigens de tweede realisatiefaze in. Lees meer
 
 

Nieuw sociaal seniorenvervoer behoedt bejaarden van eenzaamheid 20 juni 2008

 
Er is voldoende aanbod om eenzaamheid bij bejaarden tegen te gaan. Maar te weinig bejaarden zijn op de hoogte van de dienstverlening. Of zijn niet in staat om zich naar de activiteiten te verplaatsen. Om hieraan te verhelpen start na de zomervakantie het project over Sociaal Vervoer”. Dat stelde VGC-collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) tijdens de VGC-raad vrijdagmorgen 20 juni 2008. De eenzaamheid bij Brusselse senioren is een niet te onderschatten probleem. N.a.v. de opmaak van de atlas ’thuiswonen na je 65ste’ (een samenwerking tussen de VGC, de COCOF en de GGC) kwam tot uiting dat voor sommige senioren de eenzaamheid zo zwaar doorweegt dat ze niet meer thuis willen wonen. De ontevredenheid van de senioren over hun sociale contacten neemt toe naarmate ze ouder worden. Bovendien ligt de niet-participatiegraad van senioren merkelijk hoger in Brussel dan in Vlaanderen of Wallonnië. Collegelid Grouwels is ervan overtuigd dat het sociaal aanbod op maat van de senioren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoende groot is. “Maar zijn de senioren wel voldoende op de hoogte van het beschikbare aanbod. En als ze op de hoogte zijn, hoe geraken ze dan ter plaatste?”, stelde Brigitte Grouwels vrijdagmorgen 20 juni in de VGC-raad. Naaste betere bekendmaking van het bestaande Dienstenaanbod voor Senioren, werkt Grouwels momenteel aan verschillende projecten om de mobiliteit van de Brusselse senioren drastisch te verhogen. “In september start een proefproject rond sociaal vervoer. Het wordt een samenwerking tussen de vervoersdienst van 3 Lokale Dienstencentra nl: Cosmos (Anderlecht), Aksent (Schaarbeek), de Welvaartkapoen (Molenbeek) en de vzw Sociaal Vervoer Brussel. Er zal gebruik gemaakt worden van minibusjes en van wagens (al dan niet rolstoelaangepast).” Lees meer
 
 

Extra financiering voor vzw NASCI 13 juni 2008

 
De vzw Nasci zal jaarlijks op 35.000 euro extra kunnen rekenen van de VGC. “Dankzij die extra gelden kan de vzw Nasci haar essentiële rol verder blijven zetten”, benadrukt collegelid Brigitte Grouwels, CD&V. Zij is niet te spreken over de de foute informatie die raadslid Jan Béghin vorige week vrijdag in de raad gaf. “Terwijl de heer Béghin zeer goed wist dat er onderhandelingen tussen de VGC en de vzw Nasci lopende waren over een bijkomende financiering, gaf hij de indruk dat ik als bevoegd collegelid de kansarme kinderen in de kou liet staan. Hiermee heeft hij bewust paniek gezaaid, niet in het minst bij de vele kansarmen die op de vzw Nasci een beroep doen.” Nasci is een vzw uit Schaarbeek die hulp verleent aan straatarme moeders met zuigelingen. De vaak erg jonge alleenstaande moeders worden geholpen met de verzorging van hun zuigelingen. Prinses Mathilde bezocht de organisatie. Vorig jaar kreeg de vzw een Gouden Ketje, een prijs van de VGC voor diversiteit. Nasci vroeg extra VGC-middelen voor werking en personeel om aan de alsmaar stijgende vraag naar materiële hulpverlening te kunnen beantwoorden. Colleglid Grouwels: “Het beleidsdomein Kind&Gezin heeft hiervoor niet de financiële ruimte. Uit contacten met Kind&Gezin blijkt dat de huidige werking niet meteen perspectieven biedt op een reguliere verankering binnen het beleidsdomein Preventieve Gezinsondersteuning. Daarom ging de VGC na binnen welke beleidsdoelstelling Nasci wel zijn plaats kan vinden.” Lees meer
 
 

Kinderen opvoeden is niet gemakkelijk 14 mei 2008

 
Kinderen opvoeden is tegelijk boeiend en een uitdaging. Doe ik het goed? Hoe kan het beter? Wat kan ik doen tegen bedplassen? Hoe ga ik om met meertaligheid naar de kinderen? Het zijn maar enkele van de vele kleine en grote vragen over opvoeding, waar elke ouder zich wel eens het hoofd over breekt. Vooral in een veelkleurige grote stad, zoals Brussel, bestaat er grote nood aan opvoedingsondersteuning. In opdracht van Brigitte Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, voerden UGent, Expertisecentrum Opvoeding en Kinderopvang (VBJK) en Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) een jaar lang het project "Opvoeden in Brussel" uit. De coördinatie van de studie- en begeleidingsopdracht was in handen van Michel Vandenbroeck (UGent, vakgroep sociale agogiek). Opvoedingsonzekerheid (ouders blijven zitten met vragen over opvoeding en over hun eigen rol) komt voor in alle lagen van de bevolking en is niet afhankelijk van sociaal-economische status, herkomst of enige andere demografische variabele. Een van de belangrijkste vormen van opvoedingsondersteuning is sociale steun (“social support”). Ouders hebben daarbij in de eerste plaats behoefte aan informele netwerken (grootouders, vrienden...), waar ze met hun vragen en zorgen terecht kunnen. Uit het onderzoek blijkt dat de beschikbaarheid van sociale netwerken samenhangt met de sociaal-economische status (opleiding, werk en inkomen) van de gezinnen en dat allochtone ouders gemiddeld een beperkter informeel netwerk hebben. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Welzijn en gezondheid
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter